Ozvěny z konference VeloCity - cyklodoprava pro živou ekonomiku

20. 06. 2018

Ve dnech 12. - 15. 6. 2018 se v Brazílii uskutečnila další konference VeloCity. Přinášíme vám krátkou zprávu z webu Evropské cyklistické federace, tentokrát na téma: cyklodoprava pro živou ekonomiku.

Příběh konference Velo-city 208 nám říká, že „abychom se naučili žít šťastně a dosáhli určité kvality života, musíme mít dopravu, která generuje živou ekonomiku. Město budoucnosti je městem, kde je lidem dostupný život.“ Hlubší ponoření do podtématu Živá ekonomika nám odhaluje jeho hlavní téma, kterým je vztah mezi ekonomikou a dopravou, který jde za hranice teorie, do praxe, do života. Abychom lépe pochopili celý kontext Živé ekonomiky a jak zapadá do konceptu Velo-city 2018, podívejme se na některá setkání k těmto podtématům:

Během prvního dne konference se podrobně podíváme na témata plánování rozvoje měst a infrastruktura. Na podnětném setkání, zaměřeném na města pro lidi, na kterém budeme přehodnocovat současné plánování měst, prozkoumají Pippa Coomová (Rada města Auckland) a Jorge Brand (radní města Curitiba), do jaké míry je v dnešní době stále převažující paradigma plánování měst, tedy to, které se zaměřuje na automobilovou dopravu, již překonané a zastaralé, a zda nám tato skutečnost ukazuje, že se v plánování máme vrátit zpět k lidem. Jejich přednáška se tedy bude zabývat nutností změnit model plánování rozvoje měst a místo na osobní motorovou dopravu se zaměřit na nízkouhlíkové udržitelné systémy mobility.

Ve stejný den proběhne i další neméně vzrušující setkání, kde Ivo Mulders (IPV Delfty), Marie Kastrupová (cyklistický program města Kodaň) a Alejandra Lealová (Céntrico) s námi pohovoří o rozdílu v infrastruktuře a designu malých a velkých měst. Budou diskutovat o rozdílech mezi městy ve vyspělých státech a velkými metropolemi v rozvojových zemích. Otevřou i otázku toho, nakolik koncepce ovlivňuje bezpečnost.

Součástí druhého dne konference bude setkání na téma dálnic pro cyklisty, kde bude představena čtyřfázová metoda Life Cycle Highways projektu CHIPS, zaměřená právě na budování cyklistických dálnic. Na setkání se představí Sjors van Duren (RHDHV), Lisette Hoekeová (NHTV Univerzita aplikovaných věd), Geert de Leeuw (NHTV Univerzita aplikovnaých věd) a Carolien Ruebensová (ECF).

Třetí den konference budou Parvesh Kumar (iTrans), Mariel Figuerová (nezávislá konzultantka pro dopravu a městskou mobilitu), Lina Lopezová (tým pro aktivní mobilitu v metropolitní oblasti Aburrá Valley) a Ivan De La Lanza (Program měst v Institutu pro světové zdroje) diskutovat o roli a významu bike sharingových systémů pro intermodalitu a optimalizaci veřejné dopravy. Současně se na jiném setkání Cristina Mendoncaová (c40), Carlos Pardo (Despacio.org), Viviana Tobónová (metropolitní oblast Valle de Aburrá) zaměří na governanci v metropolitních oblastech, inkluzi a dopravu jako jeden systém.

A nakonec v posledním dni konference budou Warner Vonk (ifluxo), Dylan Passmore (vedoucí odboru dopravy ve Vancouveru) a Aleksander Buczynski (ECF) na panelové diskuzi odpovídat na otázky jako „stačí dělat infrastrukturu tak, že zkopírujeme a vložíme?“, „jak dlouho můžeme opatření pro cyklisty jen takhle kopírovat?“, a také provedou analýzu úspěšných a neúspěšných příkladů.

https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-lively-economy

Autorka Roi Pavlakouová


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality