Volby se blíži. V Olomouci proběhne diskuse s politickými stranami na téma Jak bude vypadat doprava a mobilita v Olomouci v letech 2018 – 2022?

09. 09. 2018

Univerzita Palackého v Olomouci, společně s Fakultou dopravní ČVUT a Statutárním městem Olomouc si dovolují pozvat zástupce devíti politických stran k diskusi na téma Jak bude vypadat doprava a mobilita v Olomouci v letech 2018 – 2022? Beseda proběhne dne 20. 9. 2018 od 20:00 v Jazz Clubu.

Univerzita Palackého v Olomouci, společně s Fakultou dopravní ČVUT upozorňuje, že toto setkání nepovažuje za předvolební diskusi. Je sice jasné, že zástupci politických stran využijí svých odpovědí k získání voličů, ale cílem akademické sféry je vzdělávat politické zástupce. Je totiž jasné, že jedna z přítomných politických stran bude mít primátora a některé přítomné strany spolu vytvoří budoucí koalici. Vzhledem k tomu že nevíme, která z nich to bude, tak jim chceme alespoň něco málo říci o principech plánování městské mobility (dobramesta.cz) a věřit, že po volbách je budou uplatňovat ve svém volebním období.

Časový program:

 • 20:00 – 20:30 – krátké uvítání, představení smyslu diskuse
 • 20:30 – 21:00 – diskuse o otázce: „Co vás nejvíce zaujalo na analytické části PUMMO? Případný zdroj: http://spokojena.olomouc.eu/plan-udrzitelne-mobility-olomouc/
 • 21:00 – 21:30 – diskuse o otázce: „Jaké projekty chcete preferovat v oblasti řešení veřejného prostoru, dopravy a mobility? Vycházíte z navržených indikátorů a akčního plánu PUMMO? Pokud NE, plánujete tedy aktualizaci PUMM? Pokud je prioritou cyklistická doprava, nebo pěší, v tomto případě neuvádějte akce, ale roční rozpočet města určený pro tyto druhy doprav. Doplňující otázka: tušíte, kde je dnes hlavní problém nedostatečné výstavby cyklostezek? Případný zdroj:
  http://spokojena.olomouc.eu/plan-udrzitelne-mobility-olomouc/
 • 21:30 – 22:00 – diskuse o otázce: Jak plánujete do vašich záměrů zapojit veřejnost, aneb které participační metody budete chtít použít v rámci svého politického vedení? Případně necháte si vypracovat komunikační strategii?
 • 22:00 – 22:15 – na posledních 5 otázek se bude odpovídat formou YES/NO (každý bude mít u sebe hlasovací lístek a bude se odpovídat současně.

Poznámky:

 • Na každou otázku bude mít politik cca 2 minuty. Posledních 10 minut v každém bloku bude věnováno krátké rekapitulaci ze strany Univerzity Palackého v Olomouci a Fakulty dopravní ČVUT.
 • Statutární město Olomouc toto setkání podporuje v rámci projektu na podporu udržitelné městské mobility, které získalo z prostředků Státního fondu životního prostředí. Projekt bude trvat až do října 2019, tedy i během prvního volebního období nové koalice.
 • Nepovinný domácí úkol pro politické strany: z prostředků SFŽP bude i připraven image publikace o PUMMO, ale bez úvodního slova politika. Před volbami je to celkem logické, ale stejně by nás vaše úvodní slovo. Pokud nám jej zašlete, bude zveřejněno na univerzitních stránkách.

Vysvětlivka: PUMMO – Plán udržitelné městské mobility Olomouce.

Zatím přijaly pozvání tyto politické strany: ANO, ČSSD, ODS, Piráti-Starostové, ProOlomouc, spOLečně, TOP 09.

Zástupci stran Zelení a KDU-ČSL zatím nereagovali.

 

Za organizační tým

 • Jaroslav Miller – rektor Univerzity Palackého v Olomouci (účast je zatím podmíněna, neboť tento den je v Kroměříži, ale pokusí se přijet)
 • Vít Voženílek - Univerzita Palackého v Olomouc, za geoinformaticko-analytický tým PřF UP
 • Matúš Šucha - Univerzita Palackého v Olomouc, za tým dopravní psychologie FF UP
 • Jaroslav Martinek - Fakulta dopravní ČVUT, moderátor


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality