Zajímavý postřeh - Národní dopravní průzkum pro Anglii: reakce Sustrans

31. 07. 2018

Je dobré sdílet zkušenosti. Zvláště, když nám mohou promluvit do duše...

Zaujalo nás vyjádření výkonného ředitele organizace Sustrans Xaviera Brice z 27. 7. 2018, k právě zveřejněnému Národnímu dopravnímu průzkumu pro Anglii: „Je pro nás velkým zklamáním, když vidíme, že počet cest vykonaných na jízdním kole od roku 2002 v podstatě stagnuje. Znamená to, že vládní investiční strategie pro pěší a cyklistickou dopravu se svým cílem zdvojnásobit podíl cyklistických cest do roku 2025 je zatím neúspěšná. Malým povzbuzením je alespoň mírné navýšení celkového počtu cyklistických kilometrů a počtu cest i celkových kilometrů v rámci pěší dopravy."

Česká republika je na tom podobně -  nedaří se naplnit jeden z dlouhodobých cílů Národní strategie pro rozvoj cyklistické dopravy, konkrétně zvýšit podíl cyklistiky na přepravních výkonech na 10 % do roku 2020 (v průměru na celou ČR). 

Jaká řešení navrhuje Xavier Brice?: "Takové výsledky ukazují naléhavou potřebu investic do infrastruktury pro pěší a cyklistickou dopravu především ve městech a obcích. Musíme lidem umožnit, aby mohli jezdit na kole nebo chodit pěšky každý den. V době, kdy podle alarmujícího zjištění Institutu veřejného zdraví v Anglii jedno z dvaceti pěti šestiletých dětí spadá do klasifikace vážné obezity, se musíme ještě intenzivněji snažit, abychom dětem zajistili podmínky pro využití pěší a cyklistické dopravy. Budování kvalitní infrastruktury společně s cílenými kampaněmi na podporu pěší a cyklistické dopravy, to jsou nejlepší způsoby, jak děti podpořit v tom, aby víc chodily pěšky a jezdily na kole, a aby tato doprava byla bezpečná a důvěryhodná. A je i na školách, aby využily dvojnásobný počet vyučovacích hodin tělesné výchovy a přiměly co nejvíc dětí k aktivní dopravě a k pohybu, který tak jedinečně prospívá lidskému zdraví.“

Důraz na budování kvalitní infrastrukrury je tedy stejný jak u nás, tak i v Anglii. Poslední zpráva na dané téma byla zveřejněna nedávno, 26.7. 2018 "O stavbu stezek pro pěší a cyklisty je zájem". Zaujala nás jiná věc. Xavier Brice hovoří o dětech a o školách. Dobře si uvědomuje, že pokud chceme změnit dopravní chování, pak musíme začít u dětí, kde můžeme ještě ovlivnit jejich dopravní návyky. Takové kampaně ale u nás zatím chybí, nebo je realizují jen místní nadšenci. Propracovaný vzdělávací program na školách neexistuje. A problém s nedostatkem pohybu mají české děti stejný, jako ty anglické. Více v článku s odborníkem z University Palackého v Olomouci.

Zdroj informací: https://www.sustrans.org.uk/news/national-travel-survey-england-sustrans-response


Štítky: Děti (Občan, tag38)

Aktuality