Cyklisté a samořízená vozidla – problémy a možnosti

03. 10. 2017

Vynález autonomního vozidla přináší na jedné straně možnosti, jak dále rozšířit naše dopravní systémy, na straně druhé řadu výzev pro cyklistickou kulturu v naší zemi, především v oblasti bezpečnosti, veřejného zdraví a obyvatelnosti našich měst. Ještě před letními prázdninami se sešli odborníci z Dánska a Holandska, aby o těchto tématech diskutovali.

Zdroj: Dánská cyklistická ambasáda

Autorka článku: Marianne Weinreichová

Článek byl přeložen Asociací měst pro cyklisty

Problémy, výzvy a možnosti

Dřív než se naplno rozjely letní dovolené, cyklistická komunita setkala se na konferenci Velo-City 2017 v holandském Arnhemu a Nijmegenu, která slouží jako platforma pro výměnu zkušeností, znalostí a poznatků o tom, jak posílit cyklistickou dopravu v našich městech a zvýšit bezpečnost cyklistů.

Přední světové cyklistické velmoci Dánsko a Holandsko se ovšem setkaly již den před zahájením konference k diskuzi o problémech, výzvách a možnostech, které před námi stojí v souvislosti se samořízenými vozidly. Jak co nejlépe integrovat samořízená vozidla do provozu, abychom maximálně využili jejich potenciál a minimalizovali možné problémy? Jak posílit a udržovat naši cyklistickou kulturu společně s tímto novým způsobem mobility a využívat všechny její pozitivní účinky? I o těchto otázkách se diskutovalo.

Cílem workshopu bylo dohodnout se na několika doporučeních, která bychom později předložili k širší diskuzi na konferenci Velo-City. Organizátory workshopu byli Henk Swarttouw, nizozemský velvyslanec v Dánsku, Ole Moesby, dánský velvyslanec v Holandsku, Cyklistická ambasáda v Dánsku a v Holandsku. K přednáškám a diskuzi byli pozváni odborníci, politici i nevládní organizace z obou jmenovaných zemí. Přednášející: Klaus Bondam, výkonný ředitel Dánské cyklistické federace, Morten Kabell, primátor Kodaně pro technické a environmentální záležitosti, Arjan van Vliet, hlavní poradce pro strategie a externí rozvoj, RDW, Luuk Vissers, výzkumný pracovník, Swov. Moderátorkou diskuze byla Marije de Vreezeová z ITS Netherladns / Connekt.

Doporučení:

Po úvodních prezentacích proběhly mezi publikem a přednášejícími plánované diskuze, ze kterých vzešla následující doporučení:

  • Je velmi důležité zaměřit pozornost na člověka, na lidi. Jak při plánování měst, tak při vývoji autonomních vozidel. Představitelé a zástupci měst se musí rozhodnout, jaké město chtějí pro svoje obyvatele, a nenechat za sebe rozhodovat výrobce aut. A výrobci aut musí v první řadě přemýšlet o tom, jak může technologie nejlépe sloužit člověku – a ne naopak.
  • Je důležité pořád znovu a znovu hovořit o tom, jak velkým problémem jsou pasivní (tedy neaktivní) způsoby dopravy a jaké zdravotní potíže lidem způsobují. Jako lidé se potřebujeme hýbat – pěšky, na kole.
  • Potřebujeme další průzkumy lidského chování v souvislosti s autonomními vozidly. Dosavadní studie prokázaly, že reagujeme na samořízené auto jinak než na auto, které řídí člověk. Lidský faktor je velmi významný.
  • V neposlední řadě jsme se shodli na tom, že je velmi důležité, aby se členové komunity v oblasti aktivní dopravy zapojili do světa ITS a výroby aut, aby začali aktivně ovlivňovat vývoj a nestáli v obavách opodál.

Věříme také, že téma samořízených vozidel bude součástí programu příštích konferencí Velo-City.

Aktuality