Výstava Happy Danes přijde do Česka. Rezervujte si ji již dnes pro rok 2018.

03. 08. 2017

Novinkou pro rok 2018 bude, že do Česka přijde výstava Happy Danes, která nahradí panely Copenhagen Solutions. Oficiálně bude výstava představena na konferenci CITYCHANGERS v Ostravě ve dnech 11.-13.12.2017. Ale již nyní si můžete rezervovat tuto výstavu do vašeho města. Přednostně půjde do měst, které budou pracovat na plánu udržitelné městské mobility a budou prezentovat tento plán veřejnosti.

První upoutávka výstavy Happy Danes.

PROČ JSOU DÁNOVÉ TAK ŠŤASTNÍ

DÁNSKO BÝVÁ POMĚRNĚ ČASTO TITULOVÁNO JAKO NEJŠŤASTNĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA, NAPOSLEDY VE ZPRÁVĚ O SVĚTOVÉM ŠTĚSTÍ Z ROKU 2016. DŮVODY, PROČ TOMU TAK JE, UVÁDÍ INSTITUT PRO VÝZKUM ŠTĚSTÍ SE SÍDLEM V KODANI.

„Silná občanská společnost a demokracie, vysoká úroveň sociálního zabezpečení, důvěra, svoboda a prosperita spolu s dobrými pracovními podmínkami a prostorem pro život v rovnováze přispívají ke štěstí obyvatel Dánska.“ Meik Wiking, generální ředitel Institutu pro výzkum štěstí, Kodaň

„Dánsko patří ke světové špičce ve všech oblastech, které přispívají ke štěstí obyvatel.“ John Helliwell, profesor ekonomie na univerzitě v Britské Kolumbii a editor Zprávy o světovém štěstí

Vědci, kteří poměřují zdravotní stav obyvatel, se zabývají faktory jako kvalita stravy nebo pravidelná tělesná aktivita, a stejně tak se průzkum štěstí zaměřuje na faktory společné pro jedince, kteří jsou šťastní. Ať už jsou z Kodaně, New Yorku či Bombaje – co mají šťastní lidé společného?

 

SVOBODA

JEDNÍM ZE ZÁKLADNÍCH PILÍŘŮ ŽIVOTA JEDINCE JE SCHOPNOST ROZHODOVAT SE SÁM ZA SEBE. SVOBODU DÁNŮ CHRÁNÍ ÚSTAVA A ONI SE TAK MOHOU TĚŠIT Z TOHO, ŽE MAJÍ KONTROLU NAD VLASTNÍM ŽIVOTEM.

„Ve skutečnosti je to celkem jednoduché. Štěstí je do značné míry o osobní svobodě. A Dánsko se v tomto směru pohybuje na extrémně vysoké úrovni.“ Christian Bjørnskov, profesor národní ekonomie na univerzitě v Aarhusu

„Žádný člověk nemůže být skutečně šťastný bez pocitu, že si může svobodně zvolit směr svého života.“ Zpráva o světovém štěstí 2012

 

UDRŽITELNOST

STUDIE PROKÁZALY, ŽE UDRŽITELNOST A ŠTĚSTÍ JSOU VZÁJEMNĚ PROPOJENÉ. UDRŽITELNOST NENÍ JEN OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – JDE O OCHRANU A ZVYŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍ POHODY A CELKOVÉ KVALITY ŽIVOTA.

„Jedním z důvodů, proč mám rád Kodaň, je to, že se kamkoliv dostanu na kole. Mobilita je svobodná. Můžu se dostat, kam chci, ať jsem bohatý, nebo chudý. Tato skutečnost mě uklidňuje, dodává mi pocit svobody a je zdrojem mého štěstí.“ Meik Wiking, generální ředitel Institutu pro výzkum štěstí, Kodaň

Investice do udržitelnosti jsou investicemi do zdraví a štěstí. Rozsáhlá síť cyklostezek v Dánsku obecně a v Kodani především k jízdě na kole přímo vybízí. Lidé pak dojíždějí na kole kamkoliv, což zlepšuje jejich zdravotní stav, zvyšuje kvalitu životního prostředí a snižuje dopravní přetíženost v jejich okolí.

 

MĚSTSKÝ DESIGN

TVOŘÍME PRO SEBE BUDOVY A STAVBY A ONY PAK NÁSLEDNĚ FORMUJÍ NÁS. NAŠE MĚSTA MAJÍ ZÁSADNÍ DOPAD NA KVALITU NAŠEHO ŽIVOTA. KODAŇ SE VELMI ČASTO NACHÁZÍ NA VRCHOLU ŽEBŘÍČKU MÍST, KDE SE ŽIJE NEJLÉPE.

„Celosvětově konkurenceschopná kvalita života ve městě vyžaduje to nejobtížnější balancování mezi pokrokem a ochranou stávajícího, mezi pobízením k aktivitě a zajištěním bezpečnosti, mezi globálním a lokálním. Dokonalost je nedosažitelná, ale Kodaň má v současnosti na dosah jedno z nejlepších řešení.“ Dánský design je víc než jen skvělý nábytek – jsou to také úžasná města. Všichni obyvatelé měst by měli mít možnost využívat kvalitní veřejný prostor, zelené parky a efektivní systémy veřejné dopravy. Města bychom měli stavět pro lidi, ne pro auta.

 

KODAŇ – HLAVNÍ MĚSTO LIDSKÉ POHODY

  • Nejlepší město pro život 2016 – časopis Metropolis
  • Nejvyšší kvalita života v severských státech 2015 – Mercer
  • Nejlepší město pro život 2014 – časopis Monocle
  • Nejlepší město pro život 2013 – časopis Monocle


Štítky: Dánské výstavy (Občan, tag37)

Aktuality