Ohlédnutí za dny TEN-T v Lublani

01. 07. 2018

  Akce Dny TEN-T se konala již před časem a to ve dnech od 25. do 27. dubna 2018. Hostitelským městem byla nádherná slovinská Lublaň. Dny TEN-T (Program transevropských dopravních sítí) organizuje Evropská komise. Akce se každoročně účastní víc než 2000 registrovaných účastníků spolu s 26 ministry pro dopravu.

  Program TEN-T založila Evropská komise s cílem podporovat výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury na celém území Evropy. Program poskytuje finanční podporu na realizaci významných projektů dopravní infrastruktury, v souladu s evropským cílem zajištění konkurenceschopnosti, soudržnosti a vytváření pracovních míst. Projekty TEN-T se týkají všech způsobů dopravy – letecké, železniční, silniční, námořní i vnitrozemské lodní dopravy, ale také logistiky a inteligentních dopravních systémů, a probíhají ve všech členských státech EU.

  V dalších odstavcích se dozvíte pár zajímavostí ze Dnů TEN-T 2018 v Lublani.

  Oficiální předání deklarace „Více financí z rozpočtu EU na dopravu“

  Koalice Víc peněz z rozpočtu EU na dopravu (jejímž členem je i ECF) předala v posledním dni akce Dny TEN-T 2018 společnou deklaraci do rukou Gunthera Oettingera, evropského komisaře pro rozpočet a lidské zdroje. Deklarace upozorňuje na nutnost navýšit rozpočet pro dopravu v nově připravovaném Víceletém finančním rámci EU 2020-2027. Deklarace vyzývá k posílení programu CEF (Nástroj pro propojení Evropy), který funguje již od roku 2014 a dokazuje svou schopnost dokončit síť TEN-T a zajistit, většinou ve formě grantů, financování projektů zaměřených na skutečnou realizaci udržitelné, inovativní, digitální, bezpečné, intermodální a propojující dopravy.

  Komisař Gunther Oettinger se během své prezentace ještě před samotným předáním deklarace zabýval tématem Inovativní financování dopravy. V prezentaci se zmínil o tom, jak vysoký počet rozpočtových výzev v současnosti Evropská komise řeší, zdůraznil však zároveň význam investic do dopravního systému EU. V místnosti plné lidí pracujících v oblasti dopravy pak prohlásil, že „rozpočet pro vás nebude zklamáním“.

  Podle očekávání komise 2. května zveřejnila návrhy na nový Víceletý finanční rámec pro státy EU na období následující po roce 2020 i návrhy na nový systém vlastních zdrojů, který by Evropské unii zajistil prostředky na financování každoročních rozpočtů. V následujícím dni budou návrhy představeny rozpočtovému výboru Evropského parlamentu. ECF celý proces pozorně sleduje. Budeme vás o všem informovat!

  Zde máte možnost zhlédnout video Oficiální předání deklarace „Více financí z rozpočtu EU na dopravu”.

  Evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová navštívila stánek ECF

  Letošní Dny TEN-T hostily i venkovní a vnitřní expozici o inovativních projektech a myšlenkách, přispívajících k rozvoji evropské dopravní infrastruktury. ECF na svém stánku chtěla především podpořit inkluzi cyklistiky jako dopravy do programu TEN-T, a také inkluzi cyklistické infrastruktury do významných infrastrukturálních projektů, financovaných ze zdrojů programu CEF (Nástroj pro propojení Evropy - hlavní evropský program financování pro sítě TEN-T).

  Klíčovým poselstvím stánku ECF v rámci expozice TEN-T bylo „Udělejte z cyklistiky součást vašeho projektu“. Toto poselství jsme podpořili mapou, která ukazuje potenciál cyklistických dálnic na území Evropy, konkrétně představuje možné lokality v Evropě, vhodné pro investice do cyklistických dálnic. Mapa vznikla v rámci projektu CHIPS (Inovativní cyklodálnice pro lepší veřejnou dopravu a územní plánování), financovaného nadnárodním programem pro severozápadní Evropu Interreg. Stánek ECF navštívilo mnoho dopravních odborníků i dalších zájemců, kteří se chtěli dozvědět víc o nástrojích, které vznikly v rámci projektu CHIPS a pomáhají s plánováním, navrhováním a výstavbou cyklistických dálnic. Vyzvali jsme je také k účasti na dalších Akademiích cyklistických dálnic, které se v rámci projektu budou konat.

  Kromě projektu CHIPS jsme propagovali i síť EuroVelo a především skutečnost, že opatření týkající se tras EuroVelo a cyklistiky obecně by se mohla stát součástí projektů TEN-T.

  Bojan Žižek ze Slovinské cyklistické sítě (člen ECF) se krátce setkal s komisařkou Bulcovou, aby společně pohovořili o tom, jak je jízda na kole na území města Lublaně příjemná. Violeta Bulcová jezdí na kole ráda a když pracovala v Lublani, často používala kolo jako dopravní prostředek.

  Holandský ministr Van Nieuwenhuizen volá po větších investicích do dopravní infrastruktury, která zajistí bezpečnost chodců a cyklistů

  Holandský ministr Van Nieuwenhuizen (Ministerstvo pro infrastrukturu a vodní hospodářství) požaduje, aby se zvýšil podíl z evropských infrastrukturálních fondů, který pomáhá zajistit bezpečnost zranitelných účastníků dopravního provozu: chodců a cyklistů. Ministr přednesl tento požadavek minulý týden ve slovinské Lublani během setkání evropských ministrů, které se týkalo investic do transevropské dopravní sítě TEN-T.

  Pro období 2014-2020 vyčlenila Evropská komise částku 24 miliard euro na investice do dopravy, tedy do sítí silnic, železnic a vodních cest na území EU. Van Nieuwenhuizen usiluje o zvýšení investic právě do infrastruktury pro cyklisty a chodce. „Potřebujeme další investice pro posílení dopravní bezpečnosti v evropských státech. Díky vyšším investicím by víc lidí mohlo chodit pěšky nebo jezdit na kole a doprava v rušných městských oblastech by se odlehčila. To pomůže zvýšit kvalitu života ve městech.“

  Zvyšování bezpečnosti dopravy je jedním z hlavních cílů Evropské komise. Evropská komisařka Violeta Bulcová právě pracuje na novém balíčku opatření v oblasti mobility, jehož důležitou součástí je právě bezpečnost dopravy. V roce 2016 zemřelo v důsledku dopravní nehody na území Evropy 25 500 osob, vážně zraněných bylo 135 000.

  Zvyšování bezpečnosti dopravy je prioritou i pro holandského ministra Van Nieuwenhuizena. Zvláštní pozornost věnuje především chodcům a cyklistům. Podle údajů zveřejněných v tomto týdnu holandským statistickým úřadem počet osob usmrcených při dopravních nehodách v Holandsku v loňském roce klesl, ale počet smrtelných nehod mezi cyklisty stále roste.

  Během akce Dny TEN-T ve Slovinsku se ministr Van Nieuwenhuizen rovněž přimlouval za kvalitnější železniční propojení na území evropských států. Lidé by pak místo letadly mohli na kratší vzdálenosti častěji cestovat vlakem.

  Anglická verze textu je překladem z https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/26/minister-van-nieuwenhuizen-meer-europees-infrageld-voor-veiligheid-fietsers-en-voetgangers

  Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/ecf-ten-t-days-ljubljana

  Autorka Carolien Ruebensová


  Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

  Aktuality