Ceny Evropského týdne mobility 2017

13. 04. 2018

Letošní ročník Evropského týdne mobility je zaměřen na multimodalitu a využití různých způsobů dopravy. Mezi nimi jednoznačně vyniká jízda na kole jako jeden z nejudržitelnějších způsobů mobility. Multimodalita může znamenat jak přínosy v oblasti zdraví, tak finanční úspory, zejména tehdy, když kratší cesty lidé vykonají pěšky nebo na kole. V roce 2017 byla v centru pozornosti Evropského týdne mobility „Čistá, sdílená a inteligentní mobilita“. Města, která v této oblasti prokázala výjimečné úsilí, byla odměněna na ceremoniálu 21. března 2018 v Bruselu.

21. a 22. března se v Bruselu konal workshop Evropského týdne mobility, a také předávání cen Evropského týdne mobility.

Program workshopu Evropského týdne mobility byl plný nových možností z oblasti multimodality, představil Mohameda Mezghaniho, generálního tajemníka Mezinárodní asociace veřejné dopravy (UITP), a také velký počet panelů o plánování multimodality ve městech, o multimodálních dopravních uzlech, koncepci Mobilita jako služba (MaaS) a úspěšných kampaní. Jednotlivé panely prezentovaly celou řadu osvědčených postupů z Bruselu, Budapešti, Antverp, Malmö, Marseille a dalších evropských měst. Jako zástupci Evropské komise dorazili Piotr RapaczOdboru pro udržitelnou a inteligentní dopravu DG MOVE, a Isabelle Vandoorneová, která je na stejném odboru zástupkyní ředitele.

21. března na ceremoniálu v Bruselu vyhlásila Evropská komise vítěze Cen Evropského týdne mobility a 6. ročníku ceny SUMP (plánování udržitelné městské mobility). Cílem ocenění je podpořit přijetí plánů udržitelné městské mobility napříč všemi evropskými státy a odměnit výrazné úspěchy v rámci každoroční tematické oblasti.

Vítězem ceny Evropského týdne mobility pro větší města se stala Vídeň (Rakousko), zatímco řecké přístavní městečko Igoumenitsa získalo cenu v nové kategorii pro menší obce. Cenou za plánování udržitelné městské mobility bylo v šestém ročníku odměněno město Turda (Rumunsko).

Mezi třemí finalisty pro větší obce byla i česká Praha. Gratulujeme.

Ocenění města převzala z rukou komisařky pro dopravu Violety Bulcové a Daniela Calleja, generálního ředitele pro životní prostředí.

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová uvedla: "Blahopřeji všem oceněným. Tato města svou aktivitou nejen utvářejí udržitelnou podobu Evropy, ale také umožňují svým obyvatelům přepravovat se po městě čistším, zdravějším a příjemnějším způsobem. Věřím, že aktivita vybraných měst bude inspirovat i další k přijetí klíčového poselství Evropského týdne mobility – udržitelná mobilita je ta pravá volba pro všechny.“

Vídeň, kde žije asi 1,8 milionu obyvatel, udělala na porotu dojem svým výjimečným programem aktivit během Evropského týdne mobility. Na programu bylo zřetelně vidět, že město dobře chápe téma kampaně roku 2017 – Čistá, sdílená a inteligentní mobilita. Obyvatelé města si mimo jiné mohli zdarma zapůjčit nákladní jízdní kolo, zúčastnit se pěších komentovaných prohlídek v jednotlivých městských částech nebo se připojit k městskému pikniku na ulici dříve vyhrazené automobilové dopravě.

Městečko Igoumenitsa bylo odměněno za to, jak příkladně dokáže představit výhody a přínosy udržitelné mobility nejen svým obyvatelům, ale i těm, kdo žijí v menších okolních městech. Všichni se mohli zapojit do cyklistických akcí, konaných podél pobřežní části města, nebo do kulturně-turistického výletu v místním lese.

Rumunské město Turda získalo 6. cenu SUMP za jasnou vizi pro plánování, solidní finanční strategii a měřitelné cíle.

Překlad: Asociace měst pro cyklisty

Autorka Maria Gatonová 

https://ecf.com/news-and-events/news/european-mobility-week-awards-2017


Štítky: Kampaně (Občan, tag35)

Aktuality