Nově vznikající Platforma městské mobility se chce inspirovat projektem CIVITAS-PROSPERITY.

19. 03. 2018

Není žádným tajemstvím, že mezi potřebami a požadavky měst, která budou připravovat a realizovat vlastní plán udržitelné městské mobility (PUMM), a vyššími správními orgány, které zajišťují podmínky a vytvářejí programy pro přípravu a realizaci PUMM, zeje určitá propast.

Je dobré, že naše ministerstva MD, MMR, MŽP, spolu s dalšími organizacemi, si uvědomují tento problém a zahájily již aktivity na jejich odstranění. Jednak se pracuje na vzniku národní Platformy městská mobilita, k dispozici je nový webový portál Akademie městské mobility (www.dobramesta.cz), připravuje se nový vzdělávací program, na jehož přípravě se bude spolupodílet řada odborných institucí, připravuje se také kampaň pro širokou veřejnost City Changers. K tomu se mají rozjet tři pracovní skupiny. První na téma Governance, druhá na téma veřejné dopravy a moderních technlogií a třetí na téma aktivní mobility a změny dopravního chování. Aktivity jsou popsané v přiloženém souboru "Platforma_mestska_mobilita.pdf." A vše bude představeno na národní konferenci ve dnech 4. - 5. 10. 2018 v Třebíči.

Nově vznikající platforma se chce také inspirovat evropským projektem CIVITAS-PROSPERITY, jehož cílem je podpořit vybudování národních programů podpory PUMM ve všech státech, které jsou do plánovacího procesu zapojeny. Tyto programy by měly být maximálně uzpůsobeny městům na míru a měly by jim pomáhat v oblastech, jako jsou budování a sdílení znalostí, finanční a institucionální podpora, standardizační a evaluační kritéria a další. Základní koncepcí projektu je aktivovat státní a/nebo regionální správní orgány, aby vytvořili strategický rámec, který nastartuje nebo pomůže vylepšit fungování národních podpůrných programů.

CIVITAS-PROSPERITY jako první krok zahájila analýzu současného stavu národních a regionálních podpůrných programů v členských státech EU. Cílem analýzy je identifikovat a posoudit:

  • situaci, která panuje v oblasti národních programů v členských státech EU;
  • úspěšné stávající národní programy a jejich hlavní náplň;
  • základní problémy, které brání přípravě a realizaci PUMM ve městech, obcích a regionech;
  • co potřebují zástupci orgánů státní správy pro rozvoj národních programů podpory.

Výsledky analýzy, která byla provedena souběžně se sesterským projektem SUMPs-Up, jsou nyní k dispozici jako zpráva na PROSPERITY Deliverable on High Level of Government - their support for SUMP in the EU.

Analýzu je možné si stáhnout na tomto odkaze. Poznámka - Informace k Česku jsou z 03/2017, takže zde ještě nejsou zapracovány všechny novinky z českého prostředí.

Překlad části textu: Asociace měst pro cyklisty

Zdroj: www.eltis.org


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality