Sběr podnětů a námětů pro Ministerstvo dopravy, aneb o tom byla konference Akademie městské mobility

07. 10. 2018

V letech 2019–2020 chce Ministerstvo dopravy ČR spolu s dalšími ministerstvy připravit novou vládní strategii městské mobility. Sbírání podnětů bylo zahájeno již nyní, poprvé na konferenci Akademie městské mobility, která proběhla ve dnech 4. - 5. 10. 2018 v Třebíči. Současně konference nabídla náměty na podporu městské mobility pro novou městskou politickou reprezentaci.

1. blok = Připomenutí procesů zpracování a realizace SUMP

Již nějakou dobu česká města pracují s vlastními plány udržitelné městské mobility (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plans). Města vycházejí jak ze zahraničních, tak i z českých metodik, dokumentů a příkladů. Teorie je popsána na webovém portále Akademie městské mobility (www.dobramesta.cz). Na konferenci jsme mohli vidět příklady zpracování SUMPu z Třebíče a Litoměřic. András Ekés z Maďarska představil zkušenosti z maďarských měst, které mohou být bližší českému kontextu. Zvláště zaujaly příklady práce s dětmi a s výběry projektů. Komentáře k prezentaci jsou dostupné zde.

Závěr - není třeba objevovat Ameriku ...

2. blok = SWOT analýza zpracování a realizace SUMP, neboli přiznáváme, že procesy občas nefungují. Žijeme v Česku a mnohé evropské příklady se nedají prostě jen tak zkopírovat. Dále bylo představeno 11 principů důležitých pro další rozvoj městské mobility.

Pro zkvalitnění plánů mobility v českých městech je potřebné, abychom znali podstatu problémů při jejich zpracování a dokázali o nich otevřeně diskutovat. Záměrem není kritizovat, ale pracovat na zlepšení podle principu „učím se tím, že dělám“. Základem prezentací byly praktické příklady nejen úspěchů, ale i dílčích nezdarů a omylů, které nutně provázejí každý dobrý projekt (jako byla například rekonstrukce vídeňské ulice Mariahilfer Strasse). I když v českých městech máme k dispozici stejné procesy, neuniká nám někdy to podstatné?

Na konferenci je většinou málo času na samotnou diskusi, proto ministerstvo dopravy uspořádalo ve dnech 25. – 26. 9. 2018 v Javoříčku pracovní workshop pro přednášející města, kde se již otevřely některé otázky konference. Prezentující tak měli možnost si v předstihu upřesnit svá vystoupení. Akce se konala ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty, Fakultou dopravní ČVUT v Praze a Velvyslanectvím Nizozemského království.

Závěry bloku tak již byly definovány o týden dopředu právě v Javoříčku.  Diskutovalo se především o jedenácti principech, z nichž by měl vycházet další rozvoj městské mobility. Vše je popsáno zde.

3. blok = Tři inspirace pro novou strategii.

Pro tvorbu nové vládní strategie městské mobility doporučujeme využít:

 • Projektu Partnerství pro městskou mobilitu (PUM), který spolukoordinuje Česká republika (prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj). Více informací na tomto odkaze nebo přímo na https://ec.europa.eu/futurium/en (dále odkaz „Urban Agenda for the EU“). Právě tento projekt definuje jednotlivé oblasti, které by nová strategie mohla zahrnovat. Doporučuje se rovněž aplikovat partnerství zainteresovaných organizací i na národní úroveň.
 • Projektu Strategického rámce Svazu měst a obcí v oblasti Smart City, který koordinuje SMO ČR ve spolupráci s NCEÚ a dalšími partnery. Projekt bude popisovat tzv. chytré služby, tedy ty, které by měl provozovat veřejný sektor na národní, krajské a místní (městské) úrovni. Problémem však je, že města jsou tlačena jak do „Smart" strategií, tak i do SUMPu. Město Třinec ale ve své prezentaci ukázalo, jak obě oblasti spojit (viz prezentace v bloku 2).
 • Integrovaného přístupu v řešení dané problematiky. Na příkladu tří firemních prezentací bylo ukázáno, jak je důležité skloubit zájmy více organizací, například při realizaci terminálu nebo při sdílené ekonomice.

