Systém RODOS pomáhá řidičům i dopravním plánovačům

25. 04. 2017

Technologie otevírají nové možnosti pro sledování a řízení dopravy a mobility. Konference s názvem Nástroje pro mobilitu 21. století, která se konala v Praze, představila výsledky několik let trvajícího výzkumu centra RODOS. Prestižní událost spojenou se zasedáním Světové silniční asociace (World Road Association, PIARC, AIPCR) navštívilo na 120 dopravních expertů z celého světa.

„RODOS je jedním z hlavních vědeckovýzkumných projektů, který se v České republice týká inteligentní mobility,“ komentoval význam události Roman Srp, předsedající sítě národních sdružení pro dopravní telematiku (Network of National ITS Associations).

 „V roce 2011 jsme hledali cesty, jak mohou technologie pomoci dopravě a mobilitě,“ řekl na úvod koordinátor projektu RODOS Martin Hájek. Proto vzniklo sdružení pod názvem centrum RODOS, jež zahrnuje tři největší technické vysoké školy v ČR, jednu veřejnou výzkumnou instituci a šest podniků, které patří mezi přední dodavatele a výrobce v oblasti IT technologií, software, sběru dat a zavádění inteligentních dopravních systémů do praxe na českém trhu.

Základem centra RODOS, který řeší šest základních a vzájemně se doplňujících výzkumných tematických okruhů z oblasti dopravy, je dynamický model mobility ČR. Jeho vstupem jsou Big Data, jež se shromažďují z několika zdrojů včetně mýtného systému, kamer, signálních dat ze sítí mobilních operátorů či z vozidel. „Na modelu můžeme sledovat dopravní situaci na českých dálnicích v reálném čase a dokonce předpovídat určitý vývoj,“ informoval o praktickém využití dat Marek Ščerba z Centra dopravního výzkumu. Toho využívá například Česká televize ve svém dopravním zpravodajství.

Kromě informování o stávající dopravní situaci může systém pomoci předcházet dopravním zácpám, pomoci navrhovat efektivně uzavírky a objízdné trasy, odhadovat dojezdové vzdálenosti a optimalizovat trasu. Pokud už se řidič do dopravní zácpy dostane, systém jej informuje o očekávané délce a budoucím vývoji. Organizátoři akcí nebo pracovníci cestovního ruchu využívají také službu, která umožňuje sledování počtu osob v daném území, například pro měření návštěvnosti kulturních akcí nebo zatížení jednotlivých komunikací, pohyb obyvatel ve městech a pulsování městských center během dne. Optimalizace systémů parkování, vhodné rozmístění služeb občanské vybavenosti nebo modelování vývoje dopravy po zavedení nových linek veřejné dopravy, to jsou další způsoby uplatnění dat z projektu RODOS.

Současné metody měření dávají šanci nejen sledovat v reálném čase provoz na dopravní síti, ale také předpovídat jeho budoucí vývoj a s využitím moderních komunikačních technologií informovat všechny účastníky provozu. Činnost centra RODOS je spolufinancována Technologickou agenturou ČR.

Další informace jsou k dispozici na http://www.centrum-rodos.cz/, případně www.viarodos.cz.

RODOS je partnerem značky Města s dobrou adresou.

Aktuality