Lokální tratě a mobilita v regionu

18. 04. 2018

Železniční doprava má v Česku tradici, hustota železniční sítě patří u nás navíc k nejvyšším v Evropě. To zároveň znamená vysoké náklady na její provoz a údržbu. Česká republika přitom stále investuje do vysokorychlostních tratí, náklady na udržení lokálních tratí se přitom zvyšují.  

Už na tiskové konferenci k Evropskému týdnu mobility v září 2015  prezentoval Svaz cestujících ve veřejné dopravě vizi, jak může regionální železnice zajistit dopravní obsluhu celého regionu. K vysvětlení celé problematiky stačí tři jednoduché obrázky, které najdete na konci tohoto článku. 

Že situace není jednoznačná, ukazuje mimo jiné článek Tomáše Tužína "Jak dále s financováním dopravní infrastruktury?", zveřejněný 20. 1. 2014 na Dopravním webu.

Stručně řečeno, na jedné straně tak stojí zájem obcí, které chtějí udržením železnice zajistit lidem komfortní dopravu, na druhou stranu jsou tu ekonomické argumenty, o kterých můžeme diskutovat.

Jak uvedl server idnes.cz v článku Stát nechce skomírající lokálky rušit úplně, mohla by je využít elektroauta, úplné zrušení trati je vždy posledním krokem. Na železniční konferenci v Pardubicích dne 6. 4. se objevil nový nápad na "zakonzervování" tratí. Ty by měly stále svoji dopravní funkci, pouze by se změnil její charakter. 

Podle idnes.cz Ministerstvo dopravy počítá s tím, že by místo nevyužívaného kolejiště vznikla například cyklostezka. „Mluvíme-li o zrušení trati, jde o zrušení se vším všudy, včetně rozprodávání pozemků,“ uvedl první náměstek ministra dopravy Tomáš Čoček. Kdežto zklidněná dráha může do budoucna stále plnit dopravní funkci, v podobě zmíněné cyklostezky nebo použitím kolejí pro autonomní vozidla, jejichž vývoj jde velmi rychle kupředu. 

Příkladem chystané drážní stezky může být projekt Cyklostezka Třebovice – Rudoltice, která by mohla navazovat na cyklostezku Rudoltice – Lanškroun. Kolik takových projektů je ale připraveno?


Štítky: Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Autonomní vozidla (Dobrá praxe, tag34)

Aktuality