Nový úsek Labské stezky mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušeň

27. 07. 2017

Otevřen nový úsek Labské stezky mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušeň

Labská stezka je od letošního července bohatší o další, nově vybudovaný úsek cyklostezky mezi Čelákovicemi a Lázněmi Toušeň. Levobřežní úsek má standardní šířku 3m, měří celkem 1,5km a byl vybudován díky podpoře Evropské unie.

Nový úsek slavnostně otevřel 26.července 2017 radní Středočeského kraje pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských projektů a rozvoje venkova Věslav Michalik společně se a starosty dotčených obcí.

Celkové náklady na vybudování stezky přesáhly 7,4 milionů korun vč. DPH a z 90% byly hrazeny dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zbytek uhradil Středočeský kraj.

Podle starosty Čelákovic Josefa Pátka vznikne díky nové cyklostezce i atraktivní, 10km dlouhý cyklo- a inline-okruh  vedoucí od lávky mezi Lázněmi Toušeň a Káraným až po cyklolávku v Čelákovicích, která získala několik ocenění mimo jiné i jako Vítěz soutěže Cesty městy 2014 udílené Nadací Partnertsví.

Nově otevřený úsek Čelákovice-Lázně Toušeň je součástí širšího projektu v úsecích Kostelec nad Labem – Mělník, jehož účelem je propojení již hotových úseků mezinárodní dálkové páteřní cyklotrasy Labská stezka a EuroVelo 4 (úsek Lázně Toušeň – Kolín) v souladu s připravovanou Koncepcí rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na roky 2017–2023.  Právě úsek Mělník – Nymburk patří zatím k méně vybudovaným etapám této evropské dálkové cyklotrasy.

Bližší info na webu Středočeského kraje.

Aktuality