Budoucnost dopravy: Jak Londýn reaguje na technologické inovace?

07. 03. 2018

Výbor pro dopravu při Londýnském shromáždění zveřejnil tuto zprávu: Budoucnost dopravy: Jak Londýn reaguje na technologické inovace?

Zpráva odhaluje některé zajímavé poznatky:

  • Autonomní vozidla nebo vozidla bez řidiče nebudou na silnicích dřív než v roce 2030, navíc mohou přispívat k zesílení problémů s dopravním přetížením.
  • Na celém území Londýna by měla být k dispozici veřejná jízdní kola bez stanic, jen tak bude systém efektivní.
  • Výbor pro dopravu doporučuje ve zprávě starostovi Londýna, organizaci Transport for London a vládě: Zjistěte, zda by bylo vhodné zavést pro celé území Londýna licenční režim pro veřejná jízdní kola bez stanice.
Zpráva ostře kritizuje to, že veřejná jízdní kola, která nemusí být vrácena do stanice, „vytvářejí nepořádek na chodnících a dopravních komunikacích“, chybí však podobné doporučení, aby město zasáhlo proti automobilům, které „se hromadí“ na silnicích nebo tvoří překážky na chodnících.

Překlad: Asociace měst pro cyklisty


Štítky: Zahraniční města (Role města, tag8), Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21)

Aktuality