Co se Česko může naučit z výzvy Active Travel Challenge, která motivuje řidiče, aby nechali auto doma

25. 10. 2019

V Česku je populární kampaň Do práce na kole, kterou pořádá nezisková organizace AUTOMAT. Mimo tuto kampaň ji pak ještě realizují individuálně další města Kroměříž, Přerov a Most. Co byste ale říkali, kdyby se z akce stala národní kampaň, kterou by například podporovala Agentura pro veřejné zdraví, či Ministerstvo dopravy? Vše je možné a vše může být součástí připravované vládní koncepce městské a aktivní mobility. Stěžejní by přeci neměla být jen izolovaná jedna kampaň, ale soubor nástrojů, které mají podporovat obecně aktivní mobilitu, jako takovou. Nebo ne?

Podívejme se tedy, jak se to dělá jind, například v rámci výzvy Active Travel Challenge motivuje řidiče, aby nechali auto doma.

Výsledkem měsíc trvající výzvy, jejímž cílem bylo snížit objem motorové dopravy na území Severního Irska a zlepšit zdravotní stav zdejších obyvatel, bylo 33 tisíc cest do práce s využitím veřejné, pěší nebo cyklistické dopravy. Do výzvy se zapojily víc než 2 tisíce osob z 80 organizací.

Active Travel Challenge, která se stala jednou z dosud nejúspěšnějších výzev, se konala v červnu a organizovali ji Sustrans a Translink s financováním od Agentury pro veřejné zdraví a ministerstva pro infrastrukturu. Do výzvy se zapojili zaměstnanci jak z veřejného, tak soukromého sektoru.

Vítězům a všem zúčastněným poblahopřál na slavnostním udílení cen v Belfastu starosta města John Finucane. Organizace a firmy, stejně jako jednotliví zaměstnanci soutěžili v několika kategoriích (malá či velká organizace, nejvyšší počet všech cest, nejvyšší počet cest veřejnou dopravou atd.).

 

Výzva Active Travel Challenge je jen jednou částí většího projektu, který pod názvem Leading the Way with Active Travel financuje Agentura pro veřejné zdraví (PHA) s cílem využít spolupráce s největšími zaměstnavateli v Belfastu a okolí k podpoře aktivní dopravy.

David Tumilty je hlavním manažerem odboru zdraví a sociálního blahobytu v PHA: „Gratuluji všem, kdo se do této výzvy zapojili. Její úspěch je důkazem, že aktivní dopravu chce do svého každodenního života zařadit čím dál tím víc lidí. Ukazuje nám na konkrétních příkladech, že jezdit na kole nebo veřejnou dopravou či chodit pěšky může být snadné i během pracovních dní. Ukazuje nám i zdravotní benefity, které to přináší.

Agentura pro veřejné zdraví chce, aby výhody aktivní dopravy využíval opravdu každý, protože to přispívá ke splnění doporučeného minima fyzické aktivity, které činí 150 minut týdně.“

Celkem 10 tisíc z 33 tisíc všech cest vykonali lidé v některém z prostředků veřejné dopravy.

A zde jsou slova výkonného ředitele Translink group Chrise Conwaye: „Výzva skvěle zafungovala jako platforma, kde bylo možné předvést ekonomické, sociální, zdravotní a environmentální přínosy veřejné dopravy. V loňském roce využila veřejnost služby Translink v Severním Irsku na 84,5 milionu cest, což byl nejvyšší počet během posledních 20let a jen oproti předchozímu roku šlo o nárůst o více než 3 miliony cest. Tato akce je efektivní způsob, jak k veřejné dopravě přitáhnout ještě víc lidí. Gratuluji všem!“

 Lynda Hurleyová, ředitelka odboru propagace a terénní komunikace na ministerstvu pro infrastrukturu: „Návrh Programu pro vládu stanovuje jasný cíl – proměnit způsob, jakým se dopravujeme, a to ve prospěch pěší, cyklistické a veřejné dopravy. Dobře víme, že pokud bude víc lidí, kteří používají udržitelné způsoby dopravy, přispěje to k omezení dopravních zácp na silnicích, k ochraně životního prostředí a k budování lepší fyzické i psychické pohody jednotlivce. Proto ministerstvo vítá zvýšený počet účastníků v letošní výzvě a gratulujeme všem, kdo se zapojili. Naše spolupráce s organizacemi, které podporují rozvoj udržitelné mobility, bude i nadále pokračovat.“

A na závěr ředitelka Sustrans pro Severní Irsko a Irskou republiku: „Vzhledem k tomu, jak obrovské problémy s motorovou dopravou máme ve městech po celém Severním Irsku, je nezbytné udělat maximum pro to, aby se víc lidí přepravovalo udržitelným způsobem. Já osobně jsem nadšená z toho, kolik z vás se do letošní výzvy zapojilo, a doufám, že naše úspěšné partnerství bude pokračovat.“

Zveřejněno: 2. 9. 2019

Zdroj: https://www.sustrans.org.uk/our-blog/news/2019/september/active-travel-challenge-motivates-more-commuters-out-of-their-cars/

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Zdraví a aktivní mobilita (Fakta a čísla, tag15), Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality