Vzniká národní platforma pro městskou mobilitu

30. 01. 2018

Jedním z výstupů konference City Changers, která se konala ve dnech 6. – 7. 12. 2017 v Ostravě, byla silná podpora pro vznik platformy Partnerství pro městskou mobilitu. Pojďme se nyní podívat na to, proč vznikla a jaké jsou její cíle. 

Co je cílem platformy?

Všichni tušíme, jaké jsou bolesti dnešních měst:
 • Co dýcháme? 89 % Čechů se nelíbí, co ve městech dýchají. Ovzduší v českých městech mělo jen v roce 2011 na svědomí 6 400 předčasně zemřelých.
 • Jaká je naše fyzická kondice? Lenost zabíjí. V České republice má nadváhu 71 % dospělé populace. Patříme k nejobéznějším národům Evropy. Kvůli nedostatku pohybu předčasně umírá více než 2 400 lidí ročně. Obezita nevratně poškozuje zdraví každého člověka.
 • Kolik stojí bezpečnost? Každý z nás zaplatí ročně zhruba 6 800 korun za následky dopravních nehod, celkem je to 69,4 miliard korun. (Údaje z roku 2016)
Mnoho z bolestí dnešních měst souvisí s dopravou a vnímáním mobility. Tradiční dopravní plánování stojí před výzvou, která souvisí s celkovou změnou společnosti a jejích hodnot. Proto se iniciativa spojená s Ostravskou chartou obrací i na občany a nepřímo je vyzývá, aby se zapojili do procesu změn ve městě. Občanské iniciativy jsou nesmírně důležité, nemohou ale zůstat bez podpory systémových změn. Proto v roce 2018 bude ustanovena národní platforma Partnerství pro městskou mobilitu, jež by společně řešila otázky na národní úrovni. 

Jak se můžeme zapojit?

 • Jako jednotlivec. Pokud chodíte do práce pěšky či jezdíte na kole, šetříte energiemi, angažujete se v neziskové organizaci nebo obci, není to jen pro váš dobrý pocit, ale také tím přispíváte ke své kvalitě života a k udržitelnému rozvoji.
  Jedná se o malé kroky, které dohromady mohou udělat velkou změnu pro kvalitu vašeho života i pro rozvoj, který nebude na úkor přírody nebo společnosti. 
 • Jako firma. Firmy tvoří bohatství naší společnosti a jsou v oblasti udržitelného rozvoje klíčovými hráči. Jsou to ony, které mohou prosazovat inovace šetrnější k životnímu prostředí, ovlivňovat pracovní podmínky svých zaměstnanců a zaměstnankyň a to i v oblasti mobility.
 • Jako obec nebo region. Rozvoj a kvalita života se rozvíjí převážně v místech, kde žijeme. Udržitelná sídla vznikají v dialogu mezi radnicí a místními občany, firmami, neziskovým sektorem a akademickou obcí. Taková sídla rozumně plánují svůj rozvoj s ohledem na zajištění dostupných služeb pro obyvatele, stejně jako na rozvoj kulturního dědictví i nutnou adaptaci na změnu klimatu. Inspiraci je možné najít zde.


Platforma pro městskou mobilitu má dva hlavní záměry:

 • Hledání City Changers. Jednoznačným závěrem konference bylo zjištění, že je třeba změnit myšlení u těch, kteří rozhodují. Nacházet a propagovat dobré příklady znamená vytvářet lavinový efekt, kdy se další realizátoři budou inspirovat.  Na konferenci proto byla představena tzv. Ostravská charta, jejímž cílem je hledat osoby, organizace a projekty, kteří pomáhají měnit tvář měst dle reálných potřeb všech uživatelů. Chartu je možné podepsat až do konce února 2018, její plné znění je k dispozici za www.citychangers.cz.
 • Podpora vzniku platformy městské mobility, definování úkolů a sběr podnětů. V roce 2018 by měla být ustanovena národní platforma Partnerství pro městskou mobilitu, která bude společně řešit národní otázky a zájmy v oblasti městské mobility. Účastníci konference vyjádřili podporu vzniku této platformy, ale jen za předpokladu, že bude řešit konkrétní podněty, co by se v naší zemi mělo změnit, aby česká města byla příjemnějšími místy k životu. Ty jsou rozdělené do tří oblastí, které se týkají: legislativních změn, zlepšení podmínek pro financování, šíření osvěty a komunikace.

Inspirací je hned několik:
 • MMR od 1.1.2017 realizuje projekt na téma "Partnerství městská mobilita" (PUM).
 • Německá iniciativa The German Partnership for Sustaina­ble Mobility (GPSM). PSM podporuje komplexní realizaci opatření v oblasti udržitelné mobility a zelené logistiky. Ve spolupráci s různými subjekty na pozadí ekonomiky, vědy a společnosti se snaží prozkoumat a připravit pro realizaci širo­ké spektrum možných koncepcí, opatře­ní a technologických řešení pro dopravní sektor.
 • Globální projekt Sustainable Urban Transport Project (SUTP; Projekt udržitelné městské dopravy), který šíří informace týkající se udržitelné městské mobility; konkrétně jde o příklady dobré praxe, politické poradenství a budování kapacit (www.sutp.org). MSDA chce implementovat tyto poznatky do českého prostředí, zaměřit se na vybudování kvalitní databáze českých a zahraničních příkladů a podtrhnout tak význam kvalitního řešení městské mobility, veřejného prostoru a dopravy.
 • Bohatá databáze příkladů z webu www.eltis.org.
 • Úzká spolupráce s TU Dresden, zejména s Prof. Dr.-Ing. Gerdem-Axelem Ahrensem a s městem Lipsko, které často pracuje s termínem "dobrá adresa". Mnohé informace a zkušenosti pak vychází z letní školy udržitelné městské mobility, která proběhla ve dnech 15.-19.8.2016 v Lipsku. 

Chcete se stát City Changerem?

Pomoci konkrétním projektům ve městech a obcích chce nová kampaň s názvem City Changers. Napište nám své náměty, záměry, které by se měly v letošním roce, či v nejbližším letech realizovat, u kterých tak trochu očekáváte problémy. My některé z nch vybereme a zařadíme je do naší nové kampaně  City Changers. Cílem platformy je pomoci marketingem, zviditelnit tyto iniciativy směrem k městu a veřejnosti, a pomoci jim metodicky.  

Chcete vědět víc? Napište nám na info@dobramesta.cz, kde sídlí výbor platformy.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality