Na kole za šťastným a kvalitním životem

24. 05. 2018

Asi není žádným překvapením, když se napíše, že jízda na kole je o radosti a může přispět k celkové kvalitě života. Téma se objeví  také na konferenci Velo-city 2018! Vzhledem k tomu, že proběhne v Brazílii a moc Čechů tam tedy asi nepojede, tak budeme alespoň průběžně informovat o jednotlivých tématech.

ŠTĚSTÍ a KVALITA ŽIVOTA jsou pojmy, které rozšiřují obecné chápání oblasti ZDRAVÍ, protože zdraví zahrnuje zdraví psychické, fyzické i environmentální. Během plánovaných mítinků se podrobněji podíváme na všechny aspekty, které z pohledu cyklisty mohou přispívat ke štěstí a kvalitě života: zdraví v městském prostředí, fyzická a psychická pohoda, volný čas, cestovní ruch, plánování rozvoje měst, design, zdravotní důsledky a bezpečnost dopravy.

První dvě setkání na téma Štěstí a kvalita života proběhnou hned v prvním dni konference. Na jednom setkání se zaměříme na environmentální městské a psychické zdraví a vyhodnotíme význam cyklistiky pro zvyšování kvality života. Prozkoumáme roli cyklistiky jako spojnice mezi prostředím, které nás obklopuje, městem a kvalitou života. Druhé setkání se bude věnovat řízení a vedení oblasti cestovního ruchu, odhalíme celé soukolí fungování cykloturistiky a ukážeme si, jak důležitý je komplexní model řízení této oblasti pro její úspěšný rozvoj. Součástí bude i vzájemná diskuze mezi modelem evropským (Eurovelo), nadnárodním a latinskoamerickým, včetně různých případových studií a příkladů nejlepší praxe v oblasti řízení cykloturistiky.

Na setkáních v průběhu druhého dne budeme diskutovat o významu podpory a prosazování, víceoborové spolupráce a partnerství pro chápání cyklistické kultury, sociálních hnutí a aktivismu. Kromě toho se celé jedno setkání pod názvem Sport a volný čas bude věnovat jejich vlivu na změny chování, vedoucí k rozvoji cyklistiky. Podíváme se i na roli cyklistiky ve veřejném prostoru i možné rozšíření cyklistické sítě prostřednictvím koncepce sdílených dopravních komunikací.

Třetí den se zaměří na cykloturistiku a obnovu veřejného prostoru, na inovace a kvalitu života. Veřejná sféra je prostorem pro koexistenci, mobilitu, dostupnost a inkluzi. Nové předpisy a směrnice, inovace a nová Městská agenda, to jsou jen některá z témat, kterými se budeme zabývat.

V posledním dni konference se na cyklistiku podíváme jako na nástroj společenské inkluze a řešení izolace příměstských oblastí, včetně příkladů toho, jak jízdní kolo slouží ve vězeňských školách. Budeme diskutovat o tom, zda inkluze cyklistiky může přispět ke spravedlivější mobilitě.

Téma ŠTĚSTÍ A KVALITA ŽIVOTA bude zakončeno setkáním s názvem Rozvoj orientovaný na hybridní systém kolo-vlak (angl. zkr. HOD, kde H jako Hybrid lze zaměnit za Happiness/štěstí) vs. Rozvoj orientovaný na dopravu (angl. zkr. TOD). Na tomto podnětném setkání přivítáme Erika Tetterrooa, konzultanta v APMM pro územní plánování a inkluzi cyklistiky do mobility. Erik během svých studií vytvořil koncepci HOD, která vychází z urbanistických vlastností systému, propojujícího cyklo a železniční dopravu. Koncepce HOD je holandskou verzí TOD, v němž příležitosti, které nabízí jízdní kolo, determinují možnosti rozvoje.

Plánování rozvoje měst může mít na cyklistickou dopravu pozitivní vliv. Města se stále častěji odhodlávají k podpoře cyklistiky, která zvyšuje obyvatelnost, obslužnost i ekonomickou situaci měst, zlepšuje zdraví obyvatel a především – dělá lidi šťastnějšími. Jak říká Leo Borman: „Holandské děti jsou nejšťastnější děti na světě, protože na kole mohou jet dál od domova a získat úžasný pocit svobody.“ K tomu však potřebují bezpečné a vhodné prostředí. Musíme pochopit, jak moc může urbanismus ovlivnit lidi ve smyslu volby dopravního prostředku. Studie o vztahu mezi plánováním měst a mobilitou zahrnující i cyklodopravu umožňuje detailní pohled na modely rozvoje měst. V tomto smyslu rozlišujeme kromě zastaralého vývoje orientovaného na auta (Car Oriented Development - COD) i silnější důraz na rozvoj orientovaný na dopravu (TOD) a vývoj orientovaný na jízdní kolo (BOD). Zdá se však, že nejslibnější bude hybridní vývoj orientovaný na jízdní kolo a vlak (HOD). Posledně jmenovaný totiž kombinuje rychlost a dlouhé vzdálenosti železniční dopravy s flexibilitou jízdního kola, čímž poskytuje ideální podmínky pro udržitelné plánování rozvoje měst.

Na mítinku se seznámíme s faktory, které podporují a posilují hybridní systém kolo-vlak. Jde jak o aspekty územního plánování (jako hustota, proximita atd.), tak aspekty plánování infrastruktury (např. zařízení pro cyklisty nebo kvalita železniční sítě). Snažíme se také ukázat, že písmeno H neodkazuje jen k termínu „hybridní“, ale také k anglickým termínům Human Scale (lidský rozměr) a Happiness (štěstí). Věříme, že politikům pomůžeme pochopit, jak vypadá bezpečné prostředí, kde i děti mohou spokojeně jezdit na kole, a jak takové prostředí vytvořit.

Článek o tom, jak díky jízdě na kole můžete být šťastnější a zdravější click here!

Podrobné informace o programu Velo-city 2018 click here!

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

Autorka Roi Pavlakouová

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/cycling-happiness-quality-life


Štítky: Spokojenost a kvalita života (Fakta a čísla, tag14), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Zpráva o bezpečnosti cyklistů

cycling-safety-roundtable-summary.pdf (1.3 MB)
Aktuality