Jak úspěšně omezit motorovou dopravu ve městech?

25. 03. 2019

Co víme? Města mají, nebo si nechávají zpracovávat tzv. Plán udržitelné městské mobility, nebo generely dopravy. Vůbec nebudeme hodnotit jejich kvalitu, ale jen se zeptáme. Souhlasíte s tímto tvrzením: "Pokud to politici a inženýři myslí vážně a opravdu chtějí, aby víc lidí chodilo pěšky a jezdilo na kole nebo veřejnou dopravou, potom je skutečně nezbytné přijmout ambiciózní a pozitivní kroky jako je tento, snížit počet aut v ulicích a vrátit ulice lidem".

Výrok jsme si vyújčili z článku od SUSTRANS "Jak úspěšně omezit motorovou dopravu ve městech" od autora Dr Andy Cope, 12. 2. 2019 (https://www.sustrans.org.uk/blog/how-successfully-reduce-traffic-cities?utm_source=Sustrans&utm_medium=email&utm_campaign=10310676_The%20Network%20Feb%202019&utm_content=cope&dm_i=6EB,64ZRO,MOUJV,O4SLV,1)

Ostatně celý čánek je hodně zajímavý!

Podle starosty Londýna je pro vytvoření zdravého, úspěšného a spravedlivého města nezbytné omezit provoz motorové dopravy. Každá londýnská čtvrť musí připravit vlastní strategii, jak tohoto cíle dosáhnout. Stále častěji se setkáváme s podobně odvážným rozhodnutím představitelů města a obcí, udělat to správně je však velmi obtížné.

Teoreticky je velmi snadné motorovou dopravu omezit – můžete prostě silnici přehradit a uzavřít. V praxi je to však málokdy tak jednoduché, protože to obvykle nemůžete udělat bez souhlasu zainteresovaných subjektů. Jak tedy mohou dopravní úřady, které mají na starosti i dálnice, připravit skutečně efektivní strategii pro omezení motorové dopravy?

Příprava účinné strategie pro omezení motorové dopravy

Zaprvé je opravdu nezbytné pochopit a rozumět tomu, s jakými problémy se doprava v daném městě potýká. To znamená především určit místa, která jsou generátory dopravy, a určit výchozí a cílové body.

Je totiž víc než obvyklé, že dopravní provoz má jen málo společného s místem, kde způsobuje nějaký problém, auta tudy často jen projíždí. V takovém případě je třeba zjistit, zda přicházejí v úvahu jiné trasy a zda je možné dopravu přesměrovat na jednu nebo víc tras, kde bude méně rušivým elementem, např. na strategické hlavní silnice.

Určité problémy mohou způsobovat i systémy se satelitní navigací, které navádějí motorovou dopravu přes množství menších silnic, zaplavují rozsáhlé oblasti projíždějícími vozidly a zhoršují dopravní přetíženost na hlavní trase kvůli zvýšenému objemu dopravy.

A jaké jsou alternativní způsoby dopravy, kterými se na tato místa můžeme dostat? Potřebujeme nejprve pochopit, jaké jsou hlavní překážky, které lidem brání zvolit si vhodnější způsob dopravy na dané místo.

Mohou také vznikat obavy, že opatření dopravního managementu jen přesunou problémy z jedné lokality do jiné.

Výsledkem pečlivého dopravního managementu může být výrazný pokles objemu motorové dopravy na celém dotčeném území.

Díky programu Mini-Holland, realizovaném v severovýchodním londýnském obvodu Waltham Forest, došlo k snížení objemu motorové dopravy o 56 %, a některé nezávislé průzkumy uvádějí i další přínosy pro místní obyvatelstvo, jako předpokládaná delší průměrná délka života.

V zásadě můžeme konstatovat, že pokud lidem nabídneme lepší dopravní alternativu než jízdu osobním autem, mnozí z nich si tuto možnost vyberou.

Otázky týkající se ekonomické stránky a spravedlivého přístupu pro všechny velmi často souvisejí s předsudky a obavou ze změn. Provozovatelé a majitelé nechápou, jak se do jejich obchodu mohou zákazníci dostat bez auta, a obávají se, že případný zákaz vjezdu motorových vozidel se negativně odrazí na návštěvnosti a výši obratu. Lidé s omezenou mobilitou někdy mívají strach, že změny jim nenabídnou tak dobré řešení, jaké jim zajišťuje současný stav. Pokud jde o počet zákazníků, máme k dispozici stále více důkazů o tom, že menší provoz znamená víc lidí a víc způsobů dopravy, které si lidé volí.

Samozřejmě že každá městská část je jiná a jejich problémy se budou lišit, snížení objemu projíždějící dopravy však přináší transformaci v mnoha aspektech. Uzavření rušné londýnské křižovatky Bank pro projíždějící dopravu během pracovních dnů například přineslo snížení počtu dopravních kolizí o 52 %. Vzniklo tak prostředí, které je mnohem bezpečnější a příjemnější pro chodce i cyklisty, prostředí na hony vzdálené tomu nepříjemnému až děsivému prostoru, jaký zde býval. Rozhodně nemůžeme říct, že by tato koncepce od začátku nevzbuzovala žádné kontroverze, ale díky jejím pozitivním dopadům se londýnská radnice rozhodla udělat z pouhého pokusu trvalý stav, a navíc ji stanovit jako normu i pro zbytek města.

Pokud to politici a inženýři myslí vážně a opravdu chtějí, aby víc lidí chodilo pěšky a jezdilo na kole nebo veřejnou dopravou, potom je skutečně nezbytné přijmout ambiciózní a pozitivní kroky jako je tento, snížit počet aut v ulicích a vrátit ulice lidem.

Sedm kroků pro efektivní řízení poptávky po dopravě

Sustrans má dlouhodobé zkušenosti s tím, jak pomáhat s proměnou míst tak, aby lépe vyhovovala lidem, kteří zde žijí a pracují. Tady je náš plán pro efektivní řízení poptávky po dopravě:

  1. Pracujte v měřítku jedné městské části.
  2. Pracujte s místními komunitami, abyste pochopili, jak lidé vnímají rozsah a povahu konkrétního problému.
  3. Naslouchejte lidem, kteří jsou problémem nejvíc zasaženi, a snažte se zjistit, jaké řešení by podle nich fungovalo; podle toho vypracujte návrh řešení.
  4. Definujte účinky provedených změn na danou lokalitu, umožněte opatření testovat.
  5. Informujte místní o navrhovaných změnách a řešeních, o tom, proč by právě tyto změny měly fungovat a jak bude upravená lokalita vypadat.
  6. Během procesu realizace změn podporujte místní zainteresované subjekty.
  7. Pozorně monitorujte úroveň objemu motorové dopravy v dané lokalitě před, během a po realizaci změn.

 

Kde se to povedlo: Estreham Road v jižním Londýně

V londýnské části Lambeth jsme pomohli navázat spolupráci s místní komunitou v okolí Estreham Road a zajistit testování koncepce, která výrazně snížila objem projíždějící motorové dopravy v této rezidenční ulici, kde kvůli nadměrnému dopravnímu přetížení docházelo k rizikovým situacím především pro děti a další zranitelné účastníky dopravy.

V úzké spolupráci s místními obyvateli Sustrans navrhl zkušební koncepci nejvíc preferovaného řešení – zákaz vjezdu z jižního konce ulice směrem na sever Estreham Road. Tento dočasný test ulici zcela proměnil, lidé mohli vidět, jak změny fungují v praxi, jaký mají dopad na čtvrť a na místní dopravu. Výsledkem byla rostoucí podpora ze strany místních a mnohem lepší vzduch ve čtvrti díky poklesu oxidu dusíku.

Zkušební provoz se v ulici usadil natrvalo a prostředí v  Estreham Road je nyní mnohem zdravější. Pokud chceme zjistit, jak se věci mají, musíme je opravdu vyzkoušet v praxi: podíl aktivní dopravy v ulici se zvýšil a podíl IAD na místní dopravě se snížil o neuvěřitelných 40 %.

 

Případová studie ulice Estreham Road je zahrnuta do materiálu Our Work in London 2019: Streets Ahead.

 

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality