Připojte se k Evropskému týdnu mobility, vyzvalo na workshopu Ministerstvo životního prostředí

26. 06. 2018

Zatížení českých měst emisemi, ke kterým významně přispívá i doprava, se nelepší. Návrhů na zlepšení situace je celá řada, Evropská komise se snaží otázky zviditelnit a od roku 2000 pořádá pravidelně Evropský týden mobility (ETM). Kampaň chce upozornit na neudržitelný nárůst individuální automobilové dopravy ve městech a na různé způsoby jeho řešení. K tomu patří především podpora veřejné dopravy silniční i železniční, budování cyklostezek, zkvalitňování prostranství pro pěší atp.

Na znečištění vzduchu ve velkých městech v ČR se významně podílí silniční doprava.

Česká republika se přidala k evropské iniciativě v roce 2002. Během posledních let však zájem z měst klesá. Dnes se proto na Ministerstvu životního prostředí konal seminář, zacílený na česká města, jež pracují s tématem mobility dlouhodobě.

Zájem o účast v Evropském týdnu mobility v posledních letech klesá.

Úkolem měst, která se chtějí ke kampani připojit, je zorganizovat v termínu 16. – 22. září jednu nebo více aktivit, která souvisí s tématem ETM vyhlášeným pro daný rok Evropskou komisí a také představit některé z trvalých opatření realizovaných během uplynulých 12 měsíců. Navíc město, které se chce připojit k Evropskému dni bez aut, musí 22. září zpřístupnit některou z oblastí města pouze pro šetrné formy dopravy  - tedy dopravu cyklistickou, pro chodce a pro vozidla MHD.

Každý rok se tato kampaň zaměřuje na konkrétní téma na poli udržitelné mobility. V roce 2018 se tímto tématem stala „multimodalita“. Multimodalita podporuje používání a kombinování různých druhů dopravy pro přepravu jak cestujících, tak i zboží. Kombinace různých druhů dopravy představuje maximalizaci jejich přínosů z hlediska nákladů, rychlosti, flexibility, pohodlí, spolehlivosti atd. Má také přínos pro společnost jako celek např. formou snížení znečištění životního prostředí a přetížení dopravy či zlepšení kvality života a zdraví.

Na setkání se představila také Akademie městské mobility (www.dobramesta.cz), jako odborné zázemí, které je k dispozici pro všechny zájemce. Vytvoření národní platformy pod názvem „Partnerství pro městskou mobilitu“ si dává za cíl zlepšovat podmínky v oblasti legislativy, financování i know-how. Pod hlavičkou „City Changers“ by měla iniciativa mít konkrétní výstupy v podobě trvalých opatření v našich městech. Na podzim se proto připravují hned dvě akce – soustředění koordinátorů městské mobility v Javoříčku (25. – 26. 9. 2018) a odborná konference „Akademie městské mobility“ v Třebíči (4. – 5. 10. 2018). Asociace měst pro cyklisty nabídla Ministerstvu životního prostředí analýzu problémů z pohledu měst, které mohou mj. posloužit při nastavení programů a podpoře aktivit ze strany MŽP. 

Obě organizace - MŽP i Asociace měst pro cyklisty - potom vyzvali účastníky semináře, aby se zapojili do Evropského týdne mobility. Města mohou zaregistrovat svůj program a činnosti na webu http://registration.mobilityweek.eu/login.php?. Více informací lze najít na oficiálních stránkách kampaně: https://www.mzp.cz/cz/news_etm_2018.

 

O ETM
V roce 2000 iniciovala Evropská komise Evropský den bez aut (EDBA) a od té doby patří k významným dnům Evropy v ochraně životního prostředí. Akce se pořádá ve stálém termínu, kterým je 22. září. V roce 2002 byl jednodenní Evropský den bez aut poprvé rozšířen na celotýdenní kampaň s názvem Evropský týden mobility (ETM) probíhající od 16. do 22. září. V rámci ETM městské úřady realizují široké spektrum aktivit zacílených na téma udržitelné dopravy. Zaměření každého ročníku kampaně souvisí vždy s hlavním mottem. V ČR jsou obě kampaně realizovány od roku 2002. Účast v kampaních je otevřena všem městům, obcím i regionům, které mají o problematiku udržitelné dopravy zájem. Municipality mohou dle svých kapacit realizovat kampaň ETM v plném celotýdenním rozsahu nebo se rozhodnout pouze pro realizaci jednotlivých akcí.Další důležité informace k Evropskému týdnu mobility naleznete na http://www.mobilityweek.eu.


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)

Prezentace ke stažení:

JK_podpora_ciste_mobility.pdf (2.1 MB)
JM_akademie_mestske_mobility.pdf (3.8 MB)
LE_ETM_v_Praze.pdf (855 kB)
LF_ETM.pdf (3.1 MB)
Aktuality