Jak můžeme realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře?

18. 02. 2018

Světová banka společně s iniciativou Embarq (iniciativa pro udržitelnou mobilitu, WRI Ross Centre for Sustainable Cities) se staly organizátory letošního ročníku konference Transforming Transportation, která se konala ve Washingtonu DC 11. - 12. ledna 2018. Téma znělo „Jak realizovat udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální éře“.

Úvodní řeč pronesli Laura Tucková, viceprezidentka pro udržitelný rozvoj, Světová banka, a Andrew Steer, předseda a generální ředitel WRI. Z jejich úst zazněly i hlavní otázky, udávající tón celé konference: Transformace dopravy probíhá především prostřednictvím technologií, jak tedy můžeme zajistit, aby šlo o transformaci udržitelnou? Jak to udělat, aby nás nové technologie vedly žádoucím směrem – směrem k udržitelné mobilitě pro všechny (SUM4ALL), k mobilitě čistší, bezpečnější, rovnoprávnější a efektivnější?

Jak zdůraznila Tucková, musíme „důsledně stanovit cíle pro oblast dopravy“. Steer k tomu dodává: „Dobře víme, jaká má být doprava, o niž usilujeme – potřebujeme se ale domluvit na strategii pro následujících deset let“. Proto vyzval všechny přítomné odborníky k účasti na diskuzi. Laura Tucková poté přednesla tři důležité požadavky: 1) Zaměřte se na různé cíle, uvažujte mezioborově; 2) Přemýšlejte o prostoru mimo silnice; 3) Přemýšlejte o genderovém rozměru dopravy – tak zajistíme, že systém bude funkční pro všechny. 

Hlavní body

Cílem prvního velkého plenárního zasedání bylo prozkoumat, jak můžeme zajistit udržitelnou mobilitu pro všechny v digitální ekonomice. Příspěvky účastníků diskuze se setkaly s obrovským nadšením na sociálních sítích, především pak ze strany primátora města Bogota Enrique Penalosy, který sdílel svůj pohled na to, co by měla udržitelná mobilita skutečně znamenat v rozvojové zemi Latinské Ameriky, a právě ve městě, jako je Bogota.

„Udržitelná mobilita je v první řadě demokratická (…), člověk na jízdním kole za 50 dolarů by měl mít stejnou možnost dostat se, kam potřebuje, jako ten s autem za milion dolarů.“ Penalosa zdůraznil, že sociální udržitelnost je klíčem k udržitelné mobilitě. Na veřejnou nebo cyklistickou dopravu se někdy díváme jako na dopravu pro chudé, ale udržitelná doprava se skutečně rozjede naplno jen jako doprava pro všechny.

Současným cílem Bogoty je mít 90 % bytové výstavby ve vzdálenosti do 1 km od některé z dopravních linek nebo cyklostezek.

Davis Wang, spoluzakladatel a generální ředitel Mobike (člen platformy ECF PEBSS Platform), uvedl, že v Pekingu celé 4 miliony lidí každý den používají veřejná jízdní kola, zatímco metro používá 7 milionů a taxi 2 miliony osob. Podle odhadu Mobike díky této kombinované dopravě ročně vyjede do čínských ulic o 1,2 miliony aut méně! Téma sdílených dopravních prostředků a jeho role v transformaci měst se na této panelové diskuzi neustále vracelo (účastníky diskuze byli Robin Chaseová, zakladatelka Zipcar, Phillip von Hagen, vedoucí investičního managementu Porsche Automobil Holding SE, a D.S. Mishra, tajemník indického Ministerstva pro rozvoj bydlení a měst.


Druhý den konference zahájilo výtečné plenární zasedání tématem Doprava není genderově neutrální. Mary Crassová z ITF (Mezinárodní fórum pro dopravu), která byla moderátorkou zasedání, k tomu poznamenala: „Pohlaví je často velmi silným determinantem pro volbu dopravy“, protože ženy jsou celosvětově největší uživatelskou skupinou! Ačkoliv doprava není genderově neutrální, je na naší odpovědnosti, aby byla genderově inkluzivní.

Olurinu Joséová, ředitelka obchodních systémů na odboru dopravy v nigérijském Lagosu, se vyjádřila takto: „Rovnováha pohlaví není jen morálním požadavkem, ale jde i obchodní model… cílem ale není vyhnat muže z obchodního sektoru, cílem je vyváženější pohled“. Joséová poté pokračovala diskuzí o tom, jak jsou ženy v Nigérii stále častěji součástí pracovní síly v sektoru veřejné dopravy, což má pozitivní důsledky jak na celkový výkon v tomto odvětví, tak na pracovní prostředí.

 

Lili Matsonová, vedoucí odboru dopravního plánování v Transport for London, zase hovořila o kampani 100leté výročí žen v dopravě, která úspěšně rozšiřuje pracovní uplatnění žen a zajišťuje bezpečnost a pohodlí v dopravních službách.

Juan José Méndez, tajemník pro dopravu v Buenos Aires, diskutoval o projektu „Ella se mueve segura“ (Bezpečná mobilita pro ženy), jehož cílem je shromáždit data o bezpečnosti a vnímání veřejné dopravy z pohledu žen ve třech latinsko-amerických městech: Buenos Aires, Quito a Santiago. Projekt podporují CAF a nadace FIA. Genderová nerovnováha je větší, než jsme předpokládali, a týká se i dalších latinsko-amerických měst (…) 50 % mužů a 70 % žen se necítí úplně jistě, pokud jde o hromadnou dopravu“.

V návaznosti na diskuzi o bezpečnosti veřejné dopravy prezentovala ElsaMarie D’Silva, zakladatelka a generální ředitelka Red Dot Foundation (Safecity) v Indii, příklady ze své země. Prostřednictvím výzkumu, který realizovala její nadace, zaznamenali rekordní počet problémů sexuálního obtěžování v prostředcích hromadné dopravy a míry pocitu ohrožení mezi ženami. To znamená, že je opravdu nutné jednat.

 „Je na ženách, aby si zajistily svou bezpečnost, není to na zodpovědnosti dopravních systémů – tak tohle skutečně není pravda“, řekla a sklidila mohutný potlesk.

Překlad: Asociace měst pro cyklisty


Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/ecf-wca-present-word-bank%E2%80%99s-%E2%80%9Ctransforming-transportation-2018%E2%80%9D-washington-dc


Štítky: Strategie (Role města, tag2), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22), Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality