Připravuje se aplikace pro výběr optimální cesty zelenou dopravou

21. 01. 2018

Nová platforma financovaná programem LIFE, který je nástrojem financovaným Evropskou komisí pro podporu opatření v oblasti životního prostředí a klima, umožní uživatelům volbu optimální trasy dle dopadu na životní prostředí. Hlavním cílem organizace Green Your Move (GRE) je snížit emise skleníkových plynů a motivace uživatelů aplikace k využití energeticky efektivní dopravě.
Při výběru trasy zohlední multimodální plánovač dopravy všechny druhy veřejné dopravy - autobusy, tramvaje, trolejbusy a vlaky. Inovativnost aplikace spočívá i v dalších faktorech:
• povětrnostní podmínky;
• klimatizace;
• počet cestujících ve vozidle;
• rychlost jízdy vozidla.
Výsledné navržené trasy budou následně rozlišeny na základě emisí, které vznikajících při jejich užití.
Výzkumný projekt sdružuje šest partnerů z celé Evropy, zapojeny jsou země: Řecko, Česká republika a Nizozemsko. Platforma je součástí plánu vývoje navigačních aplikací vhodných pro počítače, tablety a mobilní telefony.
První verze navigátoru byla představena řeckým provozovatelům veřejné dopravy v dubnu 2016 a v rámci Evropského týdne mobility v roce 2017 byla navigační aplikace spuštěna.
Chcete-li se dozvědět více o projektu, navštivte stránku greenyourmove.org.
Zdroj: http://www.eltis.org/discover/news/coming-soon-app-choosing-optimum-green-transport-route-eu.


Štítky: Smart Cities, Inovativní řešení a mobilita (Mezioborového plánování, tag21), Veřejná doprava (Dobrá praxe, tag26)

Aktuality