Strategie pro města - Princip 4: Veřejná hromadná doprava musí zůstat základem efektivního dopravního systému.

10. 05. 2019

Pokračujeme v seriálu o budoucnosti mobility v našich městech. Seriál je inspirován britským ministerstvem dopravy, které připravilo svou strategii Budoucnost mobility: Strategie pro města. Dokument byl přeložen a dnes zveřejňujeme k diskusi princip 4. Veřejná hromadná doprava musí zůstat základem efektivního dopravního systému.

Pro velkou část cest uvnitř a kolem ucpaných měst, příliš dlouhých na to, aby se daly zvládnout pěšky nebo na kole, bude vždy nejlepší možností vysokokapacitní veřejná hromadná doprava.

Bez ohledu na vývoj technologií nebude osobní motorová doprava nikdy schopna soupeřit s vysokokapacitní dopravou, pokud jde o množství osob přepravených v hustě zastavěných centrech měst a plnění rostoucích požadavků dopravní sítě.

Například High Speed 2 se stane páteří celostátní sítě železniční dopravy, která bude zajišťovat propojení osmi z deseti největších měst Británie. Díky tomu dojde k zdvojnásobení počtu míst pro přepravu osob z Eustonu v době dopravní špičky a k přepravě více než 300 000 osob denně.

Chceme, aby nové služby mobility hromadné dopravě nekonkurovaly, ale spíše ji doplňovaly, například usnadňovaly pasažérům cestu na hlavní nádraží. Také chceme, aby provozovatelé služeb veřejné dopravy přemýšleli o tom, jak nové technologie a obchodní modely mohou přispět k vyšší spolehlivosti, responzivitě, bezpečnosti a cenové i místní dostupnosti jejich služeb.

Případová studie: Doplnění služeb veřejné dopravy o minibusy na vyžádání

Společnost Oxford Bus Company provozuje největší dynamickou responzivní službu na území Spojeného království – PickMeUp.

Minibusy PickMeUp, které pohodlně pojmou až 20 osob, operují ve východní části Oxfordu. Pasažéry autobus vyzvedne na „virtuální zastávce“, což je nějaké vhodné místo nedaleko od místa, kde se zrovna nacházejí. Inteligentní software naplánuje, jak všechny pasažéry co nejrychleji dopravit do jejich cílové destinace.

Pokud se zákazník může do cíle dostat prostřednictvím stávajících autobusových linek, aniž by musel ujít víc než 200 m, a přesto žádá jízdu minibusem, je mu účtován příplatek 2,5 libry. Takto společnost bojuje za ekologičtější dopravu a proti dopravním zácpám.

Článek vznikl ve spolupráci NaKole z.s. a Partnerství pro městskou mobilitu z.s., za podpory a spolufinancování z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky. Text nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.


Štítky: Politika, Strategie, Regulace (Mezioborového plánování, tag22)

Aktuality