Inspirace pro politiky - film Bikes vs. Cars.

17. 10. 2018

V rámci festivalu Jeden svět v roce 2016 byl i promítán švédský snímek Bikes vs. Cars. V této chvíli jednáme o autorských právech k tomuto filmu, abychom jej mohli zařadit do našeho výukového programu a mohli umístit ukázky z tohoto filmu na našem webu. Více o filmu: https://vimeo.com/ondemand/bikesvscars

Pro studijní účely jsme připravili prezentaci obsahující texty z tohoto filmu. Samotná prezentace je postavena na jednoduché otázce. Je po volbách. Kam se bude ubírat vaše město? Jedno je jisté. Politika není sprosté slovo, politická kultura je základem života města. 

Zjednodušeně - uvádíme dva scénáře možného vývoje, status quo a nabídku na další postup.

  • První část prezentuje scénář 1: Vídeň, Lipsko, Lublaňa a důraz na vyváženost.
  • Druhá část prezentuje scénář 2: Toronto, Los Angeles a důraz na ekonomický rozměr.
  • Třetí část už jen konstatuje, pravdou zůstává, že ...

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Prezentace

Bikes_v.s_Cars.pdf (2.6 MB)
Aktuality