Představujeme nový web otrokovice.dobramesta.cz

10. 12. 2018

Proč zase nový web? Tak o webu to rozhodně není. Co když je to o tom, že vedení města a odbor dopravy chce vysvětlit srozumitelnou formou veřejnosti návrhy v oblasti dopravy a mobility, chce je vyzvat k diskusi a k aktivnímu zapojení. Co když vznikl i proto, že třeba jim nejde zhumanizovat průtah městem, a to jen proto, že některým úředníkům z ŘSD se to zdá nebezpečné? Prostě těch důvodů je více. Prostě koukněte na stránky https://otrokovice.dobramesta.cz/,

Tak přesně i o tom má být kampaň CityChangers. Jejím cílem je motivovat občany, aby se aktivně zapojili do procesu změn v oblasti dopravy a mobility ve svém městě.

Podobný web bude do konce roku spuštěn v Českých Budějovicích, Hranicích, Hradci Králové, Jihlavě, Kroměříži, Třinci a Uherském Hradišti. Jako první byl spuštěn v Uničově.

Aby kampaň fungovala, potřebujeme získat a propojit aktivní lidi v každém městě. Cílem je vybudovat komunitu „spokojených“ lidí, kteří většinou v rozhodujících chvílích mlčí, a tak jejich názory převálcuje „hlasitá menšina“.  Cílem je vybudovat komunitu CityChangers.

A o tom je kampaň CityChangers - spojovat lidi a jejich projekty, příběhy.

Více se dozvíte již brzy. Na RegioTour v Brně na stánku Asociace měst pro cyklisty ve dnech 17. - 20. 1. 2019.

Kampaň CityChangers se dá popsat pomocí čtyř kroků.

Prvním krokem je definování identity komunikační platformy, a to pomocí společných témat:

  1. ochrana životního prostředí;
  2. podpora aktivní mobility;
  3. změna pohledu na bezpečnost s ohledem na děti a seniory;
  4. schopnost interpretace dat a analýz;
  5. být vizionářem;
  6. schopnost vize realizovat pomocí akčního plánu.

Druhým krokem je hledání společných tematických projektů / příběhů ve třech oblastech:

  • DESIGN ulice – o uspořádání uličního a veřejného prostoru
  • MOBILITA – podpora integrovaných řešení
  • INOVACE – vše, co je spojené s moderními technologiemi

Třetím krokem je podpořit KOMUNIKACI, účast obyvatel na veřejném rozhodování a tím posílit důvěru mezi městy a jejich obyvateli.

Čtvrtým krokem je motivovat OBČANA ke změně životního stylu v souvislosti s výběrem dopravních prostředků.

Každé aktivní město může dostat svou webovou stránku, aby společně s občany sdílelo své názory a přinášeli podněty v jednotlivých oblastech městské mobility. Důležitý není web, ale styl komunikace. Město nabídne veřejnosti oboustrannou komunikaci a prostor pro vyjádření názoru.


Štítky: Vize (Role města, tag1), Strategie (Role města, tag2), Zapojování veřejnosti (Role města, tag6), Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality