Které české město bude následovat Vídeň, která přichází s pilotním projektem zákazu aut během ranní dopravní špičky?

25. 07. 2018

Blíží se volby, takže z 99% je téměř jisté, že žádné české město nebude následovat Vídeň, která přichází s pilotním projektem zákazu aut během ranní dopravní špičky. Prý je tam jiná kultura. Asi jo, ale kdo tu kulturu u nás může změnit? A nebo je to absurdní opatření, které nemá logiku? Nechme otázek a spekulací a pojďme se podívat do Vídně.

Vzít děti do školy autem už nebude možné v případě rodičů, jejichž děti navštěvují základní školu „Vereinsgasse“ ve vídeňském obvodu Leopoldstadt. Letos na podzim bude podle vzoru z jiných států spuštěn pilotní projekt „školní ulice“.

Tento projekt přináší malou, ale zásadní a směrodatnou změnu na začátku každého pracovního dne: v době od 7:45 do 8:15 nebude povolen vjezd autům do okolí školy. Cyklisté mohou vozovku používat, jak jsou zvyklí. Začátek pilotního projektu sahá zpět do roku 2014, kdy o této variantě rozhodla veřejnost během veřejného hlasování.

Cílem projektu je omezit rodičovské „taxislužby“ a zlepšit podmínky pro dopravu na samém začátku pracovního dne, kdy je hustota provozu v ulicích kolem škol nejvyšší. Základní škola Vereingasse označila tento stav za hlavní problém, se kterým se na začátku každého školního dne potýká, ještě intenzivněji pak po otevření další školy v těsné blízkosti. Nové nařízení projde dvouměsíční testovací fází na podzim 2018. U vjezdu do ulice budou umístěny bariéry, které znemožní vjezd automobilové dopravě.

Pozitivních příkladů takového opatření najdeme hned několik, například v italském Bolzanu (Jižní tyrolkso), kde funguje už víc než dvacet let. Tento vzorový příklad demonstruje přínosy podobných opatření: vyšší bezpečnost dopravy, lepší dopravní dovednosti dětí a modální rozdělení dopravy, kdy 80 % dětí jezdí do školy autobusem a na kole nebo chodí pěšky. Kromě toho projekt školních ulic v Bolzanu dokazuje i fakt, že jedním z klíčů k úspěchu je vytrvalost – projekt musí pokračovat i přes počáteční opozici v řadách rodičů i učitelů. Video k iniciativě v Bolzanu je k dispozici na http://www.eltis.org/resources/videos/bolzano-school-streets.

Článek byl poprvé zveřejněn na “orf.at” 10. 7. 2018.

http://www.eltis.org/discover/news/viennas-pilot-project-banning-cars-start-school-day

Autor Claus Köllinger

Zveřejněno 12. 7. 2018


Štítky: Děti (Občan, tag38)

Aktuality