Jak se orientovat v problematice udržitelné mobility?

13. 08. 2018

Blíží se volby a každá z politických stran řeší i dopravu a mobilitu. Otázkou je, nakolik se jejich představy shodují s realitou? Proto Fakulta dopravní ČVUT v Praze, ve spolupráci s Asociací měst pro cyklisty, za podpory Ministerstva dopravy ČR, chtějí politikům před volbami nabídnout informace k dané problematice. Jak je ale použijí ve své volební kampani, záleží pouze na nich.

Za základ jsou použity prezentace a postřehy, které zazněly na mezinárodní letní škole Udržitelná doprava - made in Leipzig, která proběhla ve dnech 6. - 10. 8. 2018 v Lipsku. Řada postřehů byla zveřejněna již minulý týden na novinkách tohoto webu, dnes ale přicházíme s první prezentací, přeloženou do češtiny, která představuje teoretický základ integrálního plánování dopravy a mobility od Seniorprofessor Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens z TU Dresden.

Prezentace je zajímavá samotná už sama o sobě, ale i tak jsme pro vás vybrali pár postřehů.

V Německu má integrování plánování tradici již 50 let, u nás se s tím začíná až s příchodem evropského nařízení zpracovávat plány udržitelné městské mobility. Nedivme se, že vlastně netušíme. o čem to plánpvání je.

Druhý postřeh. Plán udržitelné městské mobility se chce po městech, ale tuší vůbec kraje, resp. stát, že i oni by měly převzít spoluzodpovědnost za danou problematiku? Snímek z prezentace asi hovoří srozumitelně.

A pak je třeba si položit otázku, co vlastně vše sdružuje plán udržitelné mobility. Na jedné straně se něco k danému tématu můžete dočíst na tomto odkaze, nebo uvažovat o tomto snímku.

Ale to je jen základ. Základní otázka přichází nyni: Jaké důrazy má mít plán udržitelné městské mobility?

Myslíte si, že česká společnost se bude chovat podobně jak v Německu? Pokud pozorujeme českou mládež, tak asi nikoliv.

A otázka závěrem. Myslíte si, že je potřeba vyhrocovat spor mezi cyklisty a řidiči? Co když je o to spíše o úspoře času a financí. Na každém je, zda přijme fakt, že vzdálenost mezi 3 - 7 km prostě pro jízdní kola a elektrokola vychází lépe, jen si to pořád ještě neuvědomujeme.


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Prezentace

SUMP_Teorie.pdf (2.5 MB)
Aktuality