4. blok = Zapojení veřejnosti a firem do přípravy nové strategie

V posledním bloku byly uvedeny zkušenosti z evropského projektu MOVECIT (https://www.interreg-central.eu/MOVECIT) a příklady zapojování veřejnosti do procesu zpracování a realizace SUMP (včetně firemních plánů mobility).

Dále byla představena komunikační strategie a vizuál kampaně City Changers. Jejím cílem je motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě. Aby kampaň fungovala, potřebujeme získat a propojit aktivní lidi v každém městě. Cílem je vybudovat komunitu tzv. „spokojených“ lidí, kteří většinou v rozhodujících chvílích mlčí, a tak jejich názory převálcuje „hlasitá menšina“. I o této kampani se diskutovalo ve dnech 25. – 26. 9. 2018 v Javoříčku a na konferenci v Třebíči byla kampaň jen krátce představena.

Zprávu o kampani naleznete zde.

Detailní program:

Prezentace a fotogalerie jsou nahrané na tomto odkaze.

Video z akce je zde https://www.facebook.com/cyklozlin/videos/839939076212243/.

Zdroj: Jana Vybíralová CykloZLÍN

Blok 1: Co je vlastně SUMP?

 • Anna Batulková, Ministerstvo dopravy. Nová strategie městské mobility.
 • Aleš Kratina, Třebíč. SUMP v podání města Třebíče s vazbou na firemní plán nemocnice.
 • Hana Brůhová-Foltýnová, Litoměřice. SUMP v podání města Litoměřice.
 • András Ekés, Mobilissimus. Cesta od společné vize k opatřením – zkušenosti z maďarských malých a středních měst, https://mobilissimus.hu/en.
 • Diskuse

Blok 2: Co chybí SUMP v českém prostředí?

 • Magdaléna Burešová, Ministerstvo životního prostředí. „Dnes chceme naslouchat vaším potřebám.“
 • Hana Brůhová-Foltýnová, Litoměřice. Zkušenosti Litoměřic s měřením imisní zátěže.
 • Pavel Hodulák, Uničov. „Ale vždyť my žádný SUMP nemáme?!“
 • Dušan Pavlíček, Uherské Hradiště. „Co děláme špatně?“
 • Vít Král, Živé Milevsko. „SUMP za 600 tisíc, nebo za tři miliony korun? To je oč tu běží!“
 • Leszek Gryga, Třinec. „Nemám rád SUMP?!“
 • Lenka Šimečková, Kopřivnice. „A tak jsme podali projekt…“ 
 • Petr Frank, Říčany. „Umíme vůbec prodávat své vize a plány?“
 • Diskuse

Blok 3: Nová městská agenda EU a SUMP.

 • Jiří Vlček, Min. pro místní rozvoj. Partnerství pro městskou mobilitu.
 • Marie Zezulková, NCEU. Společné problémy strategií Smart Cities, SUMP a energetických koncepcí.
 • Alexandr Česal, mmcité+. Jak je těžké zrealizovat terminál v Čelákovicích.
 • Rudolf Bernart, Systematika. Cyklověže a kampaň City Changers.
 • Vendula Burešová, ZSOON. Jak je těžké prosadit myšlenky sdílené ekonomiky.
 • Diskuse

Blok 4: A kde je veřejnost?

 • Aleš Kratina, Třebíč. „Co jsem se naučil ve Švédsku?“
 • Simona Surmařová, Nadace Partnerství. Firemní plány mobility jako součást plánování dopravy ve městě.
 • Michal Šindelář, Nadace Partnerství. Motivace zaměstnanců skrze soutěžní prostředí.
 • Iva Machalová, Brno. Participační strategie v Brně při výběru opatření-participace a jednání se skupinami obyvatel, kterých se SUMP týká (automobilisté, cyklisté atp.).
 • Jitka Vrtalová, Asociace měst pro cyklisty. Kampaň City Changers.
 • Diskuse

KONFERENCE Akademie městské mobility, která proběhla ve dnech 4. – 5. 10. 2018 v Třebíči, byla uspořádána těmito subjekty: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Asociace měst pro cyklisty Nadace Partnerství a Regio 2020

Tato konference navázala na předchozí akce, ať již to byla konference CityChangers ( 6. - 7. 12. 2017, Ostrava), nebo konference Města s dobrou adresou (19. - 21. 4. 2016, Ledeč nad Sázavou, či 29. - 30. 4. 2015, Olomouc).


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24), Dánské výstavy (Občan, tag37)

Aktuality