Sdílení v dopravě zažívá boom, ukázala studie Mastercard

12. 07. 2017

Hlavní téma letošního Evropského týdne mobility je sdílení. Z hlediska ekonomiky je to jedna z nejrychleji rostoucích oblastí, které si všímají už i velké společnosti. Důležitost sdílené ekonomiky popisuje nedávno zveřejněná studie společnosti Mastercard s názvem The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth (Sdílená ekonomika: Porozumění příležitostem k růstu).

Fenomén je tak výrazný, že zmíněná studie hovoří dokonce o "revoluci sdílení". Ta probíhá ve čtyřech oblastech, od sdílení informací až po sdílení zdrojů, včetně zboží, služeb a financí.

Zdroj: The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth (Sdílená ekonomika: Porozumění příležitostem k růstu), Mastercard

 

Objem financí ve sdílené ekonomice roste - meziroční nárůst obratu byl v roce 2015 o 77 %, o rok dříve o 56 %. Sdílenou ekonomiku zná polovina Evropanů a každý šestý ji i vyzkoušel, zjistil Eurobarometr.

„Sdílená ekonomika zažívá obrovský rozmach a přináší zásadní změnu způsobu, jakým fungují služby a prodej zboží," říká Ann Cairnsová, prezidentka společnosti Mastercard pro mezinárodní trhy. Jen v samoté oblasti dopravy dosáhne podle odhadů v roce 2020 objem nákupů celosvětově částky 350 mld. dolarů.

Zdroj: The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth (Sdílená ekonomika: Porozumění příležitostem k růstu), Mastercard

 

Je obecně známé, že sdílení je nejen ekonomicky výhodné, ale přináší i změny ve společnosti.

Podle zmíněné studie proto další rozvoj závisí na třech oblastech. Rozmach sdílené ekonomiky nebude možný bez technologického pokroku, zapojení uživatelů a posílení důvěry:

1. Technologický pokrok podmínkou vyšší hodnoty pro spotřebitele

S příchodem nových možností v dostupnosti získají spotřebitelé i firmy vyšší hodnotu. Tuto širší dostupnost umožní rozvoj technologií, což povede ke zvyšování získané hodnoty díky vyšší míře využívání a snižování nákladů na přístup. Příkladem je technologie Blockchain, internet věcí (IoT) či umělá inteligence (AI), jejichž plné využití může způsobit posun od pasivního k aktivnímu: bude vzájemně propojeno stále více předmětů i lidí a spolu s tím se budou rozšiřovat možnosti sdílení i přínosy této dostupnosti.

 

2. Větší důvěryhodnost a transparentnost

Důvěra zůstává zásadním předpokladem sdílené ekonomiky. Přirozeně se bude zvyšovat v závislosti na tom, jak se bude sdílená ekonomika rozrůstat a lidé si navyknou využívat produkty a služby, které s sebou sdílená ekonomika přináší. Skutečné důvěryhodnosti lze však dosáhnout pouze s lepší regulací a pokrokem v technologiích. Společnost se přizpůsobuje novým obchodním modelům a spolu s tím se bude muset regulace proměnit z reaktivní na proaktivní, aby dokázala lépe chránit spotřebitele, poskytovatele i samotné platformy sdílené ekonomiky. Nejen že taková regulace bude poskytovat sociální pojistku, ale umožní také regulátorům těžit z hodnot, které svou činností vytvoří.

 

3. Širší a aktivnější zapojení uživatelů

Stále širší zapojení uživatelů a jejich zkušenosti a poznatky budou mít pro růst a rozvoj sdílené ekonomiky zásadní význam. Pro lídry v oboru je nezbytný proto, aby dokázali přitáhnout zákazníky a nadále zachovat a rozvíjet svou legitimitu. Aby se tak stalo, musejí platformy sdílené ekonomiky přijmout zpětnou vazbu veřejnosti, poskytovat bezproblémové transakce, přenést kontrolu nad osobními daty na jednotlivce a bez ohledu na technologický pokrok nikdy neztratit svůj lidský přístup.

Sdílení se bude věnovat seminář organizovaný v rámci Evropského týdne mobility v Praze pod hlavičkou Asociace měst pro cyklisty.

Aktuality