Německý nejvyšší soud povolil zákaz dieselů ve městech

15. 03. 2018

Dva a půl roku poté, co se provalil skandál s emisemi v automobilce Volkswaagen, podpořil Nejvyšší správní soud v Německu environmentální plány, které mohou vést k zákazu dieselových aut v německých městech.

Soudci odmítli zvrátit rozhodnutí soudů nižšího stupně, která nutí města Stuttgart a Düsseldorf, aby zavedly směrnice omezující pohyb dieselů v centrech měst, a dále doplnili, že by města měla připravit plány na snížení hladiny oxidu dusíku.

Předsedající soudce Andreas Korbmacher řekl: „Zákazy jsou obecně přípustné a lze je zavádět tak, aby se předešlo nepřiměřeným účinkům. Pravidla Evropské unie požadují, aby je města zaváděla, pokud neexistují žádná jiná opatření, jak snížit míru znečištění.“

Podle argumentace soudů nižší instance je zákaz aut na dieselový pohon nejúčinnějším způsobem, jak rychle snížit míru znečištění a splnit imisní limity, stanovené EU. Žádný jiný návrh nedokáže tak rychle napravit situaci a vyčistit vzduch ve městě - tak rozhodly soudy v Düsseldorfu a Stuttgartu. Majetkové právo majitelů osobních aut je podle těchto rozhodnutí méně důležité než ochrana zdraví obyvatel.

Německo (a všechny další členské státy EU, které porušují evropské normy pro kvalitu ovzduší) potřebuje výraznou změnu v oblasti mobility! Plnění norem pro kvalitu ovzduší je primárně na zodpovědnosti orgánů státní správy. ADFC proto vydala příručku s podrobnými instrukcemi pro podporu cyklistiky [1].

Velká část členských států EU se však tímto tématem dostatečně nezabývá. Před měsícem, konkrétně před začátkem ministerského summitu EU o kvalitě ovzduší, zaslala ECF spolu se svými členskými organizacemi dopis evropskému komisaři pro životní prostředí a ministrům pro životní prostředí jednotlivých států EU, ve kterém vyzývá členské státy k následujícím krokům [2]:

  • Vytvořte národní investiční fond pro cyklistiku. Tento fond by měl disponovat částkou nejméně 10 euro na osobu, která bude využita ke spolufinancování místních a regionálních cyklistických projektů, jako jsou cyklistické dálnice a další opatření;
  • Zaveďte nebo rozšiřte národní program podpory pro nákup klasických a elektrických jízdních kol (L1e-A), v případě elektrokol podobný program jaký v řadě zemí funguje pro nákup aut s elektrickým pohonem; a/nebo zaveďte daňové úlevy pro osoby dojíždějící na kole;
  • Vytvořte systematický rámec pro podporu a koordinování cyklistiky na národní úrovni, nejlépe prostřednictvím národní cyklostrategie.

Evropský komisař pro životní prostředí Karmenu Vella zdůraznil, že Evropská komise bere otázku kvality ovzduší velmi vážně, a odkázal jak na odpovědnost členských států jednat v této záležitosti, tak na aktivity EU. Jak také dodal, „brzy dojde k nové vlně dalších aktivit, které budou reakcí Komise na návrh připravované evropské cyklostrategie.“ [3]

  • Poznámky:
  • [1]ADFC: Mehr Radverkehr statt Fahrverbote. Sofortmaßnahmen zur Steigerung des Readverkehrs. Here
  • [2]Dopis ECF pro komisaře Karmenu Vella: here
  • [3]Dopis komisaře Karmenu Vella pro ECF: here 

Překlad: Asociace měst pro cyklisty
Autor Fabian Kuester

https://ecf.com/news-and-events/news/german-high-court-allows-diesel-car-bans-cities


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Elektromobilita, čistá vozidla a paliva (Dobrá praxe, tag30)

Aktuality