JE TŘEBA AKTIVNÍ MOBILITĚ
VĚNOVAT VÍCE VEŘEJNÉHO PROSTORU


Veřejný prostor je nádoba omezeného obsahu a je jen naší volbou, jaký způsob jejího využití upřednostníme.
K dispozici je velká databáze příkladů BEFORE - AFTER.

Dánský architekt Jan Gehl jednou řekl: „Neuvědomili jsme si, že to, jakým způsobem stavíme města, ovlivňuje životní styl a životy lidí.“ 

Koho by nezajímalo, jak bude vypadat v následujících letech uliční prostor, jaký rozsah budou mít zklidňující opatření, zda upřednostníme parkoviště před dětským hřištěm, zda nádraží bude v centru, nebo na periférii, zda krajina bude méně, nebo více prostupná pro člověka. Dá se tak s nadsázkou říci, že vše je závislé od toho, jaké máme v životě priority.Text vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.