STRATEGIE VEDOUCÍ KE ZMĚNÁM

I když města jako jsou Lipsko, Lublaň, či Vídeň jsou velká města, směle mohou být vzorem i pro taková malá česká města jako jsou Hranice, Litoměřice, Kopřivnice, Kroměříž, Milevsko, Otrokovice, či Uherské Hradiště. Není to o velikosti, ale o principech, které by se měly aplikovat v každém městě.


Lipsko

Strategie mobility 2030 - jak se tvoří a v čem se liší od těch českých?Lublaň

Co město musí udělat pro to, aby získalo cenu Evropské město zeleně 2016?Vídeň

Jakým způsobem se podařilo městu snížit využívání aut o 13%?

Ve všech případech je strategie mobility postavena na jednoduhém principu: Poslání – vize – strategické cíle – specifické cíle – opatření – akční plán. Klíčový je přitom akční plán, který stanoví, kdo realizuje konkrétní kroky, za kolik, v jakém čase. PUMM řeší především koncepci, to kam chceme, aby se město dostalo. Právě kvůli dotažení je třeba mít zároveň kvalitní akční plán. Neboli vždy, když mluvíme o strategii mobility Lipska, Lublaně, či Vídně, tak vždy je spojena s konkrétními aktivitami podporující pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu.

Město by si mělo vytvořit kvalitní strategický plán řešící dopravu a mobilitu, aby město v budoucnosti bylo k nepoznání, bez dopravních zácp, čisté, dostupné pro všechny. Pomoci má tzv. plán udrži­telné městské mobility, pro jehož přípravu platí přesný postup a zákonitosti. V českých podmínkách je pro plány mobility zpracováno několik metodik a tématu se věnuje řada odborných publikací, ale i tak většina politiků i úředníků se zatím k plánu udržitelné městské mobility staví velmi rezervovaně. Proces učení, získávání zkušeností a poznatků je zatím určen jen pro „zasvěcené“, ostatní zaměstnanci na úřadě o daném plánu většinou neví a nerozumí mu. Tím pádem vznikají konflikty, které je třeba řešit, hledat konsenzus, nacházet kompromisy, zvažovat pro a proti.

O tom jsou právě příklady z Lipska, Lublaně a Vídně.

DALŠÍ INSPIRACE

Aktuality podle tagu
V boxu níže dosaďte za "tag:" kód tagu.
Například tag: tag1. Nebo tag: tag2. Atd.

Lekce 6 - Hledáme české příklady

Lekce 6 - Hledáme české příklady
09. 03. 2020 | Aby byla nová česká metodika SUMP 2.0. použitelná, musí být opřena o konkrétní příklady, byť třeba nebudou popsané v "růžových" barvách. Jako první zveřejňujeme témata, které jsou spojené s přípravou SUMP 2.0. Vzhledem k tomu, že si myslíme, že žádný dobrý příklad takový v Česku není, tak se je pokusíme vytvořit. Termín je do 16. 9. 2020, neboli do začátku... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Lekce 6: Praktické cvičení - Vídeň: město krátkých vzdáleností

Lekce 6: Praktické cvičení - Vídeň: město krátkých vzdáleností
05. 03. 2020 | Největší  revolucí ve vnímání zpracování Plánu udržitelné městské mobility je fakt, že již v přípravní fází si politické vedení stanoví vizi, kam chce, aby město kráčelo. Klasické pojetí však říká, že nejprve musí být analýza a až pak se stanoví vize. V principu je to ale jednoduché. Nic přeci nevzniká na zelené louce a každé vedení by přeci mělo vědět,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Lekce 6 – Podceňovaná úvodní část PUMM

Lekce 6 – Podceňovaná úvodní část PUMM
04. 03. 2020 | Na počátku všeho stálo rozhodnutí – chceme si připravit vlastní plán udržitelné městské mobility (PUMM). Pravdou je, že v Česku u měst stojí na počátku informace, že jej musí mít, jinak nedostanou dotace.  Pár měst jej má i z jiných důvodů, ale pravá podstata asi většině uniká. Jak by to tedy mělo být v ideálním, až naivním případě? Jen pouhý překlad... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Koordinátor mobility (Role města, tag5), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Litomyšl: Přesedlejte z aut na kola, vyzývá chodící starosta

Litomyšl: Přesedlejte z aut na kola, vyzývá chodící starosta
12. 02. 2020 | Pořád se mluví o hledání řešení pro městskou mobilitu, ale faktem zůstává, že pokud starosta nebude tahounem, až zas se tolik nezmění. Proto jsme rádi za jakoukoliv první vlaštovku, že i v Česku je to možné. Dnes vyšla v tisku tato zpráva: Odborníci i laici v Litomyšli společně řeší mobilitu ve městě. Pracovní skupina ochotných a nadšených věří, že rozetnou... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19)

Lekce 4 - Praktické cvičení: Rady pro Kutnou Horu a Hodonín. Inspirujte se Prahou a Lipskem.

Lekce 4 - Praktické cvičení: Rady pro Kutnou Horu a Hodonín. Inspirujte se Prahou a Lipskem.
06. 02. 2020 | Lekce 4 řeší otázku: Jak plánování udržitelné městské mobility funguje v praxi? Vybrali jsme si dvě města - Prahu a Lipsko jako inspiraci pro Kutnou Horu a Hodonín. Obě naposledy uvedená města oslovila spolek Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.  s prosbou, aby se vyjádřil k dokumentům, které povedou ke zpracování jejich plánů udržitelné městské mobility. Kutná... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Lekce 2 - Jaké jsou přínosy PUMM? Věnované starostovi města Litomyšl

Lekce 2 - Jaké jsou přínosy PUMM? Věnované starostovi města Litomyšl
23. 01. 2020 | Dnes zveřejňujeme lekci 2 o plánování udržitelné městské mobility (PUMM) na téma Jaké jsou přínosy PUMM? Jak již naznačila Lekce 1, prioritně nejde o sdělování informací, ale o vyvolávání diskuse jak jsme na tom  skutečně s PUMM. Neděláme ho povrchně, kdy nám podstatné informace unikají. Lekce 1 položila sice jednoduchou otázku „Co je PUMM a jaké jsou jeho principy“,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Strategický rámec „Smart Česko“ je na světě

Strategický rámec „Smart Česko“ je na světě
23. 01. 2020 | Jak vypadá Vize 2050 z pohledu Udržitelného Česka a Vize 2035: SMART Česko? Jaké jsou strategické a specifické cíle? V projektu Svazu měst a obcí České republiky, který má pracovní název „Smart Česko“, je zpracován "Strategický rámec Smart City" jako vodítko pro představitele obcí a měst při koncipování a implementaci jejich lokálních "Smart City strategií". Dokument... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Lekce 1 - Paříž: praktické cvičení

Lekce 1 - Paříž: praktické cvičení
22. 01. 2020 | Lekce 1 byla mimo jiné o tom,  že se hledají politici, kteří rozumí principům plánu udržitelné městské a mobility a chtějí je realizovat v praxi. Příklad z praxe se našel sám - Paříž. Náhoda tomu chtěla, že na facebooku pracovní skupiny CityChanger Tomáš Novotný zveřejnil dne 21. 1. 2020 informaci o tom, že starostka Paříže představuje projekt “Čtvrthodinové město”... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

33 příkladů o principech strategického plánování mobility

33 příkladů o principech strategického plánování mobility
15. 01. 2020 | Strategie mobility je postavena na jednoduhém principu: Poslání – vize – strategické cíle – specifické cíle – opatření – akční plán. Neboli plán udržitelné městské mobility je strategickým plánem řešící dopravu a mobilitu, který má pomoci mu vytvořit město bez dopravních zácp, čisté, dostupné pro všechny. Pro plán udrži­telné městské mobility platí... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Brno a data

Brno a data
12. 01. 2020 | Zveřejňujeme odkat na webovou stránku: CYKLODOPRAVA V BRNĚ, Oddělení dat, analýz a evaluací | Magistrát města Brna. Současně zveřejňujeme i související článek: Brno se střelilo do vlastní nohy. Jeho aplikace potvrdila, že nemá rádo cyklisty A teď "Babo raď!!!" číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Monitoring a evaluace (Role města, tag7)

75 příkladů dobré praxe za rok 2019

75 příkladů dobré praxe za rok 2019
11. 01. 2020 | Není nad příklady z praxe. V roce 2019 bylo zveřejněno celkem 75 příkladů, které jsou tématicky roztříděné) Parkování (10 příkladů) Jak se stát nejoblíbenějším starostou. Stačí vyřešit parkování Závěry ze semináře ČPA s názvem Moderní parkovací dům od A do Z. Otevření dalšího parkovacího domu v Hradci Králové - tak trochu jiný přístup Konference... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

35 příkladů plánování z českých měst a krajů

35 příkladů plánování z českých měst a krajů
04. 01. 2020 | Na jedné straně jsou k dispozici příklady strategického plánování ze zahraničí, na druhé straně je dobré úvadět i příklady z praxe z českého prostředí. Přitom se nemusí vždy jednat o příklady dobré praxe. Přehled měst, které mají zpracován plán udržitelné městské mobility PUMM, nebo jej zpracovává najdete na tomto odkaze, popis obecných problémům je popsán... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Dycky Most !!!

Dycky Most !!!
02. 01. 2020 | Belgický Gent a český Most. Co mohou mít společného? Inspirují naše města. Dnes na sociálních sítích na profilu skupiny CityChangers byla zveřejněna novinka o belgickém městě Gent, které zavedlo v roce 2017 "The Circulation Plan", který pomohl odvést auta z centra města. V roce 2012 byl podíl cyklistů v Gentu 22 %, dnes je to 35 % a stále roste. Nejednalo se o žádný projekt,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Partnerství: základní podmínka úspěchu

Partnerství: základní podmínka úspěchu
18. 12. 2019 | „Lidská představivost má ohromnou sílu. Rozum člověka posune z A do B. Představivost Tě dostane kamkoliv." Dávný výrok Alberta Einsteina posloužil jako hlavní motto nového zpravodaje Partnerství pro městskou mobilitu.  Poslední číslo s tématem PARTNERSTVÍ se zamýšlí nad komunikací mezi námi, nad principem partnerství. Ano, pokud chceme řešit dopravu a mobilitu ve... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+

Strategický rozvoj Uherského Brodu 2022+
17. 12. 2019 | Město Uherský Brod získalo dotaci z OP Zaměstnannost dotaci na zpracování Strategického rozvoje Uherského Brodu 2022+ v rámci prioritní osy OPZ: 4 Efektivní veřejná správa. Projekt byl zahájen 01. 11. 2019 a ukončen bude 30. 10. 2021. Celkové náklady: 7.089.784,50 Kč (před vysoutěžením)  ( 95 % dotace, spolufinancování 5 % tj. 354 489, 23 Kč). Základní informace: SRUB... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Martin Buršík: Příbram potřebuje řešit parkování, jdeme na to jinak

Martin Buršík: Příbram potřebuje řešit parkování, jdeme na to jinak
27. 11. 2019 | Město Příbram, které leží 60 km na jihozápad od Prahy, už dávno není jen hornickým městem. S více než 30 tisíci obyvateli a těsným vztahem na Prahu se město už řadu let potýká s rostoucí dopravou. Co se chystá v nejbližší době a jak by se také Příbram  mohla stát městem krátkých vzdáleností, o tom hovoří 1. místostarosta města Martin Buršík.  Jaké hlavní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Francie má nový zákon pro čistou mobilitu.

Francie má nový zákon pro čistou mobilitu.
25. 11. 2019 | Před časem byl ve Francii přijat návrh zákona, který znamená zásadní změny v dopravní politice Francie. Ve  známost vešel pod označením Loi Mobilités. Dne 19. listopadu schválil francouzský parlament Projet de Loi d’orientation des mobilités (LOM) neboli návrh zákona o směřování mobility, zkráceně Loi Mobilités. Tento zákon představuje transformaci národní dopravní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Na počátku bylo slovo, myšlenka - i tak se dá charakterizovat Plán udržitelné městské mobility

Na počátku bylo slovo, myšlenka - i tak se dá charakterizovat Plán udržitelné městské mobility
18. 11. 2019 | Plánování udržitelné městské mobility se dá přirovnat k známému výroku "Na počátku bylo slovo, myšlenka". To co si myslí politici a úředníci o plánování udržitelné městské mobility, to taky řeknou a to de facto předurčí jeho podobu.  O tom byla další prezentace na konferenci k plánům mobility (SUMP 2.0), která se uskutečnila na půdě Ministerstva dopravy (MD)... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Plány udržitelné městské mobility 2.0: novinky, změny a možné důsledky pro města

Plány udržitelné městské mobility 2.0: novinky, změny a možné důsledky pro města
15. 11. 2019 | Je na čase, abychom změnili přístup ke zpracování Plánu udržitelné městské mobility (PUMM). O tom byla konference k plánům mobility (SUMP 2.0), která se uskutečnila na půdě Ministerstva dopravy (MD) dne 12. 11. 2019. Celkové shrnutí konference je k dispozici na tomto odkaze. Dnes chceme poskytnout městům první doporučení, jak na změnu. Proto představujeme výtah z prezentace... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Říčany - ativní politika při řešení udržitelné mobility

Říčany - ativní politika při řešení udržitelné mobility
12. 11. 2019 | Dnes 12. 11. 2019 v Praze na Ministerstvu dopravy proběhne konference "Od plánů udržitelné městské mobility 1. generace k SUMP 2.0". MImo jiné zde zazní skvělá prezentace na téma "What is it and how to make it more attractive for politicians and decision makers" od Roberta Pressla z Rakouska. Prezentace nebude o ničem jiném, než o tom, jak motiovat naše politiky, aby šli do změn.... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Jak řídit město chytře - závěry konference měst a obcí v Milevsku

Jak řídit město chytře - závěry konference měst a obcí v Milevsku
30. 10. 2019 | Chytrá města by měla sloužit svým občanům, mít dlouhodobou vizi a využívat nástrojů strategického plánování. Technologie a sběr dat jsou užitečné nástroje, nesmí se ale stát cílem samy o sobě. I tak lze shrnout závěry mezinárodní konference „Promýšlíme své město, svou obec“, která se uskutečnila v Milevsku ve dnech 16. – 17. 10. 2019. Základní představa... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Fungování chytrého města umožňuje a udržuje důvěra

Fungování chytrého města umožňuje a udržuje důvěra
29. 10. 2019 | Článek "Fungování chytrého města umožňuje a udržuje důvěra" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek. Stejnou cestou chce jít i spolek Partnerství... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Strategická partnerství při tvorbě nové Dopravní politiky ČR

Strategická partnerství při tvorbě nové Dopravní politiky ČR
28. 10. 2019 | Ministerstvo dopravy ČR bude aktualizovat novou Dopravní politiku ČR. Na ni bude navazovat nová vládní koncepce městské aktivní mobility. Ja důležité, aby se do přípravy obou dokumentů zapojilo, pokud možno co nejvíce partnerů, aby se z nich nestal nakonec jen další nástroj podpory automobilové dopravy. Ačkoliv dnes je slovo "politika" je hodně zdiskretizované, tak se zapomíná... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Míříme do výšin. Malá a středně velká města: živé laboratoře pro inovace v oblasti mobility.

Míříme do výšin. Malá a středně velká města: živé laboratoře pro inovace v oblasti mobility.
19. 10. 2019 | Článek "Míříme do výšin. Malá a středně velká města: živé laboratoře pro inovace v oblasti mobility." stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek. Míříme... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Kampaně (Občan, tag35)

Governance - Honba za štěstím, aneb budování odolných komunit v našich městech

Governance - Honba za štěstím, aneb budování odolných komunit v našich městech
16. 10. 2019 | Článek "Governance - Honba za štěstím, aneb budování odolných komunit v našich městech" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek. Stejnou cestou... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Inspirace: Kvalitní plánování v Basileji

Inspirace: Kvalitní plánování v Basileji
15. 10. 2019 | Článek "Kvalitní plánování v Basileji" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek. Stejnou cestou chce jít i spolek Partnerství pro městskou mobilitu,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Velký Manchester: Prostřednictvím PUMM k multimodální mobilitě

Velký Manchester: Prostřednictvím PUMM k multimodální mobilitě
10. 10. 2019 | Článek "Kvalitní plánování - Velký Manchester: Prostřednictvím PUMM k multimodální mobilitě" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek. Stejnou... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Skotsko a Česko - neuvěřitelná podobnost

Skotsko a Česko - neuvěřitelná podobnost
07. 10. 2019 | "Jednoduše řečeno, naše dopravní kultura, společenské normy a výše investic stále ještě neodpovídají těm propracovaným slovům a větám v obvykle velmi kvalitně připravených politických strategiích." Tento citát se dá použít ve všech evropských státech a nejen zde, ale konkrétně tuto větu vyslovil Ian Findlay k Národní dopravní strategii Skotska. Pokud člověk... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Cesta ke změně Veřejného prostoru. Plánujme společně.

Cesta ke změně Veřejného prostoru. Plánujme společně.
04. 10. 2019 | Proč by se na změně veřejného a uličního prostoru spolupodílet jen politici, úředníci a vybraná projekční firma. Co kdyby se na změně spolupodílela celá místní komunita? V Česku určitě takové příklady najdeme, ale zatím zveřejňujeme jen z Londýna, kde londýnská čtvrť Marks Gate se stala vítězem ceny London Transport Awards 2018 pro cyklistickou a pěší dopravu P.S.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25), Kampaně (Občan, tag35)

Městská část Praha-Suchdol a projekt SMACKER. Co může naučit Českou republiku?

Městská část Praha-Suchdol a projekt SMACKER. Co může naučit Českou republiku?
03. 10. 2019 | Příprava velkých dopravní staveb obvykle zahrnuje nutnost spolupráce mezi celou řadou stran a organizací. To je i případ městské části Praha-Suchdol, která se zaměřila na udržitelnou mobilitu a s tím související dopravní opatření v severozápadním segmentu pražské aglomerace. Aktivity probíhají v rámci evropského projektu SMACKER, který je součástí programu nadnárodní... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Kvalitní plánování - Dráždany a česká města

Kvalitní plánování - Dráždany a česká města
11. 09. 2019 | Česká města řeší plány udržitelné městské mobility. Některé jej už mají, jiné jej právě zpracovávají. Aktuální stav najdete zde. Nechceme nyní hodnotit kvalitu, ale zaměřit se na budoucnost těchto plánů, zda půjdou např. cestou Drážďan, cestou plánování pro multimodalitu a měření výsledků. Drážďany přijaly svůj první plán mobility (SUMP) pod názvem... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

TVOŘÍME NOVÝ MĚSTSKÝ OPTIMISMUS

TVOŘÍME NOVÝ MĚSTSKÝ OPTIMISMUS
09. 09. 2019 | Článek "Ovoce naší práce - Proč je městská mobilita tak důležitá pro budoucnost měst" stojí za přečtení. Je přeložen z časopisu Thinking Cities, který vydává evropské sdružení pro městskou mobilitu POLIS. V červnu bylo vydáno další číslo "Nejsme na konci visutého lana?" Originální verzi si můžete stáhnout zde a právě zde vyšel tento článek, kde jsme našli... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Co má společného Stuttgart a Uherské Hradiště?

Co má společného Stuttgart a Uherské Hradiště?
05. 09. 2019 | Stuttgart s přibližně 600 tisíci obyvatel je hlavním městem Bádenska-Württemberska a centrem stuttgartského regionu s 2,7 miliony obyvatel a 1 milionem pracovních míst. Jde o nejsilnější region Evropy v oblasti automobilového průmyslu exportu i strojírenství. Poptávka po mobilitě, kterou tato značná ekonomická síla generuje, vyvolává obrovský tlak na dopravní infrastrukturu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Jak se mění město?

Jak se mění město?
15. 08. 2019 | Gerald Brugman a Filiz Catalgöl popisují kreativní, inovativní a inkluzivní cestu k omezení nadvlády aut v ulicích Amsterodamu. Ale nemůže se jednat i o vaše město? Po volbách v roce 2018 představila nová rada města ambiciózní strategie na ochranu kvality života obyvatel. Jeden z navrhovaných politických plánů propaguje novou vizi mobility a realizaci opatření, tzv. „autoluw“... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Rozhovor s náměstkem primátora Groningenu Philipem Broeksmou o tom, jak minulost hovoří k budoucnosti

Rozhovor s náměstkem primátora Groningenu Philipem Broeksmou o tom, jak minulost hovoří k budoucnosti
02. 08. 2019 | POHLED MĚSTA – zveřejňujeme překlad dalšího rozhovoru, tentokrát  s náměstkem primátora Groningenu Philipem Broeksmou o tom, jak minulost hovoří k budoucnosti Před pár lety zahájili v Groningenu proces hledání strategie, jak současnou expanzi města zvládnout udržitelným způsobem. Vizi města pro rok 2030 představuje dokument „The Next City“/“Příští město“.   Pane... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Rozhovor s ministrem pro mobilitu a veřejnou infrastrukturu regionu Brusel

Rozhovor s ministrem pro mobilitu a veřejnou infrastrukturu regionu Brusel
01. 08. 2019 | POHLED MĚSTA – postupně budeme zveřejňovat rozhovory s klíčovými dopravními politiky a odborníky z progresivních světových měst diskutují o svých plánech do budoucna a o tom, jak se snaží řešit problémy, které v oblasti mobility trápí většinu obyvatel těchto měst. Všichni si kladou stejnou otázku: Dělají města dost pro to, aby zajistila vhodnou mobilitu pro každého... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Amsterdam nemá Plán udržitelné městské mobility. Proč?

Amsterdam nemá Plán udržitelné městské mobility. Proč?
16. 07. 2019 | Amsterdam nemá Plán udržitelné městské mobility (PUMM). Jak se to mohlo stát? Tak na tuto otázku odpovíme na konferenci Akademie městské mobility, která proběhne ve dnech 4.. - 5. 10. 2018 v Třebíči. Ale není až těžké zjistit, proč tomu tak je. Prostě města v západní Evropě tento dokument nemusí mít. Pokud ho mají, tak ho berou jako příležitost, šanci, jak řešit... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Nová evropská metodika pro přípravu SUMP se představuje

Nová evropská metodika pro přípravu SUMP se představuje
18. 06. 2019 | Na Konferenci k Plánům udržitelné městské mobility (Groningen 17.-18. 6. 2019) byla představena nová evropská metodika pro přípravu plánů udržitelné městské mobility (SUMP) Nová evropská doporučení pracují s podobným cyklem pro přípravu strategického plánu, pouze jsou jinak nastavené důrazy. Zde prezentované informace přednesl Siegfried Rupprecht (Rupprecht Consult)... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Ochrana klimatu - tři možnosti řešení, o kterých se v médiích nemluví

Ochrana klimatu - tři možnosti řešení, o kterých se v médiích nemluví
05. 05. 2019 | V poslední době se hodně mluví o ochraně klimatu. Souhrnné informace můžete najít na webu Akademie městské mobility: https://www.dobramesta.cz/ochrana-klimatu. Co s tím tedy  chceme, nebo můžeme udělat v oblasti dopravy a mobility? Tentokrát nepřicházíme s klasickou odpovědí, jako např. řešení nových, ekologicky čistých vozidel, ale nabízíme další tři možnosti,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Kampaně (Občan, tag35)

Možnost dotace pro města, která jsou zaregistrovaná v Paktu starostů a primátorů pro klima a energii

Možnost dotace pro města, která jsou zaregistrovaná v Paktu starostů a primátorů pro klima a energii
04. 05. 2019 | V rámci Národního programu životního prostředí byla vyhlášena výzva č. 2/2019: Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Příjemce podpory musí být ovšem registrován v oficiální databázi signatářů Paktu starostů a primátorů na adrese: https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/about-cz/cov-community-cz/signat-cz.html. Za Českou republiku to mohou být zatím jen tato města:... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9)

Město Písek prostřednictvím Svazku obcí regionu Píseckopřipraví tzv. Plán udržitelné mobility (PUM) a Plán udržitelné zeleně (PUZ)

Město Písek prostřednictvím Svazku obcí regionu Píseckopřipraví tzv. Plán udržitelné mobility (PUM) a Plán udržitelné zeleně (PUZ)
23. 04. 2019 | Město Písek prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko sestaví do června 2020 tzv. Plán udržitelné mobility (PUM) a Plán udržitelné zeleně (PUZ), strategické dokumenty, které definují organizaci dopravního systému, řešení veřejných prostranství a koncepci zeleně na několik dalších desetiletí. PUM a PUZ nastaví strategii města Písek s cílem uspokojení potřeb mobility... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Proč Vídeň podporuje jízdu na kole?

Proč Vídeň podporuje jízdu na kole?
01. 04. 2019 | V neděli 31. 3. se konala v pořadí už devátá oficiální cyklojízda ve Vídni. Během ní jsme se setkali s radní města pro mobilitu, paní Marií Vassilakou a natočili s ní krátký vzkaz pro česká města. Vídeň svoje opatření zakládá na dlouhodobém plánu, jenž směřuje ke konkrétním cílům.   Konkrétně pro oblast dopravy chce město do roku 2025 snížit podíl motorizované... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jak úspěšně omezit motorovou dopravu ve městech?

Jak úspěšně omezit motorovou dopravu ve městech?
25. 03. 2019 | Co víme? Města mají, nebo si nechávají zpracovávat tzv. Plán udržitelné městské mobility, nebo generely dopravy. Vůbec nebudeme hodnotit jejich kvalitu, ale jen se zeptáme. Souhlasíte s tímto tvrzením: "Pokud to politici a inženýři myslí vážně a opravdu chtějí, aby víc lidí chodilo pěšky a jezdilo na kole nebo veřejnou dopravou, potom je skutečně nezbytné přijmout... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Norský Trondheim a Český Brod

Norský Trondheim a Český Brod
04. 03. 2019 | Proč spojujeme norský Trondheim a Český Brod? Chceme ukázat, že pokud máme hovořit o plánech udržitelné městské mobility, tak jedním dechech musíme dodat, že bez koordinovaného přístupu s ŘSD a krajskou SUS se takové plány nedají realizovat. Město Český Brod ví, že se chystá velká dopravní stavba a tak chce požádat "megastavbaře" o zajištění propustností pro chodce... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Zelenější Trondheim

Zelenější Trondheim
27. 02. 2019 | Přinášíme první postřehy z bilaterálního setkání mezi českými a norskými partnery, které se koná ve dnech 26. - 28. 2. 2019 v norském městě Trondheim. Co nás naučila prezentace z norského Trondheimu? Po teoretické stránce vlastně nic nového, ale v konkrétních krocích už jsou rozdíly značné. Vybrali jsme pro vás několik námětů k zamyšlení z jejich prezentace:... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Tajemství úspěchu Uničova

Tajemství úspěchu Uničova
21. 02. 2019 | Pro Nizozemce a pro Uničováky je cyklistika stejně normální jako dýchání. Nemyslí na to, prostě to dělají. Snad fakt, že o tom nemyslí, je klíčem k úspěchu kola v Nizozemsku a v Uničově. O Nizozemsku víme, ale proč mluvíme o Uničově, když u nás je řada dalších cyklistických českých měst? V roce 2000 byla zde jedna krátká cyklostezka. V roce 2018 je na katastru... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Cyklistická doprava a městská část Praha 19 - Kbely

Cyklistická doprava a městská část Praha 19 - Kbely
18. 02. 2019 | Kbely jsou první městskou částí v Praze, která začala systematicky podporovat cyklodopravu, a to už od roku 2005, kdy začalo projednávání prvního kbelského generelu cyklodopravy. V roce 2006 byl pak dokončen základní desetikilometrový systém cyklotras celé Prahy 19 s názvem Kbelský okruh. O čtyři roky později – v návaznosti na otevření tunelu pod tratí v roce 2010... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Města potřebují ke skutečné transformaci odvážnější vizi a konkrétní činy

Města potřebují ke skutečné transformaci odvážnější vizi a konkrétní činy
15. 02. 2019 | Glasgow potřebuje ke skutečné transformaci odvážnější vizi. Proč píšeme o Glasgow, když žijeme v Česku a je nám přece jedno, jak si to ti Skotové zařídí? Protože to stejné platí i o našich městech. Několikrát jsme už uvedli, že právě pro naše města jsou mnohem bližší příklady z Velké Británie, či Skotska, než z Německa, Dánska, či Nizozemí. Pokud chceme... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Lublaň Malé město s velkou vizí

Lublaň Malé město s velkou vizí
08. 02. 2019 | Možná už kde kdo slyšel o Lublani, jakým způsobem řeší problémy s automobilovou dopravu a jak se jim daří měnit veřejný prostor. I ostravská konference CityChangers (12/2017) se inspirovala tímto městem. Jenže za změnami vždy někdo stojí. A úplně nejlepší je, když za změnami stojí osvícený politik. Možná i to je zpráva pro českou kotlinu. Procesy, metodiky, plány,... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Co se stalo, když se v Oslu rozhodli zbavit aut v centru města?

