MOSKVA

Jedním z cílů webu je postupně přinášet  zahraniční i domácí příklady z oblasti řešení mobility a dopravy. Na odkaze "doporučujeme" jsme začali řečnickou poznámkou, že si budeme moci sami vybrat, zda chceme řešit dopravu podle Moskvy, či Kodaně. Problém je ovšem ten, že o Moskvě toho víme velmi málo. Víte, že Moskva získala 19. května uznání ministrů dopravy na celosvětovém summitu v Německu  a získala Cenu za přínos v dopravě za rok 2016 za příkladný přístup k řešení své dopravní situace? Cenu uděluje Mezinárodní dopravní fórum (ITF), což je mezivládní organizace a politický think-tank založený v Paříži; současný počet členských států je 57.

Poté, co Moskva prožívala dvacet let téměř nekontrolovaného růstu městské dopravy, se místní orgány rozhodly zavést soubor přísných a komplexních strategií, jejichž úkolem je vyřešit ucpané dopravní tepny uvnitř města. Tato opatření během posledních pěti let snížila počet aut v centru Moskvy o 25 % a zvýšila průměrnou rychlost o 12 %, a to navzdory tomu, že v aglomeraci je denně registrováno 600 nových vozidel.

Dopravní index TomTom vyhodnotil v roce 2013 Moskvu jako nejhorší město světa. V roce 2016 se Moskva posunula na 5. místo.

Porota ITF ocenila „působivé a úspěšné kroky, které vedly ke zdokonalení dopravní situace v celé Moskvě“. Porotci především vyzdvihli „efektivitu souvislých a koordinovaných iniciativ a politických aktivit, které usnadnily cestu těmto pozoruhodným změnám“.


Opatření realizovaná v Moskvě zahrnují například:

  • Placené parkování pro automobily: placené parkování bylo zavedeno v roce 2012 a od té doby se systematicky šíří do oblastí, které bojují s nadměrným automobilovým provozem. Od roku 2012 bylo v rámci strategie zaměřené na vybudování civilizovaného parkovacího prostoru vytvořeno 67 000 placených parkovacích míst, včetně 7 000 pro osoby se zdravotním postižením. Počet přestupků souvisejících s parkováním klesl v Moskvě o 65 %. Placené parkování v tomto období vytvořilo zisk 90 milionů euro. Tyto finanční prostředky slouží k zvelebení těch městských částí, ve kterých byly vybrány; o využití financí spolurozhodují sami občané.
  • Rozvoj veřejné dopravy: městská doprava v Moskvě musí zvládnout více než 15 milionů cestujících denně. Od roku 2010 se rozrostla o 34 km kolejí metra, 18 nových stanic metra a asi 1500 nových vozů metra. Ve stejném období prošel celý vozový park města zásadní obnovou. Trasy obsluhuje víc než 5000 nových autobusů, 538 trolejbusů a 150 tramvají. Síť dopravních tras prošla optimalizací. Pro účely pozemní dopravy vzniklo více než 100 nových tras, 230 km pruhů pro autobusy, více než 5000 zrenovovaných zastávek a 552 nově nainstalovaných elektrických informačních tabulí. 98 % vozového parku je bezbariérových.
  • Inovativní způsob prodeje jízdného: pro více než 50 % cest v Moskvě využívají obyvatelé elektronickou jízdenku „Trojka“, zavedenou v roce 2013. Fronty u přepážek se tím snížily o třetinu, velmi výrazně se snížil počet nákupů jízdenek u řidičů pozemní veřejné dopravy a na výrobě papírových jízdenek se ušetřilo asi 15 milionů euro. Aby se zvýšil prodej dlouhodobých časových jízdenek, došlo ke snížení cen za časově neomezené jízdenky. Intermodální 90minutová jízdenka, která je čím dál populárnější, usnadňuje a zlevňuje přestupy z jednoho dopravního prostředku do jiného.
  • Reforma řízení veřejné dopravy: smlouvy o provozu pozemní dopravy se nyní udělují na základě otevřených výběrových řízení. Jejich účastníci musí zaručit standardy, které stanovilo vedení města, včetně pohodlných autobusů, plateb prostřednictvím předplacených jízdenek, jednotných jízdních řádů a bezplatné přepravy pro oprávněné osoby. Zakázky pro 211 městských tras byly uděleny komerčním provozovatelům s tím, že jejich provoz bude zahájen v polovině roku 2016.
  • Rozvoj cyklistické dopravy: v roce 2015 připadlo 880 000 cest na jízdní kola s využitím městského systému sdílených kol, což je osminásobně víc než v předchozích letech. Obyvatelé města mají k dispozici 2 600 jízdních kol na celkem 300 automatizovaných stanicích. V letech 2011 až 2015 se celková délka cyklostezek ve městě zvedla téměř stonásobně, z 2,3 km na 216 km. Legislativní změny umožňují cyklistům využít autobusové spoje, přičemž převoz jízdního kola je u pozemní doprava zdarma. V roce 2016 bude experimentálně spuštěn systém veřejných elektrokol.
  • Systém car sharing a reforma taxislužby: první krátkodobý systém car sharing v Moskvě zahájil provoz v roce 2015. V současnosti obsluhuje 550 aut a více než 70 000 registrovaných uživatelů, kteří od zahájení provozu využili auta ze systému již pro více než 220 000 cest. Taxislužbu v Moskvě denně využijí lidé pro 260 000 cest. Problémy s neregulovanými taxislužbami, včetně toho, že některé používaly potenciálně nebezpečné vozy, vyřešilo město vydáním více než 60 000 úředních povolení pro taxikáře.
  • Environmentální požadavky na nákladní vozy: v roce 2013 byla na tranzitní nákladní dopravu, která projíždí městem, uvalena omezení, jejichž cílem je zlepšit stav životního prostředí a snížit nečistoty a emise v ovzduší. Do centra Moskvy mohou vjíždět jen nákladní vozy, které splňují emisní normu Euro-3 nebo vyšší. Nákladní dopravu monitoruje více než 900 dopravních kamer. Tyto kontroly a další regulační opatření pomáhají snižovat hladinu nečistot v ovzduší, a to až o 11 % do roku 2015.


„Moskvané byli v minulosti přesvědčení o tom, že dopravní zácpy jsou prostě cenou za to, že žijí v tak velkém městě. To se však změnilo“, říká Sergej Sobjanin, primátor Moskvy. „Dosáhnout takových úspěchů v boji proti dopravnímu přetížení umožnilo jen nasazení výkonného týmu odborníků, kteří věřili, že mají moc udělat zásadní změny. Tohle významné mezinárodní ocenění nás povzbudilo, abychom v naší práci pokračovali.“