Formujeme budoucnost městské mobility

27. 03. 2018

Včera byla zveřejněna novinka k projektu Partnerství pro městkou mobilitu, který spolukoordinuje naše MMR. Otázka je, nakolik tento projekt berou české organizace vážně. Jedna ano - Asoacice měst pro cyklisty. A proč? Jen pozoruje, jak se na evropské úrovni chová Evropská cyklistická federace (ECF), která je spolukoordinátorem pracovní skupiny pro aktivní mobilitu. Asociace měst pro cyklisty tak jen sleduje, co ECF podníká na evropské úrovni a to stejné by chtěla uplatňovat i na národní úrovni. Projekt Partnerství pro městkou mobilitu ale není jen o aktivní mobilitě, má celou řadu dalších oblastí. Takže přirozená otázka zní. A jak jsou na tom další české organizace. Ví o tomto projektu, ví o jeho významu?

A nyní informace ze zprávy ECF, která je hodně inspirující.

Partnerství pro městskou mobilitu uspořádalo v německém Karlsruhe v minulém týdnu politickou diskuzi k návrhu Akčního plánu městské mobility [1]. Tento návrh vznikal v průběhu celého loňského roku ve spolupráci s ECF jako součást Městské agendy pro EU. Diskuze se zúčastnil i Bernhard Ensink, generální tajemník ECF.

Partnerství pro městskou mobilitu je jedním z 12 partnerství, která formují Městskou agendu pro EU. Hlavním cílem agendy je umožnit orgánům místní samosprávy, aby mohly hlasitěji bojovat za lepší regulační předpisy, lepší financování a lepší výměnu znalostí. ECF je zainteresovaná v Partnerství pro městskou mobilitu (PMM) a společně s polskou Gdyní vede přípravu doporučení pro aktivní mobilitu, která budou součástí návrhu akčního plánu. Tři hlavní body diskuze mezi zástupci politické scény: financování aktivní mobility, víceúrovňová správa a vedení, budoucnost veřejné dopravy v kontextu nových služeb v oblasti mobility.

Pořadatelem zasedání byl primátor města Karlsruhe Frank Mentrup, který názorně ilustroval, jak během pouhých deseti let vzrostl podíl cyklistické dopravy ve městě z 16 na 25 % především díky budování nové sítě cyklistické infrastruktury. Vzhledem k tomu, že EU v současnosti připravuje nový víceletý finanční rámec 2021 – 2027 (Multiannual Financial Framework), primátor zdůraznil, že je třeba intenzivněji pracovat na zajištění financování menších projektů v rámci EU a navýšit tak počet projektů zaměřených na aktivní mobilitu.

Bernhard Ensink k tomu dodal:

Naším cílem je uvolnit pro finanční období 2021 – 2027 celé 3 miliardy EUR na podporu aktivních způsobů dopravy. V letech 2014 – 2020 byla částka poloviční, 1,5 miliardy EUR.“

Diskuze se dotkla i poměru nákladů a přínosů, který je v případě cyklistických projektů vynikající. Mätta Ivarssonová, předsedkyně Výboru pro regionální rozvoj švédského regionu Skane, se přímo dotkla bolavého místa, které už před ní zmínili někteří z účastníků diskuze: „Zatímco investice proudí především z regionálních a místních zdrojů, přínosy se týkají celonárodního systému zdravotní péče. Jde tedy o odlišné účty.“

Protože roste nutnost zajistit víceúrovňovou správu a vedení, někteří z účastníků vyjádřili své nadšení z toho, že v rámci Partnerství se se zástupci všech vládních úrovní – od správy měst až po evropskou vládu – jedná rovnocenně. Především Christian Specht, 1. primátor Mannheimu a místopředseda Fóra pro mobilitu při Eurocities, k tomu zaujal jasný postoj. Když v roce 2017 vyzvala německá spolková vláda ke konání Dieselového summitu, bylo to vůbec poprvé, kdy došlo k dialogu mezi státní a místní správou. To však bylo za jedinečných okolností a jen těžko lze tuto událost považovat za základ udržitelného vztahu, vyjádřil se Specht.

Bernhard Ensink v dalším bodu diskuze připomněl všem přítomným výzvu k založení evropského kontaktního místa pro cyklistiku, která je součástí Lucemburské deklarace o cyklistice jako dopravě šetrné ke klimatu [2]. Deklaraci schválili ministři dopravy a státní tajemníci, kteří byli přítomni na neformálním zasedání Rady během lucemburského předsednictví EU v roce 2015. Zasedání se týkalo výhradně cyklistické dopravy. Účelem takového kontaktního místa v Evropě je koordinovat veškeré politické aktivity, které se týkají cyklistiky, napříč celou Evropskou komisí a se všemi členskými státy.

Další diskutující, Mohammed Mezghani, prezident UITP (Mezinárodní asociace veřejné dopravy), zaměřil pozornost na nové služby v oblasti mobility, a vysvětlil svou novou vizi veřejné dopravy. „Veřejná doprava není jen to, co známe jako hromadnou dopravu, je to také carsharing, bikesharing a další“. I když účastníci diskuze tento přístup obecně uvítali, zástupci měst nevnímají tyto nové služby jako rovnocenné s hromadnou dopravou, ale pouze jako doplňkové. Podle Spechta by měla města zůstat vlastníky veškerých dat, která tyto služby generují: „Zveme každého, aby v rámci města provozoval svou službu, ale v systému platném v daném městě. Uber a další musí svá data sdílet na datové platformě města,“ požaduje Specht.

Generální tajemník ECF vyzval k tomu, abychom hledali správnou rovnováhu, jak nechat inovace, aby se děly, a jak tyto procesy řídit a regulovat. „K zvládnutí této oblasti potřebujeme společný hlas všech orgánů veřejné samosprávy,“ řekl Ensink.

Průzkum je k dispozici na internetu do 9. dubna.

Poznámky:

[1] MĚSTSKÁ AGENDA PRO EU, finální návrh Akčního plánu Partnerství pro městskou mobilitu: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/pum_draft_action_plan.pdf

[2] Deklarace o cyklistice jako způsobu dopravy, který je šetrný vůči klimatu, Lucemburk 2015: “Vytvořit evropské kontaktní místo pro cyklistiku, které (1) bude sloužit jako jednotný kontaktní bod pro veškeré otázky související s cyklistikou, (2) usnadní výměnu zkušeností a praktických poznatků mezi členskými státy EU, především pokud jde o bezpečnosti silničního provozu, a (3) umožní monitorovat implementaci evropské cyklostrategie a její dopady.”

Přeložila Asocice měst pro cyklisty

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/shaping-future-urban-mobility-%E2%80%93-ecf-participates-partnership-urban-mobility


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality