Pěší a cyklistická doprava v boji proti dopravním zácpám ve městech

23. 07. 2018

Příběhy měst, která díky pěší a cyklistické dopravě úspěšně bojují s dopravními zácpami, zazněly na konferenci TRA2018. Příspěvek zpracovala Evropská cyklistické federace (ECF). Je ale škoda, že v příspevku nefiguruje žádné české město. Pro Asociaci měst pro cyklisty je to výzva - pokusí se to změnit.

ECF přišla na konferenci TRA2018 s projektem FLOW, aby vyprávěla příběhy měst, která úspěšné pomocí cyklistické a pěší dopravy bojují proti dopravním zácpám. „Od Mnichova přes Dublin a Lisabon, ale také v Budapešti, Sofii a Gdyni, tam všude pomáhá aktivní doprava řešit dopravní problémy uvnitř měst, a často nabízí řešení tam, kde byste ho nečekali,“ říká Randy Rzewnicki, Health Policy Officer ECF. Byl jedním z přednášejících na vlajkové konferenci pro odborníky v dopravním výzkumu v zemích EU. Konference pod názvem Aréna dopravního výzkumu TRA2018 se konala ve Vídni.

„Pěší a cyklistickou dopravu jako součást řešení problémů našich měst politici i úředníci často přehlížejí. ECF se snaží na ně stále upozorňovat a využívá k tomu fakta a údaje o přínosech aktivní dopravy,“ uvedl Rzewnicki a zároveň upozornil na to, že většina lidí na konferenci hovořila o tunelech, vlacích, letadlech a autonomních vozidlech.

 „Nástroj HEAT je pozoruhodný“ – reakce na prezentaci projektu FLOW

 „Na evropských silnicích ztratíme ročně 25 000 obyvatel,“ uvedla při zahájení konference Violeta Bulcová, evropská komisařka pro dopravu. „Musíme pro dopravu vytvořit příznivější prostředí.“ O dva dny později představila ECF řešení, která dokazují, že aktivní, tedy především cyklistická a pěší doprava, může zachraňovat životy. A rovněž pomáhat s řešením problémů ucpaných měst. Nástroj HEAT, který připravila SZO, je součástí souboru modelovacích nástrojů projektu FLOW.

Podle posledních výpočtů provedených pomocí nástroje HEAT „15 minut chůze nebo jízdy na kole může zachránit desítky tisíc životů,“ říká Rzewnicki. „Kdyby každý dospělý obyvatel EU denně 15 minut chodil pěšky nebo jezdil na kole, ročně by to zachránilo 100 000 osob, které umírají předčasně“. Podpora pěší a cyklistické dopravy by zvýšila kvalitu života obyvatel měst, omezila problémy s dopravním přetížením, zlepšila zdraví obyvatel a posílila turistický ruch.

 „Zaměřte se na to, jak pěší a cyklistická doprava pomáhají zvládat dopravní zácpy, a nejen na to, jak přemístit auta z místa na místo“ – říká Rzewnicki z ECF na konferenci TRA2018 ve Vídni

ECF na konferenci TRA2018 vyzdvihla některé z výsledků projektu a poukázala na to, že právě tyto výsledky pomáhají členům ECF obhájit opatření ve prospěch cyklistů a chodců při řešení problémů dopravně přetížených měst.

Projektanti a inženýři silniční dopravy se stále zaměřují na „přemisťování aut“. V projektu FLOW existují nástroje, které pomáhají přemisťovat osoby, a současně snižovat dopravní zácpy. Příklady, které ECF na konferenci představila: zkrácené přechody v Lisabonu, rozšířené chodníky v Mnichově, přesměrování motorové dopravy v Dublinu a kampaně Do práce na kole v Sofii. To všechno jsou úspěšné metody, jak ve městech zajistit dopravu pro víc lidí, a přitom nevytvářet dopravní zácpy, které znepříjemňují dopravu ostatním účastníkům provozu.

ECF prezentovala projekt FLOW na výstavní ploše CEDRu (Conference of European Directors of Roads), kde se sešlo 300 návštěvníků. Tedy téměř desetina z 3300 registrovaných účastníků TRA2018 se dozvěděla detaily o projektu. Hostitelem konference TRA2018 bylo Federální ministerstvo Rakouska pro dopravu, inovace a technologie. Prezentace projektu FLOW proběhla v úzké spolupráci s konferencí CEDR a Evropskými národními centry pro výzkum silniční dopravy FEHRL. Obě strany naši prezentaci velmi ocenily.

O projektu:

Cílem projektu FLOW je dostat cyklistickou a pěší dopravu na stejnou úroveň s osobní motorovou dopravou a využít jejich potenciál při řešení problémů s dopravní přetížeností měst. Jde o vůbec první projekt, který jednoznačně propojuje pěší a cyklistickou dopravu s možností redukovat dopravní zácpy ve městech. V rámci projektu vznikla uživatelsky příjemná metodika, zahrnující i dopravní modelování, která pomáhá hodnotit efektivitu opatření ve prospěch chodců a cyklistů. Současně v projektu vznikl i soubor opatření, která využívají pěší a cyklistickou dopravu ke snižování dopravní přetíženosti. Tohle portfolio ukazuje případové studie úspěšně realizovaných opatření na podporu pěší a cyklistické dopravy a popisuje skutečný dopad jednotlivých opatření na problémy s dopravními zácpami. Uvedená opatření pomáhají snižovat dopravní přetíženost ve městech, nebo alespoň zvyšují podíl cyklistů a chodců v ulicích, aniž by se problémy s dopravou zhoršovaly.

Kompletní seznam úspěšně realizovaných opatření a doporučení projektu FLOW viz zde.

Autor Randy Rzewnicki

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/walking-and-cycling-reduce-congestion


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27), Pěší doprava (Dobrá praxe, tag28)

Aktuality