Městům, respektivně školám je nabízen speciální výukový program, který zahrnuje tyto aktivity:

  • zapojení do kampaně City Changers,
  • výklad výstavy Města s dobrou adresou,
  • místní šetření se studenty a diskuse nad stávající situací ve městě,
  • beseda se studenty,
  • konzultace na vytvoření nejen plánu "bezpečně na kole do školy", ale i jak jej mohou vyžadovat po svých politicích,
  • představení učitelům škol projekty, které mohou zahrnout ve své výuce:
  • vzdělávání mládeže k udržitelné dopravě - http://vmud.cz/
  • vzdělávací program: Oblékáme Hada Edu - http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/