Představujeme projekt MOVECIT - o procesu

31. 01. 2018

MOVECIT motivuje a podporuje veřejné instituce při vytváření vlastních plánů pro udržitelnou mobilitu.

Cílem projektu MOVECIT je zvýšit udržitelnost dopravy, což je zvlášť důležité v době, kdy v zemích Střední Evropy osobní motorová doprava neustále nabývá na intenzitě. Do projektu se zapojili zástupci měst, odborníci na udržitelnou mobilitu, agentury pro regionální rozvoj a ochranu životního prostředí a další nevládní organizace. 10 partnerských subjektů ze 7 zemí spolupracuje na vývoji metodiky pro přípravu plánů mobility ve veřejných institucích. Za Českou republiku se projektu účastní Nadace Partnerství a město Litoměřice.

Projekt chce oslovit co nejširší publikum, tedy maximální počet obcí a měst ve středoevropském regionu, a zajistit dlouhodobou pomoc a podporu v procesu přípravy a realizace plánů mobility. Proto MOVECIT upravuje své školící aktivity podle podmínek dané země, provádí dvě studijní návštěvy a výstupy využívá k dlouhodobým účelům.

V rámci projektu MOVECIT vznikne a bude přijato 13 plánů mobility pro veřejné instituce. V průběhu projektu dojde k realizaci 7 pilotních opatření, mezi něž patří příprava osobních dopravních plánů, instalace integrovaných boxů pro jízdní kola nebo zakoupení nákladních jízdních kol.

Tým projektu MOVECIT pro vás připravil tento nástroj pro snazší pochopení procesu plánování mobility. Chceme ukázat základní kroky při vypracování plánu mobility ve vaší instituci. Tento nástroj je jen křižovatkou, která vás navede k jednotlivým a velmi užitečným dokumentům, opatřením, dalším nástrojům atd. Jde o aktuální verzi příručky "Udržitelné způsoby dojíždění". Doporučujeme vám začít pracovat s touto příručkou a pro další informace využít náš nástroj.

Všechny publikace, prezentace je možné si volně stáhnout na tomto odkaze: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/MOVECIT.html


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Plán mobility (Dobrá praxe, tag32)

Aktuality