Představujeme sdružení EUROCITIES a aktivity v oblasti mobility

05. 06. 2017

EUROCITIES je síť významných evropských měst. Našimi členy jsou volené orgány místní a městské správy velkých evropských měst.

Síť EUROCITIES založili v roce 1986 starostové šesti významných měst: Barcelony, Birminghamu, Frankfurtu, Lyonu, Milána a Rotterdamu, ale i Prahy.

Další informace jsou přeložené z tohoto zdroje:  http://www.eurocities.eu/eurocities/about_us

Do dnešní doby jsme propojili více než 130 správních orgánů největších evropských měst a 40 partnerských měst, které se starají o 130 milionů obyvatel v 35 státech.

Našim členům nabízíme platformu pro sdílení a výměnu znalostí, vědomostí a nápadů prostřednictvím šesti tematických fór, několika pracovních skupin, řady projektů a aktivit.

Snažíme se spolupracovat s institucemi EU a reagovat na základní otázky, které ovlivňují každodenní život všech lidí žijících na území Evropy.

Naším cílem je posílit význam role, kterou by místní správní orgány měly zastávat v rámci víceúrovňové struktury vládnutí. Snažíme se formovat názory Bruselu a měnit zaměření evropské legislativy takovým způsobem, který správě města umožní řešit strategické problémy přímo na místní úrovni.

V našem strategickém rámci 2014-2020 identifikujeme některé problémy a také možnosti, které se týkají měst a které velmi úzce souvisí s vývojem na úrovni EU. Strategický rámec vymezuje pět ústředních oblastí naší práce, které se do značné míry shodují se strategickými prioritami EU.

Podrobné informace o našich aktivitách naleznete na následujících odkazech:

 

Mobilita (Zdroj: http://www.eurocities.eu/eurocities/forums/mobility&tpl=home)

Naše fórum pro mobilitu podporuje čistou a udržitelnou městskou mobilitu. Cílem fóra je zvýšit povědomí o tom, co se podařilo, a o problémech, se kterými se setkáváme na místní úrovni.

V důsledku rostoucího objemu dopravy v městských oblastech vzniká hned několik problémů: dopravní zácpy a dopravní nehody, nadměrný hluk a znečištění ovzduší, poškozování jak životního prostředí, tak lidského zdraví.

Naši členové se zavázali k podpoře udržitelných a integrovaných dopravních systémů, chtějí obyvatelům měst zajistit pohodlnou a dostupnou veřejnou dopravu a ochránit chodce a cyklisty.

Aktivity fóra

1. Politika EU

Členové Fóra EUROCITIES pro mobilitu mají rozsáhlé vědomosti, v problematice dopravy a mobility se dobře orientují a jsou zárukou praktické a inovativní odbornosti, která nám dává možnost udělat z mobility klíčový prvek diskuzí nad tématem environmentálního a městského plánování.

Naše fórum spolupracuje přímo s evropskými institucemi a národními i regionálními vládami ve snaze zdůraznit městský rozměr dopravy a mobility. Dále velmi úzce spolupracujeme s mnoha dalšími subjekty, které se v oblasti městské mobility jakkoliv angažují.

Fórum pro mobilitu EUROCITIES se zabývá především těmito politickými otázkami:

 • Balíček silniční dopravy
 • Revize bezpečnostních předpisů
 • Implementace čisté energie pro dopravu
 • Kooperativní IDS a autonomní vozidla
 • Cyklostrategie EU
 • Balíček dekarbonizace
 • Pokračující implementace Balíčku městské mobility
 • Balíček nařízení o schvalování typu vozidel a testování emisí z dopravy v reálném světě – ve spolupráci s Fórem EUROCITIES pro životní prostředí
 • Smart Cities – ve spolupráci s Fórem EUROCITIES pro znalostní společnost
 • Městská agenda EU: partnerství pro městskou mobilitu

2. Členství a networking

Se současným předsednictvím Fóra EUROCITIES pro mobilitu, které připadá na bulharskou Sofii, se prioritním úsilím stalo zvyšování geografické rovnováhy a zintenzivnění snahy o zapojení východoevropských měst, a dále posílení synergie mezi projekty financovanými z prostředků EU, fórem a jeho pracovními skupinami.

Naše Fórum pro mobilitu bude i nadále pokračovat ve spolupráci s řadou zainteresovaných subjektů, jako např. s orgány veřejné správy, nevládními organizacemi, akademickou obcí či soukromými firmami.

3. Propojení s projekty

Fórum pro mobilitu je v rámci EUROCITIES fórem s největším počtem projektů. Náš tým pokrývá širokou škálu témat, která se dotýkají městské mobility:

 • Plány udržitelné městské mobility (zkr. SUMP): implementace plánů ve spolupráci s projektem SUMPs Up; prostřednictvím projektu INTERREG MED GO SUMP pomoc středomořským státům a jejich městům při přípravě plánů;
 • Modální změna: v rámci EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY osvětová a informační kampaň zaměřená na změnu chování;
 • Dopravní přetíženost ve městech: spolu s projektem CREATE výzkum a přenos mezi městy, která se zabývají řešením dopravní přetíženosti;
 • Management mobility prostřednictvím iniciativy CIVITAS, která pracuje v dalších devíti oblastech za lepší a čistší dopravu.

Tým EUROCITIES rovněž monitoruje příslušné finanční výzvy a poskytuje svým členům finanční prognózy, základní finanční prostředky a informace o možných projektových partnerech.

2017 priority:

 • Dostat do dopravních strategií EU městský rozměr
 • Zajistit čistou, propojenou a autonomní mobilitu
 • Zajistit plánování a financování udržitelné městské mobility

Setkání fóra v roce 2017

 • 16. -18. října 2017: Toulouse
 • Jaro 2018: Praha
 • Podzim 2018: bude určeno

Členové

Amsterdam  Angers Loire Metropole  Antwerp  Athens  Barcelona  Barrier free city foundation  Belfast  Belgrade  Bergen  Berlin  Bialystok  Bilbao  Birmingham  Bologna  Bonn  Bordeaux  BrabantStad  Braga  Bratislava  Bremen  Brighton & Hove  Bristol  Brno  Brussels  Brussels Capital Region  Budapest  Burgas  Cardiff  Cologne  Copenhagen  Dortmund  Dresden  Dublin  Dusseldorf  Edinburgh  Eindhoven  Essen  EUROCITIES Brussels Office  Florence  Frankfurt  Gaziantep  Gdansk  Geneva  Genoa  Ghent  Gijon  Glasgow  Gothenburg  Grand Nancy  Grand Reims  Grenoble Alpes Metropole  Hamburg  Helsinki  Heraklion  Istanbul  Izmir  Kapsch TrafficCom AB  Karlsruhe  Karlstad  Kharkiv  Kiel  Konya  Kyiv  Lausanne  Leeds  Leipzig  Lisbon  Liverpool  Ljubljana  Lodz  London  Luxembourg  Lviv  Lyon  Madrid  Malmo  Manchester  Mannheim  Metropole Europeenne de Lille  Milan  Munich  Munster  Murcia  Nantes  Netwerkstad Twente  Newcastle-Gateshead  Nice Cote d Azur  Nicosia  Novi Sad  Nuremberg  Odessa  Oslo  Oulu  Palermo  Paris  Pilsen  Pisa  Porto  Prague  Rennes Metropole  Reykjavik  Riga  Rome  Rotterdam  Rzeszow  Sarajevo  Seville  Sheffield  Sofia  St Etienne  Stavanger  Stockholm  Strasbourg  Stuttgart  Sunderland  Tallinn  Tampere  Tbilisi  Terrassa Metropolitan Area  The Hague  Thessaloniki  Timisoara  Tirana  Toulouse  Tours  Turin  Turku  Uppsala  Utrecht  Vantaa  Varna  Venice  Vienna  Vilnius  Warsaw  Wroclaw  Zagreb  Zaragoza  Zurich

Aktuality