Lekce 2 - praktická cvičení

24. 01. 2020

Vzdělávací program je mimo jiné postaven na myšlence, že lekce je nejprve zveřejněna v obecné rovině a následně je přes sociální sítě zaslána ke komentářím, podnětům a připomínkám. Lekce 2 je o přínosech PUMM a ze sociálních sítí jsme vybrali dva příspěvky.

1) Jak přistupovat k PUMM? Stejně, jako když si léčíš své tělo.

Je těžké vést vzdělávací program k PUMM, když víme, že se informace pořád opakují. Přínosy byly stejné jak před pěti lety, tak i dnes. Stejně to platí i o návrzích konkrétních opatření. PUMM může přinést redukci parkovacích míst v centru a záchytná parkoviště na periferii, více pěších zón, hustou síť cyklostezek, bezpečné bezbariérové chodníky, či více klidových zón. Všechna opatření jsou však v rámci PUMM  jen důležité technické výstupy, které musí navrhnout a řešit odborníci ve vzájemné synergii, na základě důsledných analýz, vědeckých poznatků, technických podmínek, praktických zkušeností a mnoha dalších faktorů.

Ale to co by měl PUMM opravdu přinést je poznání, pochopení a přesvědčení, a to nejen mezi obyvateli obce, ale v řadě případů i na úrovni odborné veřejnosti a volených zástupců. Je to totiž jednoduché. Pokud nedojde k poznání, pochopení a přesvědčení o nutnosti, přínosech a prospěšnosti PUMM pro život v obci nejen pro nás, ale i budoucí generace, tak realizace těch zmíněných technických výstupů půjde jen velmi těžce a pomalu. Někde možná vůbec.

Je to stejné, když nás bolí kolena, záda, klouby. Hned vyhledáváme fyzioterapeuta a řešíme, jaké cviky máme dělat a jaký sport můžeme nebo naopak nemůžeme dělat, aby prospěl našemu zdraví a neměli jsem problémy s koleny, zády, či klouby. Často se stává, že chodíme za různými lékaři, či fyzioterapeuty a názory se různí. Někteří nám ledacos zakáží, jiní nám zas doporučí, co bychom naopak dělat neměli.

Dotaz tedy zní, který že ten sport je ten správný a zdraví nejprospěšnější? Otázka celkem složitá a odpověď? Ten, který člověk sám dělat CHCE, protože jen ten bude dělat dlouhodobě a s nadšením. A o tom to je. Přesně tak se má přistupovat i k PUMM!

Zdroj: mírně upraveno na základě příspěvku z fb Města s dobrou adresou.

2) Síla vize aneb Když mobilita táhne

Příspěvek od našeho pravidelného zpravodaje Kolem na kole. Jak už bylo zmíněno, informace o přínosech mají cenu jen pro ty politiky, kteří mají vize něco dělat s dopravou a mobilitou. Právě včera spolek Kolem na kole vydal svůj další e-zpravodaj. Nyní zveřejňuje úvod. Celá verze je na facebooku CityChangers, kde byla dnes zveřejněna.

Citace ze zpravodaje:

Zima je období, kdy moudré starostky i primátoři ladí detaily dopravy na novou sezonu, hlídají si, aby do rozpočtu získali co nejvíce zdrojů a také přemýšlejí, kde najdou pro rozvoj udržitelné dopravy po městě další spojence.

Zima může být také období, kdy lidé jako my, nebo vy, sednou automaticky na kolo, když potřebují dojet do práce, do školy, nakoupit. Nebo klidně i na novoroční audienci u prezidenta, jako to už několik let dělají někteří velvyslanci ve Vídni.

Inspirace je kolem spousta; pařížská primátorka Anne Hidalgo představila ucelený program, jak plánuje v dalším volebním období pokročit s přeměnou ulic dvoumilionové metropole v bezpečný prostor bez aut, zato pro lidi na kolech či pěší. 

Belgický Gent zase ukázal, jak kde je odvaha, tak je i co slavit; před lety upravili zažitý provoz ve městě, auta, která městem jen projížděla vytlačili na okraj a střed otevřeli lidem a kolům. Následně jim radikálně poklesl hluk i prašnost,  vyčistil se vzduch. A co víc, dnes se radují jak obyvatelé (voliči), tak i obchodníci, protože přínos už vidí všichni. I ti, kteří si to na počátku neuměli představit a byli proti.

O síle představivosti už tady byla jednou řeč. Otevírá dveře, buduje spojenectví. Ruku v ruce s představivostí, kterou se pro vás snažíme posilovat i tímto newsletterem, jde i vize. Odvážná, srozumitelná, otevřená. Anne Hidalgo ukazuje, jak taková vize města, kde se doprava točí kolem lidí, ne plechu, vypadá.

Nabízí se otázka - jakou vizi má vaše město? 

Archív všech jejich zpravodajů je zde: https://us5.campaign-archive.com/home/?u=a67945f6247e137450a6ea91a&id=c84358bbde


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality