Co pro vás znamená slovo share, neboli sdílení?

25. 07. 2017

Letošním tématem Evropského týdne mobility, který proběhne ve dnech 16.-22.9.2017 je "Sdílením vpřed!" Kampaň se chce zaměřit na „Čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu“. Doprava je odpovědná za téměř čtvrtinu evropských emisí skleníkových plynů a je hlavní příčinou znečištění vzduchu ve městech. Navíc se odhaduje, že 85 % veškerého dojíždění automobilem absolvují řidiči sami, bez dalších cestujících.

Kampaň Evropského týdne mobility je proto ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy, se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat pozitivní změny v chování a dosáhnout pokroku směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie pro Evropu.

V Česku se téma "Sdílením vpřed!" bude asi nejvíce skloňovat se službami sdílené mobility (např. "Bike sharing", či "Car sharing"). Sdílená mobilita dokáže omezit počet vozidel na silnicích a množství najetých kilometrů. Je tak k životnímu prostředí šetrnější. Ve většině případů navíc představuje levnější alternativu oproti vlastnictví vozidla.

My bychom ale rádi posunui téma "Sdílením vpřed!" dále. Chceme využít toho, že anglické slovo "share" má více významů, se kterými bychom chtěli pracovat. Jak by se vám líbila tato témata:

Pokud jde o sdílení městského prostoru, není problém se seznámit s teorií, ani se podívat na příklady dobré praxe, ale vždy to bude o otázce, či výzvě, zda skutečně chceme měnit veřejný prostor. Často dnes mluvíme o příkladech z Amsterdamu, či Kodaně, ale kdo se zeptal, jak třeba tato města vypadala v roce 1977, tedy před čtyřiceti lety?

Další velkou databázi řešení veřejného městského prostoru můžete najít na tomto odkaze.


Štítky: Sdílení aut a jízdních kol (Dobrá praxe, tag33)

Aktuality