Nová aliance organizací na podporu pěší a cyklistické dopravy ve Velké Británii

12. 07. 2018

Jiř příští rok se bude formulovat nová Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2020 - 2025. Již nyní shromaźdujeme nápady a inspirace. Jak se vám líbí tyto myšlenky? Jsou aplikovatelné v Česku?

Zákaz parkování na chodníku, kvalitní infrastruktura pro cyklisty, nejvyšší povolená rychlost 30 km/h v ulicích měst a obcí a kompletní přepracování pravidel silničního provozu – to jsou některá z opatření zveřejněných ve čtvrtek 28. června v novém manifestu aliance všech významných organizací podporujících pěší a cyklistickou dopravu ve Velké Británii.

Aliance, která sdružuje organizace Bicycle Association, Cycling UK, the Ramblers, British Cycling, Living Streets a Sustrans, má více než 330 000 členů a zahrnuje úplně každou formu chůze a jízdy na kole, počínaje dopravou dětí do škol a olympijskými úspěchy konče.

Členové aliance zveřejnili na významné cyklistické konferenci v Manchesteru svůj manifest „Moving the Nation“ a odhalili novou vizi budoucnosti, kde každý občan Spojeného království bude žít a pracovat na místech, která jsou „zdravá, pulsují životem, a kde je cyklistická a pěší doprava přirozenou volbou dopravy na krátké vzdálenosti“.

Aliance také nastínila prvních pět kroků, které by vláda měla podpořit v zájmu realizace této vize:

Rychlost

Snížit limit pro nejvyšší povolenou rychlost ve většině zastavěných oblastí na 30 km/h a na silnicích nižších tříd na 50 km/h. Naše silnice a ulice budou bezpečnější pro všechny.

Prostor

Zajistit konzistentní využití aktuálně nejlepších návrhových norem, které pomohou vytvořit bezpečný, atraktivní a příjemný prostor pro lidi všech věkových skupin s různými možnostmi v oblasti pěší a cyklistické dopravy.

Bezpečnost

Revidovat pravidla silničního provozu tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost chodců a cyklistů, především na křižovatkách.

Priority

V zájmu zvýšení bezpečnosti a průchodnosti ulic zakázat parkování na chodnících.

Vzdělávání

Zajistit cyklistický výcvik pro všechny děti v rámci povinné školní docházky a začlenit kulturu pěší a cyklistické dopravy do školního vzdělávacího programu.

Výkonný ředitel Sustrans Xavier Brice během prezentace manifestu řekl:

 „Už příliš dlouho tvoříme naše města pro auta. Výsledkem je nebezpečný a nepříjemný prostor, kde je složité pohybovat se na kole nebo pěšky.

Sustrans bojuje za vládní Investiční strategii pro pěší a cyklistickou dopravu a tímto manifestem chceme zajistit, aby se oba tyto způsoby dopravy staly přirozenou a zcela reálnou volbou pro každého bez ohledu na věk, pohlaví nebo etnickou příslušnost.

Předkládáme dnes hmatatelnou představu toho, jak by měla budoucnost vypadat, a vyzýváme vládu Spojeného království, aby podnikla rychlá opatření, která pomohou naplno využít možné zdravotní a ekonomické přínosy pěší a cyklistické dopravy.“

Během uvedení manifestu promluvil i olympionik Chris Boardman, který se loni stal komisařem pro pěší a cyklistickou dopravu v manchesterském okrsku.

„Chůze i jízda na kole přispívají k transformaci městských čtvrtí, ale i k lepšímu zdraví a pohodě obyvatel. Přesto jsme na všech úrovních vlády a správy svědky nedostatku zájmu a neochoty investovat víc do nové infrastruktury, která by sloužila účelům bezpečné a pohodlné pěší a cyklistické dopravy.

Vidíme sice velké změny v různých částech Manchesteru, rádi bychom je však viděli všude, a k tomu potřebujeme akci na národní úrovni, ještě dnes a s podporou vlády.“

Výkonná ředitelka British Cycling Julie Harringtonová:

 „Víc lidí na kolech nebo pěšky znamená méně nečistot v ovzduší, menší dopravní zácpy, nižší výdaje ve zdravotnictví a bezpečnější a příjemnější města a obce. Vládní investiční strategie pro pěší a cyklistickou dopravu je krok správným směrem, nutně ale musíme udělat víc.

Tímto vůbec prvním jednohlasným prohlášením všech organizací jsme vyjádřili naši vizi budoucnosti, která naší zemi pomůže být šťastnější, zdravější a zelenější.“

Součástí vize uvedené v manifestu „Moving the Nation“ je celá řada cílových oblastí, např. zajistit, aby pěší a cyklistická doprava byly přirozenou a snadno dostupnou volbou pro dopravu na krátké vzdálenosti; zajistit, aby každé město a každá obec byly obsluhovány sítí páteřních cyklostezek a tras pro chodce, které povedou především tam, kde je zeleň; zajistit nezbytnou infrastrukturu pro chodce a cyklisty na všech vlakových a autobusových nádražích a zastávkách; zajistit, aby každé dítě mohlo jezdit do školy na kole nebo chodit pěšky, a aby šlo o zcela bezpečný a důvěryhodný způsob dopravy; a nabídnout každému prostřednictvím programů ve školách a na pracovištích příležitost chodit pěšky nebo jezdit na kole.

Kromě prvních pěti kroků, uvedených v manifestu (viz výše), aliance vyzývá k posílení vládní investiční strategie pro pěší a cyklistickou dopravu a k začlenění pěší a cyklistické dopravy do nové investiční strategie pro silniční dopravu. Kromě toho aliance upozorňuje na nutnost dlouhodobých účelových investic, které budou reflektovat výsledky bezpečnostní revize, provedené v rámci investiční strategie pro pěší a cyklistickou dopravu.

Celý manifest 'Moving the Nation' si můžete prostudovat zde 

 

https://www.sustrans.org.uk/mtn-manifesto


Štítky: Aktivní mobilita (Mezioborového plánování, tag17), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality