VEŘEJNÝ PROSTOR A DOPRAVA

Indikátor ECI B.9 - Udržitelné využívání území

Společné evropské indikátory neboli indikátory ECI (ze zkratky European Common Indicators) jsou v českých podmínkách nejznámější a nejvyužívanější sadou udržitelného rozvoje na místní úrovni.
Titulkový ukazatel: Rozloha zvláště chráněných oblastí (v %)
Ukazatele:

  • Urbanizovaná území: procentuální podíl uměle vytvořených / urbanizovaných / zastavěných ploch z celkové rozlohy obce (správní jednotky)
  • Opuštěná a (ladem ležící) a kontaminovaná území - brownfields: rozsah zanedbané půdy (výměra v m2 / ha) a kontaminované půdy (výměra v m2 / ha)
  • Intenzita využívání: počet obyvatel na km2 plochy „urbanizovaného území"
  • Nový rozvoj: kvóta na zástavbu dosud neurbanizovaných / nezastavěných ploch (zelené louky) a kvóta na kultivaci zanedbané a kontaminované půdy - brownfields (celková půdorysná výměra zanedbaných ploch) v % za rok
  • Obnova městského území


Vazba na dopravu a mobilitu:
Oblast měření a stanovení cílů: Zábor půdy a prostoru dopravou

  • Indikátor: Ztráta nebo zničení historických oblastí / budov
  • Měření / potřebná data: Evidence města

  • Indikátor: Délka jednotlivých typů dopravní infrastruktury na plochu, včetně parkovacích ploch
  • Měření / potřebná data: Pasport dopravních komunikací


ÚVAHA - KOLIK PROSTORU BEROU AUTA?

Mobilita ve městech je o prostoru.
Autorem článku je Brent Toderian, mezinárodní konzultant moderního urbanismu ve společnosti TODERIAN UrbanWORKS, bývalým vedoucím odboru městského plánování ve Vancouveru a předsedou Rady pro urbanismus v Kanadě. Kontaktujte ho na Twitter @BrentToderian
Zdroj: http://www.planetizen.com/node/68574 29. dubna 2014, autor Brent Toderian
"Ceny pohonných hmot stále rostou a znovu na nás útočí hlasitá propaganda, že řešením pro zelenou mobilitu ve městech jsou auta s elektromotory. Tak jsem si uvědomil - opět musím upozornit na skutečnost, že největším problémem, pokud jde o způsob, jakým se pohybujeme po městě, není to, co vychází z výfuku vašeho auta.

I kdyby už zítra byla všechna auta na elektrický pohon (což nebudou), dokonce i kdyby vaše místní zdroje elektrické energie byly obnovitelné, jako je např. hydro-elektrická energie BC (což pravděpodobně nejsou, spíš jde o nějaké obzvlášť znečišťující zdroje jako uhlí), pravdou zůstává, že neexistuje žádný stoprocentně “čistý” zdroj energie, žádná energie bez dopadů. Jediným skutečným řešením jsou města, jejichž obyvatelstvo zvolí takové vzorce chování, které jsou závislé na mnohem menším množství energie. To znamená usilovat o to, aby pěší, cyklistická a veřejná doprava byly skutečně vítanou možností, jak se pohybovat po našich městech a obcích.

Bez ohledu na to, jaký zdroj energie používají auta ve vaší obci, největší problém v oblasti mobility je ten obrovský prostor, který auta ve městech potřebují. Prostor pro příjezd do města, prostor pro parkování uvnitř města, prostor pro auta, který auta zatím nevyužívají – vyhrazený prostor pro “potenciální automobily”. Je ohromující, kolik místa je ve městech vyhrazeno autům a jak jsme neochotní dokonce jen sdílet tento prostor s jinými uživateli a jiným způsobem využití.

A elektromobily tento problém s prostorem rozhodně nijak neřeší.

Pokud jde o propojení mobility a prostoru, nejjednodušší sdělení je obvykle to nejefektivnější, a jak se říká, jeden obrázek bývá účinnější než tisíc slov. Proto když diskutuji o vzájemném vztahu mezi využitím prostoru a mobilitou, o tom, že multimodální města skutečně fungují lépe pro každou skupinu obyvatel, včetně řidičů aut, i o tom, proč je důležité preferovat cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu.

Dokonce již v 60. letech minulého století chápala velká města jako Londýn souvislost mezi mobilitou a prostorem a snažila se o jednoduché vysvětlení tématu svým obyvatelům. Součástí tohoto konkrétního zobrazení sice není cyklistická doprava v kontextu městského prostoru, ale na podobných obrázcích ze současnosti již bývá,
a já bych jich zde chtěl ukázat co nejvíc. Jsou z nejrůznějších měst celého světa, kde podobná praxe také proběhla. Myslím, že vytvářím sbírku!"