Novinky v oblasti parkování v Praze

16. 07. 2017

Z informačního servisu České parkovací asociace, která je partnerem značky Město s dobrou adresou:

K 1. únoru 2018 již budou veškeré parkovací zóny v Praze v režimu CISem evidovaných parkovacích transakcí. Jedná se konec doby papírové v oblasti městského parkování v Praze. K tomuto datu již budou všechny zóny placeného stání v Praze v jednotném režimu. Tento režim bude realizován na přibližně 90.000 parkovacích stáních, což reprezentuje 25 % celkové kapacity uličního parkování v Praze.

Praha bude pokračovat v posílení parkovacích kapacit v hromadných garážích. Měly by být zprovozněné hromadné garáže na Letné a na Prašném mostě. Pokračuje projektová příprava nových parkovišť a garáží P+R. Aktuálně zprovozněné záchytné parkoviště v Troji naznačuje možné směřování parkování v Praze – vytváření parkovacích kapacit, které budou sdílené více typy uživatelů.
Zásadní změnou prochází také systém řešení přestupků spáchaných v zónách placeného stání. Od 1. července 2017 začnou tyto přestupky řešit v první instanci úřady městských částí (nejdříve Praha 6 a Praha 8 a od 1. 1. 2018 všechny městské části). Odvolacím orgánem bude Magistrát hlavního města Prahy. Zatímco dosud mohla část přestupců doufat v zahlcení odvolacího orgánu na Ministerstvu dopravy, lze nyní očekávat zásadní změnu.

Všechny tyto novinky byly představeny na nedávném setkání Rady Evropské parkovací asociace, kde se představilo také hlavní město Praha.

Zdroj: Tisková zpráva České parkovací asociace

Aktuality