Ozvěny z konference VeloCity: 1: den: Trčíme v dopravní zácpě a pořad v televizi Seznam

21. 06. 2018

Ve dnech 12. - 15. 6. 2018 se v Brazílii uskutečnila další konference VeloCity. Přinášíme vám krátkou zprávu z webu Evropské cyklistické federace, tentokrát na téma: Velo-city, 1. den: Trčíme v dopravní zácpě

Nemusíme ale jezdit na konferenci do Brazílie. Shodou okolností právě dnes vyšla na Seznam.cz zpráva, že si můžete dnes od 20:00 v televizi Seznam pustit pořad Peníze, nebo život na téma auto ve městě sledujte v úvodním videu.

Ale zpět k VeloCity a tématu první dne

Téma: socioekonomické a environmentální dopady dopravního přetížení ve velkých městech. Důsledky pro města, vliv na znečištění, čas a kvalitu života: cyklistická doprava jako jedno z řešení.

Raquel Rolniková je architektka a urbanistka s více než třicetiletými zkušenostmi v oborech správa pozemků a územní plánování. Žije v Sao Paulu, kde je profesorkou na zdejší univerzitní fakultě architektury a urbanismu. Coby urbanistka se zabývá mobilitou jako systémem.

Ve své prezentaci Raquel Rolniková ukázala absolutní neúspěch modelů orientovaných na automobilovou dopravu ve městech. Model orientovaný na auta je tak neúspěšný především kvůli environmentálním problémům a kvůli závislosti na naftě a energii. Ještě horší je ale ten intenzivní vztah mezi jedním způsobem dopravy a modelem rozvoje měst. Takový model žádným způsobem nepodporuje koncept města pro život.

Všude jen trčíme v dopravních zácpách. A navrhovaná řešení jsou v podstatě stále stejná – širší ulice, víc silnic a chodníků, víc tunelů. A dále podporují model, který je zcela závislý na autech a neumožňuje cestovat zdravěji a udržitelně.

Parvesh Kumar, Dopravní zácpy a sdílená jízdní kola: případová studie

Bike sharing a dopravní provoz. Jak můžeme díky bike sharingu snížit dopravní přetíženost měst.

Dostupnost systému veřejné dopravy do značné míry určuje, který systém VD si vybereme. Kromě kvalitní pěší a cyklistické infrastruktury, díky které se lidé dostanou k prostředkům hromadné dopravy, se města po celém světě snaží investovat do rozvoje bike sharingových systémů, které veřejnou dopravu doplňují a dělají ji atraktivnější. Přínosy multimodální dopravy, která zpříjemňuje dopravu pasažérům a snižuje emise uhlíku v celém dopravním řetězci, jsou předmětem zájmu všech vyspělých i rozvíjejících se zemí.

Projekty zaměřené na systémy bike sharing v současnosti plánuje několik indických měst. Zatímco společenské přínosy sdílených kol jsou neoddiskutovatelné, stále ještě plně nechápeme, že investovat do tohoto systému nese i ekonomické přínosy. Přednáška ukazuje evaluační rámec, používající ověřené indikátory k analýze přínosů integrace systémů sdílených kol a systémů veřejné dopravy v Indii. Přednáška prezentuje případovou studii (město Pune) a používá primární data na úrovni města, pomocí kterých znázorňuje, jak integrace bike sharingu s veřejnou dopravou (zde systém autobusových linek ve městě Pune) pomůže tyto přínosy proměnit ve skutečnost. Analýza prokázala výrazné snížení nečistot v ovzduší (až 78 %), dopravního přetížení (až 20 %), spotřeby pohonných hmot (až 80 %), poptávky po parkovacích místech (až 54 %) i investic do infrastruktury pro motorovou dopravu (až 53 %) tam, kde je ve městě dostupný bike sharingový systém, který obyvatelé využívají pro cesty do vzdálenosti 5 km, a je dobře propojený se stávajícím systémem veřejné dopravy. Evaluační rámec umožňuje projektizaci a následné investování do bike sharingových systémů v Indii, kde se tyto systémy až doposud nedokázaly zařadit do finančně proveditelných modelů dopravních projektů.

 

David Uniman, Movilidad Bogota; Jak se stát světovou třídou městské cyklistiky: Bogota

David Uniman je urbanista se zaměřením na mobilitu, a současně je koordinátorem cyklistické dopravy pro město Bogota.

 

Město Bogota si stanovilo velmi ambiciózní cíl: chce se stát jedním z předních cyklistických měst světa. Asociace Movilidad Bogota chce dosáhnout desetiprocentního navýšení podílu cyklistů ve městě, přičemž současný podíl je jen 5 %. Bogota také významně investuje do rozvoje cyklistické infrastruktury. Budují se zde rychlé spojnice pro cyklisty i cyklistické dálnice, které propojují jednotlivé části města. V minulých letech zde vzniklo i 11 mostů či lávek pro cyklisty, které tvoří nadjezd nad nejrušnějšími ulicemi města a zvyšují bezpečnost místních cyklistů. Na jednom z nejnovějších nadjezdů projede až 3000 cyklistů za hodinu! Město také zlepšuje možnosti parkování pro jízdní kola. Zkrátka: Bogota si vytyčila velmi ambiciózní cíl, ale velmi tvrdě pracuje na tom, aby ho změnila v realitu.

 

Carolien Rubensová, ECF. Jak díky podpoře pěší a cyklistické dopravy omezit dopravní zácpy

Dopravní zácpy jsou problémem především pro společnost, kde je jejich důsledek zcela zřejmý – pohybuji se pomaleji, než bych chtěl, a řešení se zdá nasnadě – prostě udělejte širší silnice. Když jsou lidé ve stresu a chtějí se dostat rychle do práce, nenapadne je, jaké následky s sebou tato „řešení“ nesou – další indukce dopravy, ekonomické a environmentální náklady na rozšíření silnic.

Ve své prezentaci Carolien Ruebensová zpochybnila obecný předpoklad, že opatření ve prospěch jednoho způsobu dopravy poškozují ostatní způsoby dopravy. Zaprvé, v mnoha městech se podařilo přebudovat ulice tak, aby se zmenšil prostor pro auta, aniž by došlo k nárůstu problémů s dopravními zácpami (např. v New Yorku). Evropský projekt FLOW (H2020) zpochybňuje názor některých politiků a úředníků, že pěší a cyklistická doprava ve městech se podílí na zhoršování problémů s dopravními zácpami. Jak? Projekt rozvíjí integraci chování chodců a cyklistů do softwarů pro dopravní modelování, jako jsou softwary VISSUM/VISSIM společnosti PTV. Partneři projektu FLOW mohli svým politikům a úředníkům díky modelům opatření pro cyklisty a chodce poskytnout měřitelné důkazy o nulovém, a v mnoha případech dokonce pozitivním dopadu na dopravní přetíženost ve městech. V rámci projektu FLOW vznikla i publikace Quick Facts (Rychlá fakta), která je k dispozici v několika evropských jazycích a poskytuje přesvědčivé kvantifikované argumenty o dalších městech, která dokázala díky implementaci opatření pro chodce a cyklisty zmenšit problémy s nadměrným dopravním provozem uvnitř města.

https://ecf.com/news-and-events/news/velo-city-day-1-stuck-traffic

Autorka Carolien Ruebensová


Štítky: Cyklistická doprava (Dobrá praxe, tag27)

Aktuality