Prezentace 5. evropská konference k plánům udržitelné městské mobility (PUMM)

19. 07. 2018

V Třebíči se bude konat ve dnech 4. - 5. 10.. 2018 konference na téma Akademie městské mobility. Bude postavena na českém kontextu a českém prostředí. Nicméně na druhé straně není potřeba vymýšlet vymyšlené.  Naše konference se bude insporovat konferencí Evropské komise o plánech udržitelné městské mobility, která se konala 14. – 15. května v kyperské Nikósii.

Tato v rámci Evropy nejvýznamnější akce pro všechny, kdo usilují nebo se zajímají o realizaci konceptu PUMM, slouží jako fórum pro setkávání politiků, úředníků i akademických pracovníků ze všech evropských států, pro diskuze a vzájemnou výměnu zkušeností a názorů týkajících se plánování udržitelné městské mobility. Účast na konferenci není zpoplatněna.

Protože Evropská komise vyhlásila rok 2018 rokem podpory multimodální dopravy a mobility, stala se i tématem 5. ročníku konference, s důrazem na integraci jednotlivých způsobů dopravy a kombinovaná řešení osobní i nákladní mobility ve městech a regionech.

Konferenci spolufinancovala EK, město Nikósie a kyperské ministerstvo dopravy, komunikace a práce.

Program

Podrobné informace o náplni konference ke stažení zde:

Conference programme (final)

 Jednotlivé ročníky konference

1.

12. – 13. 6. 2014

Plánování pro živé a aktivní město

Sopoty, Polsko

2.

16. – 17. 6. 2015

Udržitelná mobilita pro každého

Bukurešť, Rumunsko

3.

12. -13. 4. 2016

Plánování pro efektivní město

Brémy, Německo

4.

29. – 30. 3. 2017

Inteligentní plánování pro udržitelnou mobilitu

Dubrovník, Chorvatsko

5.

14. – 15. 5. 2018

Plánování pro multimodální města

Nikósie, Kypr

6.

K termínu probíhá diskuze

TBC

Groningen, Holandsko

 

Prezentace

Zahájení

Plenární zasedání – Plánování pro multimodální města

Závěrečné zasedání

 

 A1 & A2: CREATE: Dlouhodobé strategie, které pomáhají snížit naši závislost na automobilové dopravě

 

 A3. Aktivity COST: Evropské partnerské sítě pro udržitelnou městskou mobilitu

 A4. Expanze do regionů, propojení se sítěmi TEN-T

A5: Integrace PUMM a SECAP (akční plány pro udržitelnou energii): energetický a klimatický rozměr

 B1. Pokyny k PUMM: nová generace

 B2. Začlenění inovací – Jak plánovat kooperativní, propojenou a automatizovanou mobilitu

B3. Začlenění inovací – Jak plánovat infrastrukturu pro alternativní pohonné hmoty

 B4. Začlenění inovací – Jak plánovat pro koncepci Mobilita jako služba a sdílenou mobilitu

 B5. Plánování pro městskou nákladní dopravu a logistiku

 C1. Aktivní doprava: PUMM, bezpečnost a udržitelnost

 C2. Regulace vjezdu motorových vozidel do městských oblastí

 C3. Posuzování PUMM: Monitoring, posouzení dopadu, benchmarking a indikátory

 C4. Hodnocení kvality PUMM

 C5. Finanční a technická podpora PUMM

 D1. GO SUMP! Inovativní strategie plánování od INTERREG MED

 D2. Řešení mobility na ostrovech a v souvislosti s cestovním ruchem

 D3. CityMobilNet: Nástroje, které pomohou dostat váš PUMM do praxe

 D4. Ano, na mém dvorku!: PUMM v menších obcích

D4: Zaostřeno na východní Evropu: Pohled na PUMM optikou kulturních odlišností

Doplňkový mítink: Integrace městské železniční dopravy do multimodálního systému veřejné dopravy: Ekonomické a environmentální přínosy a řešení otázky financování

Zdroj:

http://www.eltis.org/discover/news/5th-european-conference-sustainable-urban-mobility-plans-sumps

Autor Ash Oyofo / Aktualizováno: 30. května 2018

Vypracoval Ash Oyofo 23. ledna 201


Štítky: Vzdělávací rozměr (Mezioborového plánování, tag24)

Aktuality