Dnes proběhl mezinárodní seminář na téma městské mobility

14. 11. 2017

V Michnově paláci dnes proběhl mezinárodní seminář (tzv. EUKN Policy Lab) na téma městská mobilita. Akci uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s mezinárodní sítí EUKN EGTC (European Urban Knowledge Network).

 

Letošní téma EUKN Policy Lab má přímou vazbu na Partnerství městská mobilita (Partnership Urban Mobility, „PUM“), jehož výstupem bude na začátku roku 2018 akční plán, který nabídne evropským městům paletu opatření na místní, regionální a zejména evropské úrovni k rozšíření možností jejich udržitelného rozvoje na poli lepší regulace, financování a výměny informací.

Na letošní seminář byli pozváni zahraniční hosté - odborníci na téma městské mobility, Nuno Pinto z University of Manchester a Teemu Surakka z Aalto University v Helsinkách, kteří se s účastníky podělili o své know-how v oblasti městské mobility, konkrétně pokud jde o Udržitelné plány městské mobility (SUMPs , Sustainable Urban Mobility Plans) a nový přístup, který se nazývá Mobilita jako služba (Maas, Mobility as a Service). Součástí setkání byl také interaktivní workshop, při kterém účastníci metodou World Café a Speed Boat společně identifikovali výzvy a snažili se nalézat možná řešení těchto výzev. Semináře se účastnili zástupci dalších rezortů (MD, MŽP), měst, ale i univerzit či neziskových organizací.

Pro informaci:
Česká republika je členem v síti EUKN od roku 2011. Členství v této síti přináší České republice a především českým městům mnoho benefitů, mimo jiné mají zástupci měst, ale i akademické sféry příležitost sdílet své znalosti a zkušenosti s různorodými tématy městské agendy. Jedním z přínosů členství je právě organizace odborných seminářů.

Aktuality