Umíte anglicky? Můžete se přihlásit hned do dvou zahraničních vzdělávacích programů: SUMPs-Up a SIMPLA

24. 03. 2018

Potřebuje Vaše město pomoc a podporu při přípravě balíčku opatření pro plán udržitelné městské mobility (PUMM)? Chcete se dozvědět víc o všech postupech, které s tím souvisejí? Potom se přihlaste do dalšího kola vzdělávacího programu PUMM (SUMP Learning Programme SLP), který organizuje CIVITAS SUMPs-Up.
  
Přihlaste se nyní! Do třetího a čtvrtého kola vzdělávacího programu, které začínají v září, resp. prosinci 2018, se již přihlásilo 40 různých subjektů z oblasti plánování. Tyto dvě skupiny odborníků v oblasti mobility pak společně vytvoří druhou Expertní skupinu měst a regionů zapojených do procesu PUMM.

Půlroční vzdělávací program kombinuje přenos, testování a hodnocení znalostí s výukou pomocí koncepcí, nástrojů, přístupů a metodik pro přípravu PUMM. Oba programy se zaměřují na proces vypracování celého PUMM. Výukové aktivity probíhají jak online, tak formou osobních setkání. Součástí jsou i posudky na jednotlivá města, které účastníci provádějí navzájem, a osobní pomoc od dopravních expertů SUMPs-Up.

SUMPs-Up touto cestou hledá odborníky v oblasti dopravy a mobility, kteří se aktivně podílejí na plánování v některém z orgánů místní či regionální samosprávy a mají zkušenosti s plánování udržitelné mobility. Vítání jsou i ti z vás, kdo v současnosti připravují první plán udržitelné městské mobility.

Jak se přihlásit? Klikněte zde pro přístup k přihlášce a dalším dokumentům, které souvisejí s výzvou, včetně úplného znění výzvy a některých častých dotazů. Termín pro podání přihlášky je 8. dubna 18:00 SEČ.
Všichni žadatelé musí mít sídlo v některém z členských států EU nebo ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru. Veškeré podrobné informace o způsobilosti naleznete zde.
V případě dalších dotazů prosím kontaktujte helpdesk@sumps-up.eu.


Dále bychom Vám rádi představili projekt SIMPLA a nabídli možnost se zdarma účastnit webinářů, které pořádá.
Projekt SIMPLA pomáhá městským správám se sladěním strategických plánů SEAP (sustainable energy action plans) a SUMP (sustainable urban mobility plans) v oblasti udržitelné energie a mobility a zabývá se také elektromobily a inteligentní mobilitou.
Projekt je určen pro města s počtem obyvatel v rozmezí 50 000 až 350 000 obyvatel. Školení, které je založeno na metodice vytvořené  na nadnárodní úrovni, vede k společnému rozvoji a souladu plánů udržitelné energie a mobility.Projekt SIMPLA H2020 nabízí možnost zapojení se do webových seminářů, které jsou zdarma a data jejich konání Vám posíláme v příloze.
Pro více informací a registraci navštivte stránky: www.simpla-project.eu/en/news/simpla-webinars-are-on/.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality