Design ulice včera a dnes. Hra na definice a jejich důsledky.

19. 02. 2018

Hra na definice a jejich důsledky.
Definice: Doprava je záměrné a organizované přemísťování věcí a osob uskutečňované dopravními prostředky po dopravních cestách. 
Důsledek: Urbanisté a inženýři byli po celé generace vedeni k tomu, aby navrhovali ulice především zajišťující rychlý přesun zboží a efektivní (a bezpečnou) přepravu osob za účelem podnikání. A tento přístup tradičně (a nesprávně) upřednostňoval jeden způsob dopravy, zatímco ostatní znevýhodňoval. 
Definice: Mobilita (z lat. mōbilitas, pohyblivost, také přemístnitelnost) je schopnost osoby nebo věci býti bez větších zábran uveden do pohybu.
Důsledek: Nyní, po letech komplikovaného získávání poznatků, se mnoho odborníků probouzí do nové reality - přidávat další pruhy pro dopravu a rozšiřovat silnice není řešením a měření průjezdnosti musí pojmout všechny druhy dopravy. Jak by vypadaly ulice koncipované podle tohoto (relativně) nového a udržitelného přístupu, to můžete vidět zde (obrázek prostřednictvím Vision Zero Canada).

Zdroj: Inspirováno facebookovou stránkou Transportation Psychologist
Překlad: Asociace měst pro cyklisty


Štítky: Design ulice (Dobrá praxe, tag25)

Aktuality