Bezplatné veřejné parkování – na úkor kvality přístupu i okolí

18. 03. 2019

Velmi rádi spolupracujeme s Českou parkovací asociací, které pořádá ve dnech 15. - 17. 4. 2019 v Koutech u Ledče nad Sázavou svou tradiční konferenci. Dnes nám zaslali odkaz na svou novinku, která opravdu stojí za přečtení.

Víme, že „bezplatné“ veřejné parkování ve skutečnosti vůbec není zadarmo, ale jakou cenu městská centra za politiku bezplatného parkování skutečně zaplatí? Veřejné parkování, ať již bezplatné či dotované, pouliční nebo mimo ulici, může výrazně bránit tomu, aby bylo dané místo příjemné stejně jako přístup k němu, a může škodit místní ekonomice.

Pojem „bezplatného“ parkování v centru města se vyvinul z myšlenky, že přístup na silnice je bezplatný, a tudíž by tam mělo být zdarma i parkování. Tato myšlenka se rozšířila i na využití „nepotřebných“ pozemků nacházejících se v tradičních centrech obcí k bezplatnému (nebo dotovanému) veřejnému parkování. Jak lidé vlastnili čím dál více automobilů, nepotřebné pozemky se pro účely parkování využívaly čím dál častěji, zejména v okolí stanic. Myšlenka bezplatného parkování úzce souvisí s tím, že parkování ve městech je považováno za problém dopravy a nikoli územního plánování. Jedná se navíc o silně zakořeněný problém, protože placení nám není příjemné a přiznejme si, že každý dostane rád něco zdarma.

Parkoviště přinášejí centrům celou řadu problémů, které je třeba řešit. Patří k nim související dopravní zácpy, kolize s ostatními účastníky silničního provozu při vjíždění na parkoviště a při vyjíždění, omezení prostoru a vizuálního pohodlí a problémy související se životním prostředím přímo na místě (např. odtok dešťové vody). Bezpečný a snadný přístup od parkoviště dál rovněž vyžaduje investice do možností místní přepravy, včetně jízdy na kole a pěší chůze. Když financujeme bezplatné veřejné parkování, aniž by z toho komunitě plynuly zpět jakékoli příjmy, přicházíme o příležitost investovat do zlepšení kvality přístupových komunikací a vzhledu okolí. Bezplatné parkování rovněž škodí trhu a odrazuje soukromé investice. Nezřídka to končí tak, že se velkoryse zafinancuje bezplatné parkování v místě, které by jinak ani nestálo za návštěvu a kde nelze kvalitně trávit čas či utrácet peníze. Tradiční centra v současné době čelí novým sociálním, environmentálním a hospodářským problémům, na nichž se podílejí i firmy, jako je Amazon, a nakupování na internetu. Některá města se s těmito problémy potýkají jen stěží, jiná je však překonávají a dokonce prosperují, neboť investují do zkvalitňování okolí, do lepšího přístupu i možností nakupování.

Aby byla tato zlepšení možná, je zcela zásadní, abychom o parkování ve městech a přístupu na parkoviště začali uvažovat jinak. Základními rysy tohoto nového přístupu je možnost vyhledávání trasy v reálném čase, snadný přístup na parkoviště, zklidnění dopravy a bezpečnější pohyb po parkovišti pro pěší.

Celou novinku lze si přečíst na tomto odkaze.

O autorovi ...

Dr. David Mepham je konzultant zabývající se správou přístupu do měst v australském Melbourne. Zaměřuje se na osvědčené postupy v oblasti přístupnosti měst, včetně parkování a rozvoje zaměřeného na tranzit, který podporuje vytváření příjemných míst, kam lze dojít pěšky a kam se lidé budou rádi vracet.


Štítky: Parkovací politika (Dobrá praxe, tag29)

Aktuality