Proč Německo víc než nové typy aut potřebuje změnu koncepce mobility

01. 12. 2017

Zatímco německé politické strany stále bojují o vytvoření nové koaliční vlády, ADFC, německý člen Evropské cyklistické federace, důrazně volá po změnách v oblasti mobility. Pokud chce Německo dodržet své závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu, musí překonat svou dopravní politiku, která se soustředí především na automobilovou dopravu, a konečně dát silný impulz rozvoji cyklistické, pěší a hromadné dopravy.

Vzhledem k tomu, že Bonn byl technickým hostitelem konference o klimatu COP23, veřejnost, média i vědecká obec se zajímají o to, jak si právě Německo vede v oblasti snižování emisí CO2. Stručná odpověď zní: nijak dobře.

Cílem Německa je snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % (ve srovnání s rokem 1990). Koncem roku 2015 se podařilo emise snížit o 28 %.[1] Malá poznámka k úřadující kancléřce Merkelové: když v roce 2005 nastoupila do úřadu, redukce emisí proti roku 1990 již činila 21 %. Hladina emisí CO2 v Německu je tedy v posledních devíti letech dost neměnná [2] (viz graf: Der Ausstoss von Treibhausgasen/ Emise skleníkových plynů).

A je to právě sektor dopravy, kde rozdíl mezi prohlášeními a realitou je zvlášť velký: zatímco stanovený cíl je 41% snížení emisí z dopravy do roku 2030, v roce 2014 šlo o pouhá 2 % [3]. V tomto kontextu by se úspěch lobbování německého automobilového průmyslu o zmírnění nových cílů, které do roku 2030 pro emise CO2 z osobních aut a dodávek minulý týden stanovila Evropská komise, mohl jevit jako Pyrrhovo vítězství, protože takové cíle znamenají, že v sektoru dopravy omezíme jen jednu třetinu množství emisí ve srovnání s tím, kolik potřebujeme. A hlavní otázka zní: kde vezmeme ty zbývající dvě třetiny, pokud tedy Německo a v širším kontextu všechny státy EU budou chtít naplnit závazky z Pařížské dohody?

A v této situaci se prozatím nepodařilo sestavit novou německou vládu. ADFC však upozorňuje německé politiky, že dělat věci jako dosud nebude stačit:

„Tak nějak se očekává, že elektromobily zachrání města i naše klima, to se ale nestane, pokud počet cest autem stále poroste. Kvalita života ve městech je do značné míry negativně ovlivněna automobilovým provozem. Město budoucnosti potřebuje atraktivní alternativy, které veřejnost motivují k využití cyklistické, pěší nebo hromadné dopravy. Takovou vizi postrádáme napříč všemi koaličními stranami“, řekl člen představenstva ADFC Ludger Koopmann.

ADFC vyzývá budoucí federální vládu konkrétně k těmto krokům:

  • Zvýšit federální investice do rozvoje cyklistické infrastruktury z dnešních 130 milionů EUR na 800 milionů ročně;
  • Podpořit rozvoj cyklodálnic  - dát jim přednost před dalším rozšiřováním dálnic pro motorovou dopravu v urbanistických centrech;
  • Poskytnou obcím finanční prostředky vyhrazené na rozvoj cyklodopravy;
  • Začlenit Vizi nula (nula smrtelných dopravních nehod) jako hlavní princip do pravidel silničního provozu;
  • Implementovat Pařížskou dohodu o změně klimatu i do sektoru dopravy.

ADFC na své výroční valné hromadě rovněž vyjádřila silnou podporu berlínské vyhlášce o mobilitě, která by mohla sloužit jako vzor pro další města, obce i státy. Tento právní předpis by měl být přijat v nejbližší době. Nejnovější verze návrhu vyjadřuje nutnost vybudovat fyzicky oddělené cyklopruhy na všech hlavních dopravních komunikacích v Berlíně. V Německu by šlo o úplnou novinku a jak ADFC doufá, o znamení nové éry pro cyklistiku v celé zemi.

Během svého proslovu na AGM řekla ministryně pro dopravu v Berlíně, že kvalitnější a početnější cyklopruhy a cyklostezky jsou podmínkou úspěšné proměny mobility v regionu. „Chceme, aby se Berlín stal vzorem a příkladem vhodného a praktického řešení cyklistické mobility“. Jako symbolický akt prezident ADFC Ulrich Syberg předal ministryni dopravní sloupek s odkazem na koncepci bezpečné cyklistické infrastruktury, kterou město bude realizovat.

Simulace budoucích cyklistických pruhů v Berlíně. @Berlin Senate

Autor Fabian Kuester

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

Zdroj článku: https://ecf.com/news-and-events/news/why-germany-needs-mobility-transition-and-not-just-other-types-cars

Zdroje:

[1] Umweltbundesamt: http://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/treibhausgas-emissionen-in-deutschland#textpart-1

 [2] Graph: Der Ausstoss von Treinhausgasen .../ Greenhouse Gas Emissions http://web.br.de/interaktiv/merkel-nach-zahlen/

[3] KfW: Deutschland – Land der Autofahrer: Wie steht die Bevölkerung zur Verkehrswende? https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Fokus-Volkswirtschaft/Fokus-2017/Fokus-Nr.-187-November-2017-Verkehrsbefragung.pdf

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

 


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality