Workshop o udržitelné městské mobilitě pod názvem Winspire v Trondheimu

28. 02. 2019

Ve dnech 26. - 28. února 2019 proběhl v norském Trondheimu workshop o udržitelné městské mobilitě pod názvem Winspire. Hlavním organizátorem byla místní univerzita NTNU (Norwegian University of Science and Technology), do přípravy setkání se zapojila mimo jiné také Asociace měst pro cyklisty. 

Celkem 16 účastníků diskutovalo o tématech týkajících se udržitelné městské mobility s cílem nalézt společné téma pro případnou spolupráci. Účelem setkání bylo definovat potřeby měst, vědeckých a výzkumných pracovišť na české i norské straně, stejně jako vyměnit si vzájemné zkušenosti a aktuální poznatky. Norsko-český workshop se uskutečnil díky finanční podpory Norských fondů.


Jak jsme na tom a co potřebujeme

Setkání předcházel průzkum, který pomohl identifikovat potřeby a očekávání, a tím pádem navrhnout program přesně na míru českým městům. Workshopu se účastnili zástupci následujících institucí: 

Jak se ukázalo, města a jejich organizace mají obvykle potřebné znalosti a strategické plány na realizaci opatření udržitelné mobility; proces realizace těchto opatření však v mnoha případech selhal. Na vině mohou být podle účastníků semináře mezi jiným podfinancování opatření pro udržitelnou mobilitu, nedostatečné zapojení veřejnosti a chybějící koordinace. Základní analýza problémových oblastí je také uvedena ve zprávě, kterou minulý týden Asociace adresovala pěti ministerstvům

Výstupy semináře

Z definování klíčových problémů a identifikace překážek, které přispívají k neúspěchům, během dvou dní vznikl návrh na společný projekt. Jeho hlavní myšlenkou bylo vytipování zkušebních testovacích projektů, například úpravy designu ulice v městský bulvár, dopravní opatření v okolí škol, výstavba nové cyklostezky či vyznačení cyklopruhu. Vše by probíhalo ve spolupráci s občany, kteří by měli možnost vyjadřovat se ke změnám. Důsledné zapojení veřejnosti, především "mlčící většiny" s využitím norských zkušeností bylo dalším z uvedených výhod plánovaného projektu. Možností je ale mnohem více, společný workshop přinesl celou řadu nápadů. Součástí zkušebních projektů by potom bylo také sledování efektů a jejich vyčíslení podle jednotné metodiky. 

 

Trondheim - živá laboratoř univerzity

Norsko je zemí se zvláštním přístupem k přírodním zdrojům, univerzitní projekty byly viditelným příkladem na různých místech Trondheimu. Univerzita hostí 42 000 studentů, a tak je spolupráce s městem důležitou součástí její existence. Velký důraz je kladený na alternativní zdroje energie. Jejím hlavním zdrojem jsou vodní elektrárny, pouze kolem 1 % zajišťují tepelné elektrárny. V samotném Trondheimu bylo k vidění také mnoho budov vybavených solárními panely. 

Pokud jde o mobilitu, Norsko má světové prvenství v počtu registrovaných elektromobilů na osobu (v roce 2017 bylo 42% nových registrovaných vozidel s elektrickým pohonem). Samozřejmostí tak byla řada nabíjecích stojanů před budovou univerzity. Na setkání zaujala prezentace projektu Miljøpakken - Zelenější Trondheim. Podrobnější informace  najdete na webu Akademie městské mobility


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Prezentace ke stažení (v angličtině):

NTNU_Introduction.pdf (4 MB)
NTNU.pdf (2.4 MB)
Trondheim_MiljŤpakken.pdf (7.2 MB)
City_Changers.pdf (5.5 MB)
CVUT_1.pdf (1.3 MB)
FD_CVUT-en_UPR.pdf (3.4 MB)
UJEP.pdf (1.6 MB)
City_of_RICANY.pdf (3.3 MB)
City_of_TREBIC.pdf (2 MB)
City_of_TRINEC.pdf (3.2 MB)
City_of_ZLIN.pdf (3.4 MB)
Aktuality