setkání ministrů dopravy (29.3.2017 / Malta)

20. 04. 2017

Setkání ministrů dopravy se konalo 29. března 2017 na Maltě. Setkání předcházela konference o dopravní bezpečnosti, šlo tedy o několik poměrně rušných a aktivitami nabitých dní. Cílem konference bylo shromáždit myšlenky a názory odborníků i laické veřejnosti na dopravní bezpečnost a na možnosti jejího rozvoje. Svými postřehy přispěli koordinátoři pěší a cyklistické dopravy, členové asociací obětí dopravních nehod, odborníci na dopravní infrastrukturu, zástupci automobilového průmyslu i sdružení pro dopravní bezpečnost – tedy vcelku eklektický spolek.

Z diskuzí na konferenci vzniklo pět tematických dokumentů, které budou tvořit přílohu deklarace ministrů dopravy - „Vallettské deklarace o dopravní bezpečnosti“. Témata dokumentů jsou dopravní infrastruktura, nové technologie vozidel, strategie pro bezpečnost dopravy, vymahatelnost a zranitelní účastníci dopravy (vulnerable road users VRU, tedy cyklisté, chodci a motocyklisté). Bernhard Ensink byl pověřen sestavením priorit pro oblast bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy (ostatními tématy se zabývají organizace jako EURORAP, ACEM, ETSC a TISPOL).

Dokumenty budou tvořit přílohu deklarace, kterou společně připravily členské státy EU. Náš dokument bude zveřejněn a zpřístupněn všem, protože jde o velmi užitečný materiál na téma bezpečnost zranitelných účastníků dopravy a obsahuje řadu klíčových doporučení pro národní i evropské správní orgány.

Vzhledem k tomu, že deklaraci musí schválit jednotlivé členské státy EU, je i samotná deklarace kvalitním dokumentem, který obsahuje několik užitečných prohlášení. Aby se podařilo dostat rychlost vozidel v městských oblastech pod kontrolu, ministři dopravy se zavazují, že:

„v rámci plánování městské mobility budou spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty na možnostech, jak opatření omezující rychlost např. na 30 km/h rozšířit a začlenit do vysoce rizikových oblastí, především tam, kde lidé pracují, jezdí na kolech, nebo kde si hrají děti.“

V textu se můžete dočíst, kde proběhla jednání mezi jednotlivými státy, ale pokud jste nějak zaangažováni do problematiky snižování rychlosti, máte od svého ministerstva dopravy k dispozici deklaraci o tom, že by mělo (mohlo?) společně s orgány místní samosprávy usilovat o realizaci opatření na snižování rychlosti. Deklarací pak můžete mávat před očima politiků a její vyjádření použít jako nástroj, který je donutí k aktivitě.

Ministři dopravy se také zavázali, že:

„budou cyklistickou a pěší dopravu zohledňovat jak v plánech mobility, tak ve strategiích pro dopravní bezpečnost, a kde to bude možné, zváží i možnost realizace vyhrazené infrastruktury.“

V současnosti nejde o nějakou absolutní změnu myšlení ve všech evropských státech, ani nedojde k tomu, že by se na celém území Evropy začala přednostně řešit a prosazovat doprava cyklistická, pěší a veřejná, spíš dochází k postupnému zvyšování tlaku na příslušná místa. Pokud víte, že existuje plán mobility nebo strategie dopravní bezpečnosti, která nezahrnuje problematiku aktivní mobility, můžete se rovnou zeptat, proč tedy byla vašimi politiky podepsaná tato deklarace.

Ministři rovněž vyjádřili přesvědčení, že Evropská komise musí pokračovat ve své práci na podporu nových technologií vozidel prostřednictvím všeobecných bezpečnostních předpisů. Chceme, aby všechny nové vozy byly vybaveny systémy ISA, autonomními nouzovými brzdami, a v případě nákladních a těžkých nákladních vozidel i systémy aktivní bezpečnosti a kabinami, ze kterých bude co nejlepší výhled na celé okolí vozidla. O této práci se dočtete víc v našem Pozičním dokumentu „Pravidla pro všeobecnou bezpečnost a ochranu chodců“.

Načasování je perfektní, protože EK během konference/mítinku zveřejnila i nové údaje současných 28 členských států k úmrtnosti při dopravních nehodách. Mezi roky 2015 a 2016 došlo k poklesu o 2 %, když v roce 2015 zemřelo při dopravních nehodách 26100 osob a v roce 2016 25500 osob. Tzn. celých 600 zachráněných životů. Ale dřív než se začneme příliš radovat, musíme upozornit na to, že v roce 2014 došlo k nárůstu úmrtnosti o 1 %, a také v předchozím roce čísla stagnovala. Podle Evropské rady pro dopravní bezpečnost to znamená, že budeme potřebovat každoroční pokles o 11,5 %, pokud máme dosáhnout cíle, který stanovila EK, tedy ve srovnání s rokem 2010 snížit úmrtnost na silnicích do roku 2020 až o polovinu.

Podle konference musí další revoluce v bezpečnosti přijít přímo ze samotných vozidel. Bezpečnostní technologie vozidel se v poslední době vyvíjejí přímo nadsvětelnou rychlostí, je neuvěřitelné, co všechno výrobci dokážou – technologie, která omezí rychlost auta na maximální rychlost povolenou na dané komunikaci, technologie, která vůz zastaví dřív, než dojde k možné kolizi. To jsou zcela revoluční postupy, které zřetelně směřují až k plné automatizaci. Evropská komise bude pravděpodobně hledat nové cíle v oblasti dopravní bezpečnosti a nehodovosti pro další dekádu 2020-2030 ( doufejme, že se budou týkat počtu vážně zraněných a usmrcených osob na dopravních komunikacích – tak zní další výzva ministrů ve Vallettské deklaraci). Využít vůz jako prostředek k překonání omylnosti řidiče nás může hodně posunout směrem k zatím nedosažitelné metě, kterou je „vize nula“.

Návrh nových bezpečnostních předpisů, který má připravit právě Komise, byl již několikrát odložen, a pravděpodobně bude zveřejněn až začátkem roku 2018, přičemž letos proběhne další hodnocení dopadů a konzultace s veřejností (článek k tomuto tématu zde). V nejbližší době vydá z vlastní iniciativy zprávu o všeobecných bezpečnostních předpisech i Evropský parlament, což může být takovou zkouškou nanečisto, pokud jde o jeho úlohu v legislativním procesu návrhu Komise.

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/bernhard-ensink-ecf-secretary-general-speaks-high-level-eu-transport-ministers

Aktuality