Co se stalo, když se v Oslu rozhodli zbavit aut v centru města?
05. 02. 2019 | Neuvěřitelný úspěch: parkovací místa nahradily cyklopruhy, veřejná doprava je rychlá a ulice (i místní podniky) jsou plné lidí. Včera jsme zveřejnili příběhy 9 měst. Dnes půjdeme do hloubky uvažování města Oslo. Příjemné inspirující čtení. autorka: ADELE PETERsová Pokud se rozhodnete jet do centra norského hlavního města Osla autem, musíme vás předem varovat:... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

9 významných evropských měst dělá vše pro budoucnost bez aut

9 významných evropských měst dělá vše pro budoucnost bez aut
04. 02. 2019 | Víme, že není možné srovnávat česká města jako je Vsetín, Milevsko, Třebíč, Kroměříž, Uherské Hradiště, či Olomouc s takovými městy jako jsou Madrid, Kodaň, Brusel, Oslo, Amsterodam, Hamburk, Miláno, Barcelona, Paříž. Ale přeci jedno mají společné. Hledají způsoby, jak zmírnit negativní dopady z dopravy, tak proč se nepokusit aspoň něco uplatnit v českém prostředí? Pojďme... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Italské město Bari bude lidem platit za omezení aut

Italské město Bari bude lidem platit za omezení aut
08. 01. 2019 | Radnice jihoitalského města Bari rozhodla, že bude vyplácet 25 euro měsíčně lidem, kteří během cest do práce vymění automobil za kolo. Platit bude i za jiné cesty než do práce, bude to ale méně. Město chce rovněž přispívat těm, kteří vlastní bicykl nemají a budou si ho chtít pořídit. Cílem není jen uvolnění provozu na silnicích, ale především péče o přírodu.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Panevropský plán cyklistické dopravy byl projednán na setkání v Ženevě

Panevropský plán cyklistické dopravy byl projednán na setkání v Ženevě
13. 12. 2018 | V roce 2014 zahájily Rakousko a Francie partnerství na podporu cyklistiky v rámci celoevropského programu Doprava, zdraví a životní prostředí (program PEP), který společně zajišťuje UNECE (United Nations Economic Commission for Europe, komise při OSN sdružující práci na životním prostředí a udržitelné dopravě) a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Představujeme nový web otrokovice.dobramesta.cz

Představujeme nový web otrokovice.dobramesta.cz
10. 12. 2018 | Proč zase nový web? Tak o webu to rozhodně není. Co když je to o tom, že vedení města a odbor dopravy chce vysvětlit srozumitelnou formou veřejnosti návrhy v oblasti dopravy a mobility, chce je vyzvat k diskusi a k aktivnímu zapojení. Co když vznikl i proto, že třeba jim nejde zhumanizovat průtah městem, a to jen proto, že některým úředníkům z ŘSD se to zdá nebezpečné?... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Kampaně (Občan, tag35)

Akční plán Partnerství pro městskou mobilitu je na světě. Co to znamená pro nás?

Akční plán Partnerství pro městskou mobilitu je na světě. Co to znamená pro nás?
30. 11. 2018 | Evropská komise vydala finální akční plán Partnerství pro městskou mobilitu. Otázkou je, co si z daného dokumentu může vzít Česká republika a jaký dopad to bude mít na život lidí v naší zemi.  Zmíněný plán reaguje na  rostoucí dopravní přetíženost, s kterou souvisí hlukové znečištění a škodlivé emise v ovzduší, klimatické změny, nutnost hledat alternativy... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility

Jičín: 11 klíčů pro plán městské mobility
21. 11. 2018 | Město Jičín se připravuje na vytvoření strategického dokumentu, který by v následujících letech definoval principy rozvoje a podpory městské mobility. Dne 20. listopadu 2018 se v městském kině Biograf Český ráj proto konal seminář, jehož cílem bylo zároveň shromáždit podněty a směry pro tvorbu dokumentu. Akci organizovalo společně několik organizací – kromě Asociace... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36), Dánské výstavy (Občan, tag37)

Co může město udělat pro podporu chytré logistiky

Co může město udělat pro podporu chytré logistiky
18. 11. 2018 | Okolo 60% všech cest v městských oblastech je uskutečňováno kvůli přepravování zboží. Toto překvapující číslo se týká jak přepravy zboží v kamionech, tak také denních přeprav do domu. Velká část tohoto nákladu se přepravuje s využitím motorové dopravy. Řada měst už dnes pracuje na změně směrem k udržitelnějšímu modelu.  Přesunutím přepravy zboží pod... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Infrastruktura a vozový park (Fakta a čísla, tag11), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Městská logistika a přeprava zboží (Dobrá praxe, tag31)

Proč investovat do cyklostezek?

Proč investovat do cyklostezek?
20. 10. 2018 | Ekonom se často ptá po efektivitě výstavby cyklostezek. Zvláště v České republice je tato otázka často na pořadu dne. Zkusme se tedy podívat jinde, kde se investuje do cyklostezek. Za příklad si nevezmene ani Nizozemí, ani Dánsko, ani Německo, ale Velkou Británii. Nedávno na území Londýna otevřeli další tři tzv. Tiché cyklostezky (Quietways)  a to za účasti komisaře... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Posuzování dopravy: cesta ke špatným rozhodnutím?

Posuzování dopravy: cesta ke špatným rozhodnutím?
18. 10. 2018 | Součástí každého Plánu udržitelné městské mobility musí být modelování. Co když je to ale cesta ke špatným rozhodnutím? Jedná se o hodně provokativní otázku, ale pokud má chuť někdo zjistit, kam tím míříme, tak jsme pro vás přeložili článek od britské společnosti SUSTRANS, ve kterém odpověď najdete. Nečejte ovšem žádnou revoluci. Jedná se o všeobecně známá... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Inspirace pro politiky - film Bikes vs. Cars.

Inspirace pro politiky - film Bikes vs. Cars.
17. 10. 2018 | V rámci festivalu Jeden svět v roce 2016 byl i promítán švédský snímek Bikes vs. Cars. V této chvíli jednáme o autorských právech k tomuto filmu, abychom jej mohli zařadit do našeho výukového programu a mohli umístit ukázky z tohoto filmu na našem webu. Více o filmu: https://vimeo.com/ondemand/bikesvscars Pro studijní účely jsme připravili prezentaci obsahující texty z tohoto... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Před čtyřmi lety po volbách vyšel článek: Pryč s kultem plynulé dopravy

Před čtyřmi lety po volbách vyšel článek: Pryč s kultem plynulé dopravy
15. 10. 2018 | Před čtyřmi lety po volbách zveřejnil internetový časopis FINMAG článek: Pryč s kultem plynulé dopravy. Zdá se, že se po čtyřech letech nic nezměnilo. Jen jsme o čtyři roky dále. Poučíme se? 9. 10. 2014 - časopis FINMAG článek: Pryč s kultem plynulé dopravy.  Zamíříte po volebním víkendu do zastupitelstva jakéhokoliv města? Prosím, přečtěte si Walkable City. Otevřít... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Těžké je řešení dopravy v Bristolu, natož u nás...

Těžké je řešení dopravy v Bristolu, natož u nás...
09. 10. 2018 | Je po volbách. Za chvíli vzniknou koalice, které budou muset řešit i dopravu. Z volebních plakátů se řešení nabízelo - "více parkovacích míst". Je ale jasné, že tak jednoduché to zase nebude, spíše naopak. Dnes nenabídneme žádný příklad dobré praxe, jen úvahu na téma, proč bychom měli být pořád aktivní. Ano, je to někdy těžké, možná někdo po volbách již úplně... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Úvaha pro konferenci - Jak může doprava nejlíp pomáhat i dalším generacím?

Úvaha pro konferenci - Jak může doprava nejlíp pomáhat i dalším generacím?
03. 10. 2018 | Ministerstvo dopravy chce v letech 2019–2020 spolu s dalšími ministerstvy připravit novou vládní strategii městské mobility, ale již nyní zahájilo sběr podnětů. Mezi první příležitosti patří i konference Akademie městské mobility, která začíná již zítra v Třebíči. Pro zkvalitnění plánů mobility v českých městech je potřebné, abychom znali podstatu problémů... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jak se pozná hlavní město cyklistů?

Jak se pozná hlavní město cyklistů?
23. 09. 2018 | Jak se pozná české hlavní město cyklistů? Je to jednoduché. Je to město, ve kterém můžete na předvolebních plákátech, jakékoliv politické strany, najít občany města s kolem, doplněné např. o výrok: "Zajistíme více cyklistických stezek a cyklistických pruhů ve městě". Realita je taková, že ve městech vidíme lídry s výroky: "Zajistíme více parkovacích míst". Nemůžeme... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Legenda o volebních programech, politicích a testovacích scénářích

Legenda o volebních programech, politicích a testovacích scénářích
15. 09. 2018 | Jedna legenda praví, že existovalo jedno české město, které si nechalo vypracovalo v rámci plánu udržitelné městské mobility technické scénáře, které nabídly několik možností, jak řešit mobilitu ve městě. Experti vše vypočítali a politici pak s veřejností prostřednictvím dobré komunikační strategie o nich diskutovali 2 roky . Po dvou letech vybrali optimální scénář.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Co mohou mít naše města společného s těmi ruskými?

Co mohou mít naše města společného s těmi ruskými?
03. 09. 2018 | Co mohou mít naše města společného s těmi ruskými? Nebo co mohou mít společného čeští a ruští primátoři?  Tak tyto otázky jsme si kladli, když jsme dne 7. 8. 2018 na mezinárodní letní škole v Lipsku slyšeli smutný příběh toho, že i v ruských městech mohou být osvícení primátoři, kteří rozumí termínům jako je Design ulice, humanizaci veřejného prostoru,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Slovo experta dopravního klubu

Slovo experta dopravního klubu
20. 07. 2018 | „Jízdou na kole obyvatelé aktivně přispívají k ochraně klimatu a zlepšení kvality vzduchu. Přestup z auta na kolo navíc pomáhá ke zmenšení dopravních zácp, z čehož profitují především ti, kteří i nadále jezdí autem,“ tvrdí expert dopravního klubu. Úmyslně jsme v citátu vypustili, že se jedná o město Vídeň a výrok řekl expert rakouského dopravního klubu... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Doporučené menu nebo all you can eat. Čemu dáte přednost?

Doporučené menu nebo all you can eat. Čemu dáte přednost?
18. 07. 2018 | Ne, není řeč o jídle, ale o plánování městské mobility. Dnes upozorňujeme na zajímavou prezentaci Andrase EKESE, který pracuje jako koordinátor maďarské sítě CIVINET a zároveň zástupce projektu PROSPERITY v Maďarsku. Pod názvem „FROM VISION TO GOAL SETTING - EXPERIENCES FROM SMALL AND MEDIUM SIZED CITIES IN HUNGARY“ se věnovala především malým a středním městům.... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Lidský rozměr (Mezioborového plánování, tag19), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

GDPR a plány mobility. Když dva dělají totéž, není to totéž

GDPR a plány mobility. Když dva dělají totéž, není to totéž
27. 05. 2018 | V České republice máme nový svátek. „Den oslav GDPR“, jak s nadsázkou označili někteří odborníci na chytrá řešení a sofistikované IT systémy. V posledním týdnu dorazily snad každému do schránky desítky emailů s žádostí o zpracování osobních údajů. Shodou náhod se právě tento den konalo setkání odborníků CRA IoT Summit, jehož tématem byl internet věcí.   Co... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Jak na parkování v 21. století

Jak na parkování v 21. století
18. 05. 2018 | Parkování je jedním z nejpalčivějších problémů ve většině českých měst. V Praze jsou záchytná parkoviště schopna zachytit jen jedno procento ze tří set tisíc řidičů, kteří v pracovní dny přijedou do Prahy a místo není ani v zónách placeného stání pro rezidenty. O nespokojenosti s parkovací politikou ve městech se mluví již dlouho a nedostatek prostoru pro parkování... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Cheb – co vše lze opomenout v procesu přípravy a realizace nového parkovacího systému

Cheb – co vše lze opomenout v procesu přípravy a realizace nového parkovacího systému
19. 04. 2018 | Na konferenci České parkovací asocice dne 19. 4. 2018 zazněla přednáška "Cheb – co vše lze opomenout v procesu přípravy a realizace nového parkovacího systému". Týkala se sice parkovací politiky, ale svým obsahem úkazala na daleko větší problém, než se zdá. Pokud se podívate na seznam chyb, tak se dají uplatnit i na všechny ostatní oblasti v dopravě a mobilitě, které... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility

Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility
08. 04. 2018 | Průběžně vás informujeme o zpracování návrhu akčního plánu 3letého projektu – Partnerství pro městkou mobilitu („PUM“), jehož je spolukoordinátorem i naše MMR. Po dohodě s pracovním skupinou na MMR zveřejňujeme pracovní překlad návrhu opatření 9. Posílení procesu plánování udržitelné městské mobility. Cílem je upozornit na fakt, že i v Česku proces plánování... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Ohlédnutí za konferenci „Evropa bez dopravní přetíženosti: nové postupy, jak osvobodit naše města“,

Ohlédnutí za konferenci „Evropa bez dopravní přetíženosti: nové postupy, jak osvobodit naše města“,
28. 03. 2018 | Podpora pěší a cyklistické dopravy v celkovém dopravním plánování závisí mimo jiné také na tom, jak umíme pracovat s fakty. Zajímavý příspěvek Sustrans na dané téma zazněl na konferenci Evropa bez dopravní přetíženosti: nové postupy, jak osvobodit naše města, která se konala v Bruselu 13. a 14. března 2018, která představila výsledky projektů TRACE a FLOW. Špatná... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Řešení veřejného prostoru a dopravy v rámci projektu Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region.

Řešení veřejného prostoru a dopravy v rámci projektu Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region.
22. 03. 2018 | Často se nyní skloňuje zpracování Plánu udržitelné městské mobility. Je ale možné, že daná problematika se dá řešit i z jiného úhlu pohledu. Příkladem je město Milevsko, které získalo finanční podporu EU z Operačního programu zaměstnanost na realizaci projektu Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko – Smart Region. Cílem projektu je přímá podpora implementace... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Dánské výstavy (Občan, tag37)

Problémy při využívání důkazů za účelem tvorby efektivní dopravní politiky

Problémy při využívání důkazů za účelem tvorby efektivní dopravní politiky
11. 03. 2018 | Co má společného Velká Británie s Českem? Zkuste se začíst do toho článku, který zpracovala britská organizace Sustrans a možná mnohé překvapí zajímavé souvislosti a paralely.Dobře víme, že pěší a cyklistická doprava jsou ideální cestou, jak si udržet kondici a jak zmírnit problémy se znečišťováním. Stejně dobře ale víme, že z různých důvodů nejsou pro lidi... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Principy sdílené mobility pro města, kde se dobře žije

Principy sdílené mobility pro města, kde se dobře žije
10. 03. 2018 | Z iniciativy Robina Chasea koalice provozovatelů a nevládních organizací, včetně Centra pro sdílenou mobilitu a Institutu pro strategický rozvoj dopravy, sestavila následující principy: Rozvoj měst a mobilitu plánujte společně Dejte přednost lidem před vozidly Podporujte sdílené a efektivní používání vozidel, jízdních pruhů a půdy Zapojte další zainteresované subjekty Podporujte... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Platí v Česku rovnice? Při plánování udržitelných měst je cyklistika jedním ze základních prvků.

Platí v Česku rovnice? Při plánování udržitelných měst je cyklistika jedním ze základních prvků.
21. 02. 2018 | Stále je třeba si připomínat, že při plánování udržitelných měst je cyklistika jedním ze základních prvků. Zkusme si stručně analyzovat, v kontextu našich velkých měst jako jsou Praha, či Brno, co znamená plánování udržitelného města z hlediska cyklistické dopravy. Novinka je připravena v souvislosti s připravovaným zákazem vjezdu jízdních kol do centra Prahy. Do... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Jak můžeme realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře?

Jak můžeme realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře?
18. 02. 2018 | Světová banka společně s iniciativou Embarq (iniciativa pro udržitelnou mobilitu, WRI Ross Centre for Sustainable Cities) se staly organizátory letošního ročníku konference Transforming Transportation, která se konala ve Washingtonu DC 11. - 12. ledna 2018. Téma znělo „Jak realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře“. Úvodní řeč pronesli Laura Tucková,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Jaká dodatečná opatření přijme Česko, aby se začaly plnit limity kvality ovzduší?

Jaká dodatečná opatření přijme Česko, aby se začaly plnit limity kvality ovzduší?
12. 02. 2018 | Ministerstvo životního prostředí (spolu s ministerstvy dalších osmi zemí) mělo zaslat evropskému komisaři Karmenu Vella informace o tom, jaká dodatečná opatření Česko přijme, aby konečně začalo plnit limity kvality ovzduší, ke kterým se před lety zavázalo ... Možná otázka tedy zní: „Jaká dodatečná opatření přijme Ministerstvo životního prostředí (MŽP), resp.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Finance (Mezioborového plánování, tag20), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Novinka z jiné planety - zákon o aktivní dopravě.

Novinka z jiné planety - zákon o aktivní dopravě.
07. 02. 2018 | Je jednoduché přeložit zahraniční článek, pak jej zveřejnit a zkusit ho aplikovat v českém prostředí. Proč ne, ale myslíme si, že tato novinka je na české poměry dost silné kafe. Představte si, kdyby u nás byl vydán zákon o aktivní mobilitě, o podpoře cyklistické a pěší dopravy. A to není vše. Za dalších pět let se udělá průzkum, zda se naplňuje. Tak si představte,... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Blíží se vídeňská konference Urban Future

Blíží se vídeňská konference Urban Future
29. 01. 2018 | V prosinci proběhla konference CityChangers (6. - 7. 12. 2017, Ostrava). Inspirací jí byla konference Urban Future Global conference 2018 - www.urban-future.org, největší evropská konference na téma udržitelného rozvoje měst, která se bude konat ve Vídni ve dnech 28. 2. - 2. 3. 2018. Organizátoři věří, že díky otevřené mezioborové debatě lze dosavadní mnohdy pasivní rozvoj... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Říká vám něco Nepopsaný list papíru?

Říká vám něco Nepopsaný list papíru?
28. 01. 2018 | Pro mnohé zůstává otázkou, proč Asociace měst pro cyklisty se tak angažuje v otázkách městské mobility, proč je aktivní v rámci akademie městské mobility a nezaměřuje se výhradně na cyklistickou dopravu? Ano, je možné použít fakt, že cyklistická doprava se musí řešit integrovaně, ale skutečné jádro problému spočívá v něčem jiném. V roce 2014 byl zpracován... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

4 strategie pro spravedlivá a udržitelná města, aneb Co je dobré - a hlavně pro koho?

4 strategie pro spravedlivá a udržitelná města, aneb Co je dobré - a hlavně pro koho?
19. 01. 2018 | New York City High Line je úsek na newyorské železnici New York Central Railroad. Jde o nadzemní nákladní železniční trať v manhattanské čtvrti Chelsea. Trať byla dlouhodobě ohrožená, uvažovalo se o její demolici, ale v roce 1999 zahájila občanská společnost Friends of the High Line kampaň na její záchranu. Dnes je newyorský High Line ikonou. Tento městský park se stal... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Potřebuje město dlouhodobou vizi? Názory šesti starostů

Potřebuje město dlouhodobou vizi? Názory šesti starostů
11. 01. 2018 | Nedávno web www.cityone.cz uveřejnil článek, ve kterém zazněl názor, že dlouhodobé městské vize nedokážou dostatečně reagovat na aktuální výzvy. Zároveň mnoho starostů měst opakuje mantru, že dlouhodobá strategie je nezbytná pro naplňování dílčích, tedy aktuálních cílů. Na webu Smart City Brand se této otázce věnují. Redaktor Santiago Martin Caravasa položil... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Představujeme základní strategické dokumenty pro resort životního prostředí

Představujeme základní strategické dokumenty pro resort životního prostředí
04. 01. 2018 | Dne 19.4.2014 byl Vládou ČR schválen Strategický rámec Česká Republika 2030, který v celé šíři zahrnuje problematiku udržitelného rozvoje.  Oblasti, které má ve své gesci Ministerstvo životního prostředí (MŽP ČR), určuje kompetenční zákon. Hlavní strategické dokumenty i příslušné zákony obsahuje strategická mapa, kterou najdete ke stažení pod tímto článkem.... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Vídeň má v Evropě ten nejlepší zvuk

Vídeň má v Evropě ten nejlepší zvuk
29. 12. 2017 | Vídeň je blízko, Vídeň je vpředu, Vídeň je inspirace. Pověst města Vídně dosahuje i do našich končin, proto jsem se tam i s laskavým pozváním magistrátu města Vídně vypravil, abych nasbíral nejnovější informace o jejich malém zázraku. Pokud dočtete článek až do konce, určitě mi dáte za pravdu, že Vídeň to opravdu rozjela a že se lze z mnoha věcí poučit... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Vídeň má městský plán rozvoje STEP 2025

Vídeň má městský plán rozvoje STEP 2025
27. 12. 2017 | Pokud uvažujete o strategickém plánování rozvoje města v konceptu smart city, pak se lze inspirovat postupy, které zavádí Vídeň ve svém novém rozvojovém plánu STEP 2025. K tomuto plánu navíc Vídeň nabízí možnost osobního seznámení se s novými inovativními koncepty na přidružené výstavě. Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce. Předmluva... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Krakov – příklad z „Východního bloku“

Krakov – příklad z „Východního bloku“
26. 12. 2017 | Někdo by mohl namítnout, že Amsterdam či Barcelona jsou příklady měst, které se nedotýkají reality československých luhů a hájů. Proto jsme jako příklad počínající dobré praxe zařadili regulaci parkování v Krakově. Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce. Tento případ bude mnohým odborům dopravy a našim politikům bližší, než pokročilé... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8), Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Patří sběrné komunikace do sběru?

Patří sběrné komunikace do sběru?
24. 12. 2017 | Plánování pro auta zabíjí život i byznys. Pokud jsme ochotni si tuto pravdu vůbec připustit, změníme i náhled na investice do dopravy. Zklidnění dopravy totiž přináší ekonomické i společenské benefity občanům i městu. Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce. Plánování pro auta zabíjí život i byznys. Pokud jsme ochotni si tuto pravdu... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Jak změnit město: 10 rad pro chytrého starostu

Jak změnit město: 10 rad pro chytrého starostu
22. 12. 2017 | Jak města získávají vliv na globální politické scéně? Kolektivním úsilím a pozitivními hodnotami. Moc měst na politické scéně roste také díky spolupráci a inovativnímu myšlení. Přinášíme deset rad, jak se inspirovat novým typem řízení. Otevřenost, transparentnost, osobitost: to jsou devízy progresivních měst! Článek byl převzat z webu www.citeone.cz v plné délce. Pablo... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Kodaň – 3 klíče k úspěchu

Kodaň – 3 klíče k úspěchu
21. 12. 2017 | Co plánuje Kodaň dále, aby pokračovala v tomto pozitivním rozvoji a na co by se měla zaměřit v následujících letech? Tyto tři prvky považuje autor článku za klíčové: 1) Dodržování Zelené agendy, nastavené strategie dánské metropole. V realitě to znamená pokračovat ve stavbách nových jízdních pruhů pro kola, přeměnu dalších částí přístavu na rekreační... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Lublaň: jak se malá metropole ocitla na mapě chytrých měst

Lublaň: jak se malá metropole ocitla na mapě chytrých měst
20. 12. 2017 | Lublaň je úspěšná ve spolupráci se svými občany i ve využívání technologií. Předpokladem úspěchu je otevřenost, naslouchání a dlouhodobá vize. Lublani se v nejkratším čase podařilo učinit nejvíc pozitivních změn, které vycházejí z dlouhodobé strategie města: za uplynulých deset let zde realizovali 1700 projektů. Článek byl převzat z webového portálu www.citeone.cz... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Zahraniční města (Role města, tag8), Aktivní občan, NNO (Občan, tag36)

Vize Manchester 2040

Vize Manchester 2040
16. 12. 2017 | Protože většinu měst čeká formulace Vize vlastního rozvoje, ať už specificky pro oblast dopravy (SUMP), nebo jiné oblasti, uvádíme zde Vizi do roku 2040 průmyslového centra Střední Anglie, Manchesteru, půl milionového města vévodící 2,5 milionovému kraji. Přinášíme další článek z webu www.cityone.cz v plném znění. Nedávno prezentovaná Vize je založena na těchto... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zahraniční města (Role města, tag8)

Jak by mohlo vypadat město budoucnosti? Idea Idy Auken

Jak by mohlo vypadat město budoucnosti? Idea Idy Auken
15. 12. 2017 | Zeptá-li se někdo, co je smart city, zadělává si na dlouhou přednášku. To, co se dá schovat pod sousloví „přátelské město“, je komplexní struktura, pokaždé jiná (stejně jako města), zahrnující vše od dopravy přes energetiku po veřejný prostor. Bývalá dánská ministryně životního prostředí Ida Auken napsala k tomuto tématu pozoruhodný text. Článek s názvem... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2)

Nový online registr vám pomůže rozvíjet SUMP

Nový online registr vám pomůže rozvíjet SUMP
10. 12. 2017 | Pokud hledáte pokyny, které prvky je třeba zahrnout do vlastního plánu udržitelné městské mobility (SUMP), pak vám pomůže nový registr CIVITAS SUMP. Tato nová online databáze realizovaná z projektu CIVITAS SUMPs-Up sdružuje SUMPy z celé Evropy i dalších zemí. Chcete-li najít plán, který nejvíce odpovídá vašim potřebám, můžete vyhledávat podle země, počtu obyvatel... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2)

Proč Německo víc než nové typy aut potřebuje změnu koncepce mobility

Proč Německo víc než nové typy aut potřebuje změnu koncepce mobility
01. 12. 2017 | Zatímco německé politické strany stále bojují o vytvoření nové koaliční vlády, ADFC, německý člen Evropské cyklistické federace, důrazně volá po změnách v oblasti mobility. Pokud chce Německo dodržet své závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu, musí překonat svou dopravní politiku, která se soustředí především na automobilovou dopravu, a konečně... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Můžeme zlepšit kvalitu ovzduší, aniž bychom omezili dopravní dostupnost?

Můžeme zlepšit kvalitu ovzduší, aniž bychom omezili dopravní dostupnost?
30. 11. 2017 | Opatření na podporu pěší a cyklistické dopravy by měla být nedílnou součástí strategií na zvyšování kvality ovzduší. Emise z dopravy jsou jednou z hlavních příčin znečištěného ovzduší v našich městech a obcích. Orgány místní samosprávy v celé Británii se snaží přijít s plánem, který tento problém vyřeší. Sustrans brzy zveřejní nový nástroj, který... číst dále
Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Co je dobrá praxe? A jaký má význam pro tvoje město?

Co je dobrá praxe? A jaký má význam pro tvoje město?
28. 11. 2017 | Co je dobré? Často se hovoří a píše o dobré praxi, ale otázkou zůstává, co vlastně taková dobrá praxe vlastně znamená. Za příklad si můžeme vzít nedávnou rekonstrukci olomoucké třídy 1. máje. Na i.DNES.cz pro Olomoucký kraj vyšel dne 24. 11. 2017 článek s názvem " Proměna olomoucké třídy 1. máje je hotová, opozice by ji předělala". Po sedmi měsících se na rušnou... číst dále
Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)