Asociace měst pro cyklisty nabízí pomoc při ochraně kvality ovzduší v České republice.

09. 05. 2018

Ministerstvo životního prostředí (spolu s ministerstvy dalších osmi zemí) mělo zaslat evropskému komisaři Karmenu Vella informace o tom, jaká dodatečná opatření Česko přijme, aby konečně začalo plnit limity kvality ovzduší, ke kterým se před lety zavázalo ... Informace byla zveřejněna k 12. 2. 2018.

Česká republika poslala takové výsledky, které nakonec uspokojily Evropskou komisi. Jiné státy ale nejsou tak dobře jako Česko, mezi které patří i Německo, Velká Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Takže příští týden zašle Evropská komisi Evropskému soudnímu dvoru žalobu na tyto země, za porušení pravidel čistého ovzduší.

Nicméně určitě bychom něměli usnout na vavřínech a stále je nutné usilovat o zlepšení kvality ovzduší.

Asociace měst pro cyklisty je připravena pomoci České republice v naplnění tohoto nařízení. Ale nejprve je třeba si přiznat pravý stav věcí. Jako první otevřeně pojmenovala problémy s přípravou a realizací plánů udržitelné městské mobility, ale také nabídla konkrétní řešení. Nebojí se říci nahlas, že je třeba brát vážně otázku podpory udržitelné městské mobility v našich městech. 

V čem by měla tato pomoc spočívat? Asociace měst pro cyklisty přichází se vzdělávacím programem, kde odborným garantem budou hned dvě vysoké školy ČVUT FD v Praze a VŠB Ostrava. Program si klade dva cíle:

  • Pomoci městu vytvořit, či aktualizovat  jejich PUMM, nebo alespoň pomoci aktivním občanům ve městě porozumět základním principům PUMM a jak mohou pomoci městům. Pokud anylýza ukázala, že PUMM v Česku nefunguje, pak je potřebna na danou skutečnost adekvátně reagovat. Pro porozumění dané problematiky byla vytvořena  sada 100 otázek a komenářů, které prochází celým procesem PUMM. V mnoha případech už jen položení samotné otázky naznačuje, jak jsme se odchýlili od základů PUMM. Otázky byly inspirovány vzdělávacím kurzem německé konzultační firmy Rupprecht Consult, ale jsou také dobře popsané na webovém portále www.eltis.org.
  • Zpracovat novou metodiku SUMP  2. Stávající evropská i česká metodika PUMM, byly vytvořeny především pro větší města, s minimálním počtem 150.000 obyvatel. Nicméně ta česká začala být uplatňována i na mnohem menší města a principy vhodná pro velká města přestala fungovat. Proto i na evropské úrovni se připravuje nová metodika SUMP 2. Chceme využít této skutečnosti a společně s českými a evropskými odborníky se podílet na jejím zpracování. Věříme, že podněty z České republiky přispějí ke kvalitám nové metodiky. Ruku v ruce s touto evropskou metodikou by se vytvořila i ta česká. Role moderátora se ujala Asociace měst pro cyklisty. Pro její vypracování chceme maximálně využít participačních metod v rámci tohoto vzdělávacího programu. Zkušenosti chceme získávat také ve spolupráci s městy, který nyní budou zpracovávat PUMM - např. Otrokovice, Kroměříž, Kopřivnice, Uherské Hradiště, Frýdek-Místek a další. 

Asociace měst pro cyklisty chce také požádat o pomoc evropské experty. Za tím účelem vytvořila anglickou webovou stránku, kde představuje své aktivity. Více na odkaze https://en.dobramesta.cz/. Stránka je stále jěště ve výstavbě, tak prosíme o trpělivost nad jejími případnými nedostatky.

Vzorem pro Asociace měst pro cyklisty je pak také Evropská cyklistická federace, která příští týden zopakuje zprávy, které již sepsala v lednu 2018.

Prostě Asociace měst pro cyklisty začala brát dané věci vážně.


Štítky: Emise a imise dopravy (Fakta a čísla, tag9), Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality